Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1730

V Bruseli 16. decembra 2010

Životné prostredie: Kampaň Komisie na podporu biodiverzity získala medzinárodné ocenenie

Kampaň Európskej komisie na zvýšenie informovanosti o strate biodiverzity získala Európsku cenu excelentnosti (European Excellence Award). Ide o prestížne ocenenie v oblasti komunikácie, ktorého nositeľov vyberá nezávislá porota pozostávajúca z 30 popredných odborníkov z oblasti komunikácie, a ktorým sa vyznamenávajú vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli odborníci z oblasti komunikácie. Kampaň Komisie bola ocenená v kategórii životné prostredie a ekológia. Kampaň, ktorej jadro tvorí „virálny“ film a slogan „všetci sme na jednej lodi“, si našla cestu k miliónom Európanov na celom kontinente a bude pokračovať do budúceho roka.

Komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Som veľmi rád, že táto kampaň sa teší toľkej pozornosti. Strata biodiverzity predstavuje jeden z najvážnejších problémov dneška, ktorý sa nevyrieši sám od seba. Kampane tohto druhu majú zásadný význam, keďže mladí ľudia predstavujú veľmi významnú nátlakovú skupinu. Budú to práve oni, ktorých strata biodiverzity postihne najviac, a preto je namieste, aby sa ich názorom venovala najväčšia pozornosť.“

Kampaň, ktorá ešte stále prebieha vo všetkých jazykoch EÚ, zaznamenala značný úspech. Zdôrazňuje sa v nej prepojenie všetkých článkov biodiverzity a sústredí sa na tému straty, pričom sa využíva nápadné vizuálne stvárnenie, ktoré pripomína obrysy nakreslené okolo obetí na mieste činu. Tisíce ľudí sa zúčastnili na podujatiach a zapojili sa do praktických aktivít spojených s biodiverzitou. Webová stránka (www.weareallinthistogether.eu) zaznamenala viac ako 3,5 mil. návštev, „virálne“ video (http://www.youtube.com/watch?v=drd-Bs4jtf8&feature=related) bolo zhliadnuté prinajmenšom 1,5 mil. ráz, aplikácia venovaná biodiverzite na Facebooku má viac ako 55 000 aktívnych užívateľov a stránky kampane na Facebooku (http://en-gb.facebook.com/apps/application.php?id=346348816000) majú približne 20 000 fanúšikov.

Kontext: Európska cena excelentnosti (European Excellence Award)

O Európsku cenu excelentnosti sa môžu uchádzať odborníci z oblasti public relations, komunikácie, budovania značky a reputačného manažmentu zo spoločností, poradenských firiem, združení a mimovládnych organizácií, v ktorých práci sa v roku 2010 prejavil výnimočný talent a schopnosti. Tento rok súťažilo vo všetkých kategóriách celkovo 1 400 príspevkov, pričom v kategórii životné prostredie bolo nominovaných päť filmov. Porota pozostáva z odborníkov na komunikáciu z predstavenstva a vrcholového manažmentu firiem pôsobiacich v oblasti PR, nadnárodných spoločností, z príslušných odborníkov pôsobiacich na univerzitách a z hovorcov vlád.


Side Bar