Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1734

Bruselj, 16. decembra 2010

Za interoperabilnost evropskih javnih storitev

Evropska komisija je danes sprejela pobudo, s katero želi javne uprave po vsej EU spodbuditi, da čim bolj izkoristijo družbeni in gospodarski potencial informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Cilj sporočila Komisije z naslovom „Za interoperabilnost evropskih javnih storitev“ je oblikovanje skupnega pristopa za javne uprave držav članic, s čimer bi državljanom in podjetjem pomagali v celoti izkoristiti prednosti enotnega trga EU. Državljani so namreč pogosto primorani priskrbeti ali pridobiti informacije oziroma dokumente, ki jih potrebujejo za delo, študij ali potovanje znotraj EU, in jih nato poslati javni upravi druge države članice. Podobno velja za podjetja. Zato je ključnega pomena, da javne uprave zagotavljajo učinkovite in uspešne čezmejne storitve e‑uprave, kot to opredeljuje akcijski načrt za e-upravo, ki ga je nedavno sprejela Evropska komisija (glej IP/10/1718), v skladu z evropsko digitalno agendo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Učinkovita interoperabilnost je ključni del digitalne agende, ene glavnih pobud strategije Evropa 2020. V sporočilu Komisije sta predstavljena evropska strategija interoperabilnosti in evropski okvir interoperabilnosti, ki naj bi bila vodilo za politiko IKT v javnih upravah po vsej Uniji.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je dejal: „Pri Evropski uniji gre za sodelovanje z namenom ustvarjanja spodbudnega okolja za državljane in podjetja. Evropske javne uprave morajo biti zgled takšnega sodelovanja. To pa ni možno brez resnične in učinkovite interoperabilnosti med javnimi upravami na vseh ravneh.“

Izzivi evropskih elektronskih javnih storitev

Vse več državljanov in podjetij uživa svoboščine evropskega enotnega trga. Vendar pa morajo državljani pri tem pogosto stopiti v stik z javno upravo v tujini ali tja celo odpotovati, da predložijo ali pridobijo informacije oziroma dokumente, ki jih potrebujejo za delo, študij ali potovanje znotraj EU. Enako velja za podjetja, ki želijo delovati v več kot eni državi članici.

Za odpravo teh omejitev (t. i. e-ovir) morajo biti javne uprave zmožne izmenjati potrebne informacije in medsebojno sodelovati za izvajanje čezmejnih javnih storitev. Za to pa je potrebna interoperabilnost med javnimi upravami.

Številne javne uprave v državah članicah že sprejemajo ukrepe za izboljšanje interoperabilnosti javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, vendar bo interoperabilnost na ravni EU brez skupnega ukrepanja držav članic in Komisije zaostajala. Evropska komisija je zato v zadnjih letih z državami članicami oblikovala skupno strategijo in okvir.

Evropske javne storitve bodo pogosto rezultat združevanja obstoječih javnih storitev, ki se zagotavljajo na različnih upravnih ravneh znotraj držav članic. Vzpostavitev evropskih javnih storitev bo izvedljiva le, če bodo te javne storitve načrtovane ob upoštevanju zahtev glede interoperabilnosti.

Za interoperabilnost evropskih javnih storitev

Komisija se je z evropsko digitalno agendo zavezala k sprejetju sporočila, ki bo uvedlo evropsko strategijo interoperabilnosti in evropski okvir interoperabilnosti, ključna ukrepa za spodbujanje interoperabilnosti med javnimi upravami.

Neposredne koristi od tega bodo imele javne uprave držav članic in službe Evropske komisije, ki bodo lahko učinkovitejše pri vzpostavljanju evropskih javnih storitev in se bodo bolj zavedale nevarnosti novih elektronskih ovir, če se bodo odločile za rešitve, ki niso interoperabilne na ravni EU. Državljani in podjetja pa bodo deležni boljših evropskih javnih storitev v vsakodnevnem življenju, ko bodo želeli delati ali preživljati prosti čas zunaj svoje države.

Tako evropska strategija interoperabilnosti kot tudi evropski okvir interoperabilnosti priznavata, da ima interoperabilnost več vidikov, in sicer pravnega, organizacijskega, semantičnega in tehničnega. Pomembni so prav vsi. Vendar pa je bil zahvaljujoč internetu ter delu standardizacijskih organov in drugih organizacij že dosežen znaten napredek na področju tehnične interoperabilnosti, ki zagotavlja odprtost, spodbuja ponovno uporabo in krepi konkurenčnost.

Evropska strategija interoperabilnosti bo z ustreznim upravljanjem ter skupnimi politikami in pobudami pomagala usmerjati prizadevanja EU k oblikovanju primernega okolja za zanesljivo izmenjavo informacij med javnimi upravami.

Evropski okvir interoperabilnosti prinaša skupni pristop za javne uprave v EU. Uvaja vodilna načela, ki bodo omogočila pristno sodelovanje med javnimi upravami ter hkrati spodbujala modernizacijo in racionalizacijo njihovih sistemov. Javne uprave bodo tako lahko na stroškovno učinkovit način povečale svoje zmožnosti zagotavljanja visokokakovostnih javnih storitev.

Evropska komisija poziva države članice, da še naprej medsebojno sodelujejo in tako zagotovijo, da so njihova prizadevanja za interoperabilnost javnih storitev usklajena in da se pri razvoju katere koli javne storitve, ki bi v prihodnosti lahko postala del evropskih javnih storitev, že na začetku upošteva evropska dimenzija.

Da bi to sodelovanje čim bolj olajšali, je bil predlagan popolnoma nov konceptualni model evropskih javnih storitev, ki bo omogočil opredelitev ovir in spodbud za prihodnji razvoj takšnih storitev.

http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm


Side Bar