Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 172

Brussel, 22 februari 2010

De Europese Commissie stelt voor dat de EU het verbod op internationale handel in Atlantische blauwvintonijn steunt

De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld dat de Europese Unie erop aandringt een verbod op internationale handel in Atlantische blauwvintonijn volgend jaar te doen ingaan. De Commissie is zeer bezorgd dat door de overbevissing van de Atlantische blauwvintonijn, die voornamelijk het gevolg is van de internationale handel, de betrokken bestanden worden leeggevist. Het voorstel zal met de lidstaten worden besproken om tot een gemeenschappelijk EU-standpunt te komen tegen de volgende vergadering van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten (CITES), die van 13 tot en met 25 maart 2010 in Doha, Qatar, plaatsvindt.

Europees commissaris voor Milieu Janez Poto čnik stelde het als volgt: “Het is ten overstaan van toekomstige generaties onze verantwoordelijkheid om doortastend op te treden als blijkt dat een soort naar alle waarschijnlijkheid voor altijd zal verdwijnen. We hebben de plicht om ons natuurlijk kapitaal in stand te houden. Aangezien het gevaar groot is dat de Atlantische blauwvintonijn binnenkort voor altijd verdwenen zal zijn, hebben wij geen andere keuze dan onmiddellijk op te treden en een verbod op de internationale handel voor te stellen.”

Commissaris voor Maritieme zaken en visserij Maria Damanaki voegde hieraan toe: “Wij willen de vissers een leefbare toekomst garanderen. Daarvoor zijn gezonde blauwvintonijnbestanden nodig en het is voor iedereen zonneklaar dat overbevissing zeker niet de te volgen weg is. Een belangrijk onderdeel van de oplossing die we vandaag voorstellen, is een speciale regeling voor ambachtelijke vissersvaartuigen”.

De Commissie maakt zich ernstig zorgen om de pove re instandhoudingssituatie van Atlantische blauwvintonijn en erkent dat de vraag naar die vissoort vooral door de internationale handel wordt aangestuurd.

Hoewel de Commissie erkent dat de Internationale Commissie voor de instandhouding van de tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT) sinds 2006 een aantal stappen heeft gezet om de situatie te verhelpen, is zij, op basis van de recentste beschikbare wetenschappelijke gegevens, van mening dat de Atlantische blauwvintonijn in CITES-bijlage I moet worden opgenomen.

CITES-bijlage I omvat soorten die met uitsterven bedreigd zijn en waarvoor de handel bijzonder strikt moet worden gereguleerd en alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag worden toegestaan. Als de blauwvintonijn in bijlage I wordt opgenomen, betekent dit dat die vissoort internationaal niet meer mag worden verhandeld.

De Commissie stelt evenwel voor dat de opname in die bijlage niet onmiddellijk in werking zou treden. In de vergadering van CITES in Doha zou worden aangegeven dat het Permanent comité van CITES binnen 12 maanden over de inwerkingtreding van de opname zou beslissen. Het Permanent comité zou zijn besluit moeten nemen op basis van de recentste beschikbare wetenschappelijke gegevens over de situatie van het bestand en zou tijdens zijn vergadering van november 2010 de efficiëntie van event uele door ICCAT genomen maatregelen moeten beoordelen.

Als het verbod in werking treedt, zal de Commissie erop toezien dat de ambachtelijke visserijbedrijven de EU-markt mogen bevoorraden met vangsten uit de wateren van de lidstaten.

Voor meer informatie: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar