Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1730

V Bruselu dne 16. prosince 2010

Životní prostředí: kampaň Komise na ochranu biologické rozmanitosti získala mezinárodní ocenění

Kampaň Evropské komise na zvýšení informovanosti o úbytku biologické rozmanitosti vyhrála prestižní cenu v oblasti komunikace, tzv. Evropskou cenu za vynikající výsledky („European Excellence Award“). Tyto ceny udílí nezávislá porota tvořená 30 významnými odborníky na komunikaci jako vyznamenání za mimořádně úspěšnou práci odborníků v této oblasti. Komise získala ocenění v kategorii pro životní prostředí a ekologii. Ústředním prvkem kampaně je takzvaný virální film a slogan „Všichni jsme na jedné lodi“. Kampaň, která zastihla již miliony Evropanů po celém kontinentu, bude pokračovat i v příštím roce.

Komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik řekl: „Jsem velmi rád, že tato kampaň upoutala tolik pozornosti. Ztráta biodiverzity je jedním z nejzávažnějších problémů, s jakými se svět potýká, a je problémem, který jen tak nezmizí. Kampaně, jako je tato, mají zásadní význam, neboť mladí lidé představují velice důležitou nátlakovou skupinu. Právě je zasáhne úbytek biologické rozmanitosti nejsilněji, a proto je namístě, aby byly jejich hlasy slyšet co nejvíce.“

Kampaň, která stále probíhá ve všech jazycích EU, sklidila veliký úspěch. Vyzdvihuje vzájemné propojení všech složek biodiverzity a její ústřední myšlenkou je ztráta, jež je vizuálně znázorněna pomocí obrysů vyznačených okolo obětí na místě činu. Tisíce lidí se zúčastnily různých akcí a aktivně se zapojily do činností spojených s biologickou rozmanitostí. Internetovou stránku (www.weareallinthistogether.eu) navštívilo již více než 3,5 milionu lidí, virální video (http://www.youtube.com/watch?v=drd-Bs4jtf8&feature=related) shlédlo již nejméně 1,5 milionu lidí a aplikace na Facebooku týkající se biodiverzity má již více než 55 000 aktivních uživatelů a stránky kampaně na Facebooku přibližně 20 000 fanoušků (http://en-gb.facebook.com/apps/application.php?id=346348816000).

Souvislosti: Evropské ceny za vynikající výsledky

Evropské ceny za vynikající výsledky jsou udíleny odborníkům na styk s veřejností (PR), komunikaci, budování značky a řízení reputace ze společností, konzultačních agentur, sdružení a neziskových organizací, kteří v roce 2010 prokázali mimořádný talent a schopnosti. Tento rok soutěžilo 1 400 příspěvků ve všech kategoriích a v kategorii pro životní prostředí se do užšího výběru dostalo pět filmů. Porota se skládá z odborníků na komunikaci působících na úrovni představenstva a vyššího vedení v PR firmách, mnohonárodních společnostech a univerzitách a také z tiskových mluvčí vlád.


Side Bar