Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1751

Briselē, 2010. gada 20. decembrī

Nodokļi: par pārrobežu nodokļu šķēršļu novēršanu ES pilsoņiem

Šodien Komisija publicēja paziņojumu, kurā norādītas nopietnākās nodokļu problēmas, ar kurām saskaras ES pilsoņi pārrobežu situācijās, un paziņoja iespējamo risinājumu plānus. Kad personas pārvietojas uz ārzemēm, tur strādā vai iegulda līdzekļus, tās var saskarties ar dubulto nodokļu problēmu un citām grūtībām, piemēram, pieprasot nodokļu atmaksāšanu un iegūstot informāciju par ārvalstu noteikumiem attiecībā uz nodokļiem. Paziņojumā darīti zināmi plāni dažās jomās, piemēram, pārrobežu ienākuma, mantojuma nodokļu, dividenžu nodokļu, automobiļa reģistrācijas nodokļu un e-komercijas jomā. Šodien publicētā paziņojuma mērķis ir arī noteikt, kādās jomās varētu veikt turpmākas darbības gan ES, gan dalībvalstu līmenī, lai padarītu dalībvalstu nodokļu sistēmas saderīgākas tā, lai pilsoņi nebūtu spiesti atturēties no iesaistīšanās pārrobežu darbībās.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: "Nodokļu politikai ir izšķiroša nozīme iekšējā tirgus stiprināšanā, kā arī stipras un stabilas Eiropas ekonomikas atjaunošanā. Laba nodokļu politika var veicināt nodarbinātību, investīcijas un izaugsmi. Šodien publicētais paziņojums ir vēl viens solis uz priekšu, veicinot ar nodokļiem saistīto šķēršļu pārvarēšanu un taisnīgas nodokļu sistēmas darbību ES iekšienē, lai pilsoņi varētu baudīt vienotā tirgus piedāvātās priekšrocības."

Risināmās problēmas

Ik gadu pārrobežu nodokļu jautājumi veido būtisku daļu no visām sūdzībām un jautājumiem, kurus ES pilsoņi nosūta Komisijai. Sūdzības aptver plašu jautājumu loku, sākot no grūtībām, ko rada sarežģīti ārvalstu nodokļu noteikumi, līdz skaidras informācijas trūkumam ārzemniekiem un pretrunīgām nodokļu sistēmām dažādās dalībvalstīs. Pārrobežu darba ņēmēji saskaras ar grūtībām panākt nodokļu atlaides, atvieglojumus un atskaitījumus no ārvalstu nodokļu iestādēm, un tie bieži tiek aplikti ar nodokļiem divreiz. Pērkot nekustamo īpašumu, ārvalstu pilsoņi bieži vien nevar izmantot nodokļu atbrīvojumus, vai arī maksā augstāku īpašuma nodokli nekā vietējie iedzīvotāji, bet tie, kuri pāri robežām pārvieto vai pērk automobili, tiek divreiz aplikti ar reģistrācijas nodevām. Personām, kurām ir ienākumi no ārvalstu ieguldījumiem, ir grūti pieprasīt tiesības uz atbrīvojumu no nodokļu ieturēšanas, ko piemēro ārvalstis. Daudzi cilvēki, kuri izmanto ārvalstu pensiju fondus, saskaras ar problēmām saistībā ar atskaitīšanu un pārrobežu pārskaitījumiem, bet citā dalībvalstī saņemtus mantojumus bieži apliek ar augstākām mantojuma nodokļa likmēm vai apliek ar nodokļiem divreiz. Pastāv arī nopietni šķēršļi, kas traucē iepirkšanos internetā, piemēram, komplicētās PVN noteikumu un ziņošanas prasības, kā rezultātā tikai 7 % preču, kas pārdotas ES, ir iegādātas tiešsaistē no citas dalībvalsts.

Puse no ar nodokļu pārkāpumiem saistītajiem tiesvedības gadījumiem, ko Komisija uzsāk katru gadu nodokļu jomā, attiecas uz pilsoņu sūdzībām. Tomēr pārkāpumu tiesvedība neatrisina problēmas. Labākais veids, kā risināt tādas problēmas, kā piemēram, dubultā aplikšana ar nodokļiem un administratīvi sarežģījumi, ir pienācīga sadarbība starp dalībvalstīm. Atbilstoši šodien publicētajam paziņojumam, dalībvalstīm vajadzētu izstrādāt un īstenot nodokļu pasākumus un praksi tā, lai pilsoņi nebūtu spiesti atturēties no iesaistīšanās pārrobežu darbībās. Dalībvalstīm arī jāveic ciešāka koordinācija vienai ar otru, lai novērstu to, ka neatbilstoši nodokļu noteikumi rada šķēršļus iekšējam tirgum un apgrūtina to.

Kā šīs problēmas risināt

Komisija plāno aktivizēt savu darbību, lai padarītu dalībvalstu nodokļu sistēmas saderīgākas, un ierosināt konkrētus pasākumus, lai risinātu ES pilsoņu nodokļu problēmas un novērstu to rašanās iespēju. Paziņojumā noteiktas dažas iniciatīvas šajā jomā. Tās ietver:

  • Paziņojumu par dubulto aplikšanu ar nodokļiem 2011. gadā, nosakot šīs problēmas apjomu un smagumu visā ES, kam 2012. gadā sekos tiesību aktu priekšlikumi, piedāvājot attiecīgus risinājumus.

  • Priekšlikumus 2011. gada vidū, lai risinātu pārrobežu mantojuma nodokļu problēmas.

  • Attiecīgus pasākumus, lai novērstu dubulto aplikšanu ar nodokļiem, kas var rasties, ja automobilis, kas reģistrēts vienā dalībvalstī, tiek pārvietots un atkārtoti reģistrēts citā dalībvalstī.

  • Vienas pieturas aģentūras (one-stop-shop) sistēmas paplašināšanu e-komercijas tirgū, lai padarītu uzņēmumu ziņošanas pienākumus daudz vienkāršākus un atvieglotu veidu, kā tie piedāvā preces un pakalpojumus tiešsaistē ārzemju klientiem. Šķēršļi e-komercijas tirgum tiks risināti arī, pārskatot ES PVN sistēmu, par ko pašlaik iespējams apspriesties (sk. IP/10/1633).

  • Priekšlikumus 2012. gadam, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar nodokļu piemērošanu pārrobežu dividenžu maksājumiem.

Turklāt Komisija plāno veicināt plašu dialogu starp dalībvalstu atbildīgajām iestādēm un ieinteresētajām personām, lai secinātu, kā vēl būtu iespējams vienkāršot nodokļu pasākumus, lai no tā iegūtu pilsoņi un iekšējais tirgus. Ierosinājumu vidū ir standartizētas nodokļu prasījumu un deklarāciju veidlapas, vienoti informācijas centri visā ES, kur darba ņēmēji un ieguldītāji varētu iegūt skaidru un drošu informāciju par nodokļiem, un īpaši nodokļu pasākumi dalībvalstu līmenī, lai rūpētos par mobilo un pārrobežu darba ņēmēju vajadzībām.

Komisija sniegs atsauksmes par progresu pārrobežu nodokļu problēmas risināšanā 2013. gada ziņojumā par pilsonību (sk. IP/10/1390).

Sīkāku informāciju skatīt: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar