Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Bruxelles, 20 decembrie 2010

Reducerea emisiilor generate de transportul maritim: Centrul Comun de Cercetare al Comisiei prezintă câteva opțiuni

Transportul maritim generează aproximativ 4% din totalul emisiilor de CO2 produse de activitățile umane, ceea ce înseamnă că amprenta sa de carbon este aproape la fel de mare ca cea a Germaniei. Emisiile generate de acest sector nu sunt încă reglementate la nivel internațional, însă această problemă este în prezent în curs de dezbatere în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) și al Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC). În ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră (GES), transportul maritim este cel mai ecologic mod de transport. Totuși, se estimează că, dacă nu se iau măsuri, emisiile generate de nave vor crește cu 150-200% până în 2050. În prezent, există aproximativ 50 000 de nave comerciale care transportă 90 % din mărfurile internaționale, transportul maritim devenind astfel indispensabil pentru economia mondială. Un raport publicat astăzi de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene oferă prima apreciere de ansamblu cuprinzătoare asupra metodelor de estimare a cantității de emisii atmosferice generate de transportul maritim, prezintă soluții tehnologice și analizează opțiunile strategice de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și a poluării atmosferice în acest sector.

Máire Geoghegan-Quinn, comisarul pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Acest raport al JRC evidențiază motivele pentru care este necesară reducerea poluării cauzate de transportul maritim, precum și cea generată de multe alte surse, și anume atât pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice, cât și pentru a preveni efectele dezastruoase asupra sănătății umane. De asemenea, raportul examinează mai multe opțiuni referitoare la combinarea inovării tehnologice cu politicile bazate pe piață în vederea obținerii reducerilor necesare. În plus, studiul reprezintă un exemplu perfect al modului în care activitatea științifică desfășurată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei poate contribui la canalizarea progreselor realizate la nivel politic spre îndeplinirea obiectivelor stabilite de UE în cadrul inițiativelor ‹‹O Uniune a inovării›› și ‹‹Europa 2020››.”

Deși, în comparație cu alte moduri de transport, transportul maritim are cea mai scăzută rată de emisii de CO2 pe tonă/km, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) ale acestuia ar urma să crească în următoarele patru decenii, preconizându-se o creștere de 150-200% față de nivelul actual de aproximativ 1 gigatonă pe an.

În plus, sectorul transporturilor maritime constituie o sursă de poluare atmosferică. Dacă nu se iau măsuri, poluarea atmosferică de-a lungul principalelor artere maritime se va agrava din cauza unei creșteri estimate de 10-20% în următorii doi ani a emisiilor de dioxid de sulf. Păcura utilizată drept carburant pentru nave are un conținut de sulf foarte ridicat, care variază între media globală de 27,000 ppm (părți per milion) și 10,000 ppm în zonele de control al emisiilor de sulf.

Totuși, odată cu noul acord în cadrul OMI, până în anul 2015, în zonele de control al emisiilor de sulf din Marea Baltică și din Marea Nordului navele vor trebui să utilizeze carburanți cu un conținut de sulf de numai 0,1 %, așa cum este deja cazul în porturile Uniunii Europene în temeiul legislației UE.

Există deci un potențial considerabil de reducere a emisiilor generate de sectorul transportului maritim. Este deja disponibilă o gamă soluții tehnice de reducere a consumului de carburanți, a poluanților atmosferici și a emisiilor de gaze cu efect de seră, gamă care cuprinde o mai bună proiectare a navelor, a mecanismelor de propulsie și a instalațiilor acestora în vederea unei funcționări optimizate. Acest nou raport de referință al JRC contribuie la sensibilizarea publicului cu privire la efectele transportului maritim asupra mediului la nivel mondial, inclusiv asupra sănătății umane. Raportul analizează aspectele metodologice evidențiate de comunitatea științifică în legătură cu evaluarea impactului sectorului maritim asupra mediului, insistând asupra lipsei unor surse de informații fiabile și exhaustive. Raportul conține și o analiză detaliată a rentabilității și a potențialului de reducere a emisiilor a fiecărei soluții tehnologice prezentate.

Cu toate acestea, pentru a obține reduceri semnificative ale emisiilor de dioxid de carbon și ale poluării atmosferice, soluțiilor tehnologice (referitoare la carburanți și la motoare) ar trebui să li se adauge și alte măsuri. Trebuie examinate și soluțiile bazate pe piață, care abordează atât măsuri la nivel regional, cât și la nivel mondial. Raportul analizează posibilele modalități de implementare a politicilor bazate pe piață, de exemplu un sistem internațional de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS) pentru sectorul transportului maritim.

Rezumând, acest raport de referință al JRC oferă primul cadru complet pentru definirea unei strategii de reducere a emisiilor atmosferice generate de sectorul transportului maritim, precum și instrumentele analitice necesare în vederea pregătirii terenului pentru implementarea unor politici eficiente.

Rapoartele de referință ale JRC

Rapoartele de referință ale JRC prezintă opinia JRC asupra unei teme în privința căreia acesta deține competențe recunoscute. Rapoartele respective constituie un cadru de referință pentru factorii de decizie în domeniul strategiilor politice, pentru comunitatea cercetătorilor, pentru părțile interesate și pentru publicul informat dar nespecialist. Obiectivul rapoartelor de referință ale JRC este de a înregistra starea actuală a cunoștințelor din sectoare specifice ale investigației științifice sau din domeniul evaluării politicilor.

Poziția juridică privind emisiile generate de transportul maritim

Strategia „Europa 2020” include, ca obiectiv principal pentru 2020, angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % față de nivelurile înregistrate în 1990 sau cu până la 30 %, în cazul în care condițiile sunt favorabile. Sfera acestui angajament este prezentată în legislația UE în domeniul climei și energiei. În conformitate cu legislația respectivă, toate sectoarele economiei trebuie să contribuie la realizarea acestor reduceri de emisii, inclusiv sectorul transportului maritim și aerian internațional. În eventualitatea în care Comunitatea nu aprobă până în 2011 niciun acord internațional care să includă sectorul transportului maritim în obiectivele de reducere a emisiilor, Comisia ar trebui să includă emisiile din transportul maritim internațional în angajamentul de reducere a emisiilor luat de Comunitate, cu obiectivul ca actul propus să intre în vigoare până în 2013.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

Pentru informații suplimentare:

Pentru a descărca raportul de referință al JRC intitulat „Regulating Air Emissions from Ships - The State of the Art on Methodologies, Technologies and Policy Options” (Reglementarea emisiilor atmosferice generate de nave - stadiul actual al metodologiilor, tehnologiilor și al opțiunilor strategice), consultați pagina de internet:

http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

Pentru informații suplimentare cu privire la activitățile JRC în domeniul calității aerului și al schimbărilor climatice, consultați site-ul: http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Pentru informații suplimentare privind politica UE în domeniul emisiilor generate de nave, consultați pagina de internet:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Pentru informații suplimentare privind politica UE în domeniul transportului maritim, consultați pagina de internet: http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar