Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 172

Briuselis, 2010 m. vasario 22 d.

Europos Komisija ragina Europos Sąjungą remti tarptautinės prekybos paprastaisiais tunais draudimą

Šiandien Europos Komisija paragino Europos Sąjungą stengtis, kad tarptautinės prekybos paprastaisiais tunais draudimas įsigaliotų kitąmet. Komisija nerimauja, kad dėl paprastųjų tunų išteklių pereikvojimo, kurį labiausiai skatina tarptautinė prekyba, šios rūšies žuvų ištekliai sparčiai senka. Pasiūlymas bus aptariamas su valstybėmis narėmis, kad iki 2010 m. kovo 13–25 d. Dohoje (Kataras) vyksiančio Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) šalių susitikimo būtų nustatyta bendra ES pozicija.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: Paprastieji tunai gali išnykti visiems laikams, taigi dėl būsimų kartų turime imtis ryžtingų veiksmų. Privalome išsaugoti savo gamtos turtus. Tikimybė, kad netrukus paprastieji tunai visiškai išnyks, labai didelė, todėl vienintelė išeitis – pradėti veikti nedelsiant ir siūlyti uždrausti tarptautinę prekybą jais.“

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki teigė : „Mūsų tikslas – užtikrinti geras žvejų perspektyvas. Tačiau šį tikslą pasieksime tik jei išsaugosime gyvybingus paprastųjų tunų išteklius. Akivaizdu, kad daugiau pereikvoti išteklių nevalia. Svarbi šiandien siūlomo sprendimo dalis – specialios tradiciniais žvejybos įrankiais žvejojančių laivų taisyklės.“

Komisija labai nerimauja dėl prastos paprastųjų tunų išteklių apsaugos ir mano, kad jų paklausą labiausiai skatina tarptautinė prekyba.

Komisija pripažįsta, kad Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija (TATAK) nuo 2006 m. ėmėsi tam tikrų šios problemos sprendimo veiksmų, tačiau, remdamasi naujausiais moksliniais duomenimis, mano, kad paprastieji tunai turėtų būti įtraukti į CITES konvencijos I priedėlį.

I priedėlyje išvardytos gyvūnų ir augalų rūšys, kurioms gresia išnykimas ir kurių prekybą būtina griežtai kontroliuoti ir leisti tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Jei paprastieji tunai būtų įtraukti į I priedėlį, prekyba šios rūšies žuvimis būtų uždrausta.

Vis dėlto Komisija siūlo, kad naujasis sąrašas įsigaliotų ne iškart. Dohoje vyksiančiame CITES susitikime siūloma paskelbti, kad sąrašo įsigaliojimo datą per 12 mėnesių nustatytų CITES nuolatinis komitetas. Nuolatinis komitetas savo sprendimą turėtų pagrįsti naujausia turima moksline informacija apie paprastųjų tunų išteklių būklę ir įvertinti visas priemones, kurias TATAK priims 2010 m. lapkričio mėn. įvyksiančiame susitikime.

Draudimui įsigaliojus Komisija pasirūpins, kad tradiciniais žvejybos įrankiais žvejojančioms įmonėms būtų leidžiama ES rinkai tiekti žuvis, sužvejotas valstybių narių vidaus vandenyse.

Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar