Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/172

Briselē, 2010. gada 22. februārī

EK ierosina: ES jāatbalsta Atlantijas zilo tunzivju starptautiskās tirdzniecības aizliegšana

Eiropas Komisija šodien ierosināja, ka Eiropas Savienībai ir jāizdara spiediens, lai aizliegums starptautiskajai tirdzniecībai ar Atlantijas zilajām tunzivīm stātos spēkā nākamā gada laikā. Komisija ir ļoti nobažījusies, ka Atlantijas zilo tunzivju pārzveja, ko galvenokārt izraisa starptautiskā tirdzniecība, būtiski apdraud šīs zivju sugas krājumus. Priekšlikums tiks apspriests ar dalībvalstīm, lai sagatavotu ES kopējo nostāju nākamajā sanāksmē, kas veltīta Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) un kas no 2010. gada 13. līdz 25. martam norisināsies Dohā (Katara).

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: Saskaroties ar iespējamību, ka suga varētu izzust pavisam, un domājot par nākamajām paaudzēm, mēs esam atbildīgi par izlēmīgu rīcību. Mūsu pienākums ir saglabāt dabas kapitālu. Tā kā pastāv liels risks, ka Atlantijas zilās tunzivis drīzumā izzudīs pavisam, vienīgā iespēja ir rīkoties tagad un ierosināt aizliegumu starptautiskai tirdzniecībai.”

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki piebilda: Mūsu mērķis ir zvejniekiem nodrošināt perspektīvu nākotni. Tam vajadzīgi veselīgi zilo tunzivju krājumi, un ikvienam ir skaidrs, ka pārzveja vairs nedrīkst turpināties. Svarīgs šodien ierosinātā risinājuma elements ir īpaši noteikumi amatierzvejas kuģiem”.

Komisija ir ļoti nobažījusies par Atlantijas zilo tunzivju slikto aizsardzības statusu un atzīst, ka pieprasījuma galvenais veicinātājs ir starptautiskā tirdzniecība.

Lai gan šīs situācijas atrisināšanai Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija ( ICCAT ) kopš 2006. gada ir veikusi virkni pasākumu, Komisija, balstoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem datiem, uzskata, ka Atlantijas zilā tunzivs ir jāiekļauj CITES I pielikumā.

I pielikumā ir sugas, kurām draud izmiršana un kuru tirdzniecība ir īpaši stingri jāreglamentē un jāatļauj tikai izņēmuma gadījumos. Zilās tunzivs iekļaušana I pielikumā nozīmētu aizliegumu starptautiskai tirdzniecībai ar šo zivju sugu.

Tomēr Komisija ierosina, ka iekļaušanai I pielikumā nevajadzētu stāties spēkā nekavējoties. CITES sanāksme Dohā norādītu, ka 12 mēnešu laikā par iekļaušanas stāšanos spēkā būtu jāizlemj CITES pastāvīgajai komitejai. Pastāvīgajai komitejai 2010. gada novembra sanāksmē savs lēmums būs jāpamato ar jaunāko pieejamo zinātnisko informāciju par to, kādā stāvoklī ir krājumi, un jānovērtē ICCAT pieņemto pasākumu piemērotība.

Ja aizliegums stāsies spēkā, Komisija gādās par to, lai amatierzvejas uzņēmumiem būtu atļauts apgādāt ES tirgu ar zivīm, kuru nozveja veikta dalībvalstu iekšzemes ūdeņos.

Sīkāka informācija http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar