Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Brüsszel, 2010. december 20

A hajózásból származó kibocsátások csökkentése: A Bizottság Közös Kutatóközpontja felvázol néhány lehetőséget

A tengeri közlekedés a világ emberi eredetű szén-dioxid-kibocsátásának hozzávetőleg 4%-át teszi ki, ami nagyjából Németország szén-dioxid-kibocsátásának felel meg. A nemzetközi tengeri közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozóan egyelőre nincs szabályozás, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) és az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) keretében azonban jelenleg megbeszélések folynak egy ilyen szabályozás kidolgozásáról. Az üvegházhatást okozó kibocsátások tekintetében a hajózás a leginkább környezetbarát közlekedési mód. Mindazonáltal, ha nem intézkedünk, a hajókból származó kibocsátások a becslések szerint 2050-re 150–200%-kal fognak nőni. Jelenleg világszinten mintegy 50 000 kereskedelmi hajó szállítja az összes áru 90%-át, így a tengeri szállítási mód alapvetően fontos a világgazdaság számára. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) által a mai napon közzétett jelentés adja az első áttekintést a hajózásból származó légköri kibocsátások becslési módszereiről, ismerteti a technológiai megoldásokat, valamint elemzi az említett ágazatból származó szén-dioxid-kibocsátások és légszennyezés csökkentésére vonatkozó szakpolitikai lehetőségeket.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következő nyilatkozatot tette: „Ez a JRC-jelentés nyomatékosítja, hogy a más forrásokból származó szennyezéshez hasonlóan miért szükséges csökkenteni a hajózásból származó szennyezést: az éghajlatváltozás problémájának kezelése és az emberi egészség súlyos károsodásának elkerülése érdekében. Különböző lehetőségeket is megvitat azzal kapcsolatban, hogy a technológiai innováció és a piaci alapú politikák kombinálásával miként valósítható meg a szükséges kibocsátáscsökkentés. A jelentés ezenkívül kitűnő példa arra, hogy a Bizottság Közös Kutatóközpontjában folyó tudományos munka hogyan mozdíthatja elő az EU „Innovatív Unió” elnevezésű stratégiáját és az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósítását.”

Noha a közlekedési módok közül a tengeri közlekedés rendelkezik a legalacsonyabb tonnakilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátással, az ágazat üvegházhatást okozó kibocsátásai a jelenlegi szintről körülbelül évi 1 gigatonnára fognak nőni, ami a becslések szerint 150–200% növekedést jelent az elkövetkező négy évtizedre.

A hajózási ágazat ezenkívül légszennyezést is okoz. Ha ezen a téren nem születik intézkedés, a légszennyezés fokozódni fog, mivel a fő hajózási útvonalak mentén a kén-dioxid-kibocsátás mértéke a becslések szerint 10–20%-kal fog nőni az elkövetkező két évben. A tengeri hajók üzemanyagaként használt olajnak igen nagy a kénkoncentrációja: globális átlagértéke a kénkibocsátást ellenőrző területeken (SECA) 27 000 ppm és 10 000 ppm között mozog.

Az új IMO-megállapodás értelmében azonban a hajóknak a Balti-tengeren és a kénkibocsátást ellenőrző területeken (SECA) 2015-ig 0,1%-os kéntartalmú üzemanyagot kell majd használniuk, ahogyan azt az EU-szabályozás már korábban előírta az uniós kikötők vonatkozásában.

A hajózási ágazat kibocsátásainak csökkentésében jelentős potenciál rejlik. Már rendelkezésre állnak azok a technológiai megoldások, amelyek a jobb hajótervezés, valamint az optimális működésre beállított meghajtás és gépi rendszerek segítségével lehetővé teszik az üzemanyag-fogyasztás mérséklését, valamint a légszennyező anyagok és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését. A JRC legutóbbi referenciajelentése felhívja a figyelmet a globális hajózás környezeti és egészségügyi hatásaira. A jelentés elemzi a tudományos közösség által a tengeri közlekedés környezetre gyakorolt hatásaival összefüggésben felvetett kérdéseket, továbbá megállapítja, hogy nincs megbízható és kellően átfogó információforrás. A jelentés ezenkívül az ismertetett technológiai lehetőségek mindegyikére vonatkozóan részletes költséghatékonysági és kibocsátáscsökkentési értékelést ad.

A technológiai (vagyis az üzemanyagokkal és hajtóművekkel kapcsolatos) megoldásokat mindazonáltal más intézkedésekkel kell kiegészíteni ahhoz, hogy a szén-dioxid-kibocsátások és a légszennyezés csökkentése terén jelentős eredményeket érjünk el. Ehhez regionális és globális szintű, piaci alapú intézkedéseket is meg kell vizsgálni. A jelentés ezért azt is elemzi, hogy a hajózási ágazatba nemzetközi szinten miként lehetne bevezetni a piaci alapú politikákat, például az üveghatást okozó gázokra vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszert.

Összefoglalva, ez a JRC-referenciajelentés adja az első olyan átfogó keretet, amely a hajókból származó légszennyezés csökkentésére irányuló stratégia meghatározására szolgál, és amely ismerteti azokat az analitikai eszközöket, amelyek segíthetnek a hatékony jövőbeli szakpolitikák kidolgozásában.

A JRC referenciajelentései

A JRC referenciajelentésekben fejti ki nézeteit olyan területekkel kapcsolatban, amelyek tekintetében elismert szakértelemmel rendelkezik. Ezek a jelentések referenciaként szolgálnak a politikai döntéshozóknak, a kutatói közösségnek, az érdekelt feleknek, valamint a tájékozott, de laikus közönségnek. A JRC referenciajelentései olyan mértékadó dokumentumok, amelyek a tudományos kutatások vagy a szakpolitikai elemzések meghatározott területein ismertetik a jelenleg rendelkezésre álló ismereteket.

Jogi álláspont a hajózásból származó kibocsátásokról

Az Európa 2020 stratégia a 2020-ra vonatkozó legfőbb célkitűzésként magában foglalja azt a kötelezettségvállalást, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest legalább 20%-kal, kedvező feltételek esetén pedig 30%-kal csökkentenünk kell. E kötelezettségvállalás körét az EU éghajlat-változási és energiaügyi jogszabályai határozzák meg. E szabályozás értelmében minden gazdasági ágazatnak hozzá kell járulnia az említett kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez, beleértve a nemzetközi tengerhajózást és a légi közlekedést is. Abban az esetben, ha a Közösség 2011-ig nem fogad el olyan nemzetközi megállapodást, amelynek csökkentési célkitűzései között szerepelnek a nemzetközi tengeri kibocsátások, a Bizottságnak 2013-as hatálybalépési célkitűzéssel javaslatot kell tennie arra, hogy a nemzetközi tengeri kibocsátások bekerüljenek a Közösség csökkentési kötelezettségvállalásai közé.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

További információk:

A JRC „Regulating air emissions from ships: the state of the art on methodologies, technologies and policy options” című referenciajelentése a következő linkre kattintva tölthető le: http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

A JRC által a levegőminőség és az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén végzett tevékenységéről bővebb információ az alábbi weboldalon olvasható:

http://ies.jrc.ec.europa.eu/

A hajókból származó szennyezéssel kapcsolatos uniós politikáról további információk az alábbi weboldalon találhatók:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

A tengeri közlekedést érintő uniós politikáról további információk az alábbi weboldalon találhatók: http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar