Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 172

Bryssel den 22 februari 2010

EU-kommissionen föreslår ett förbud mot internationell handel med blåfenad tonfisk

EU-kommissionen föreslår i dag att EU ska arbeta för ett förbud mot internationell handel med blåfenad tonfisk, som skulle träda i kraft inom det kommande året. Kommissionen befarar att överfisket av blåfenad tonfisk, som framför allt drivs av den internationella handeln, leder till att bestånden utarmas kraftigt. Förslaget kommer att diskuteras med medlemsstaterna så att EU kan nå en ge mensam ståndpunkt inför nästa möte i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) i Doha, Qatar, 13–25 mars 2010.

Miljökommissionär Janez Potočnik säger: ” Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att vidta åtgärder när det finns risk för att en art försvinner. Det är vår plikt att bevara naturtillgångarna. Eftersom det finns en stor risk att den blåfenade tonfisken snart kommer att vara borta för alltid, har vi inget annat val än att agera nu och föreslå ett förbud mot internationell handel.

Maria Damanaki, kommissionär för havsfrågor och fiske, säger: Vårt mål är en hållbar framtid för yrkesfiskarna, och detta kräver livskraftiga tonfiskbestånd. Då är det uppenbart för alla att överfiske inte är rätt väg att gå. En viktig del av den lösning som vi föreslår i dag är en särskild överenskommelse för fiskefartyg som bedriver småskaligt fiske.

Kommissionen är mycket oroad över den blåfenade tonfiskens dåliga bevarandestatus och bekräftar att efterfrågan framför allt drivs av den internationella handeln.

Kommissionen bekräftar att Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) sedan 2006 har vidtagit ett antal åtgärder för att lösa problemet, men anser ändå, baserat på de senaste vetenskapliga uppgifterna, att blåfenad tonfisk bör föras in i bilaga I till Cites.

I bilaga I listas utrotningshotade arter. Handel med dessa måste omfattas av särskilt sträng lagstiftning och får tillåtas bara i undantagsfall. Om blåfenad tonfisk listas i bilaga I innebär det ett förbud mot internationell handel med arten.

Kommissionen föreslår dock att listningen inte träder i kraft omedelbart. Vid Cites-mötet i Doha ska man överlåta åt Cites ständiga kommitté att besluta att listningen börjar gälla inom tolv månader. När ständiga kommittén möts ska den grunda sitt beslut på de senaste vetenskapliga uppgifterna om situationen för beståndet och utvärdera om de åtgärder som beslutas av Iccat i november 2010 är tillräckliga.

Om förbudet träder i kraft kommer kommissionen att se till att företag som bedriver småskaligt fiske tillåts att förse EU-marknaden med fångster från medlemsstaternas vatten.

Mer information finns på http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm .


Side Bar