Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 172

Brüssel, 22. veebruar 2010

Euroopa komisjon teeb ettepaneku, et Euroopa Liit toetaks hariliku tuuni rahvusvahelise kaubanduse keelu kehtestamist

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku, et Euroopa Liit peaks toetama hariliku tuuni rahvusvahelise kaubanduse keeldu, mis jõustuks järgmisel aastal. Komisjon on sügavalt mures selle pärast, et peamiselt rahvusvahelisest kaubandusest tingitud hariliku tuuni ülepüük kahandab kalaliigi varusid. Ettepanekut arutatakse liikmesriikidega, et jõuda ELi ühisele seisukohale ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) järgmiseks kohtumiseks, mis leiab aset 13.–25. märtsil 2010 Dohas Kataris.

Euroopa keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: Meil on tulevaste põlvkondade ees kohustus võtta otsustavaid meetmeid liigi väljasuremise ohu korral. Meil on kohustus säilitada meie looduskapital. Kuna hariliku tuuni väljasuremise oht on suur, ei ole meil muud valikut, kui tegutseda kohe ja teha ettepanek tuuni rahvusvahelise kaubanduse keelu kehtestamiseks.”

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki lisas: „Meie eesmärk on tagada kaluritele jätkusuutlik tulevik. Selleks tuleb tagada hariliku tuuni piisavad varud ning on selge, et ülepüük ohustab seda. Oluline osa praegu pakutavast lahendusest on rannalähedase püügi laevade suhtes kohaldatav erikord.”

Komisjon on sügavalt mures hariliku tuuni nõrga kaitsestaatuse üle ja tunnistab, et hariliku tuuni nõudlust suurendab peamiselt rahvusvaheline kaubandus.

Komisjon küll tunnistab, et rahvusvaheline Atlandi tuunikala kaitse komisjon (ICCAT) on alates 2006. aastast teinud mitmeid samme olukorra parandamiseks, kuid on uusimatele teaduslikele andmetele tuginedes jõudnud seisukohale, et harilik tuun tuleks kanda CITESi I lisasse.

I lisasse kuuluvad väljasuremisohus olevad liigid, mille puhul tuleb kaubandust eriti rangelt reguleerida ja lubada ainult erandjuhtudel. Hariliku tuuni kandmine I lisasse tähendaks tuuni rahvusvahelise kaubanduse keeldu.

Komisjon teeb siiski ettepaneku, et lisasse kandmine ei jõustuks kohe. CITESi kohtumisel Dohas nähtaks ette, et lisasse kandmise jõustumise üle teeks otsuse CITESi alaline komitee 12 kuu jooksul. Alaline komitee võtaks otsuse tegemisel arvesse viimaseid kättesaadavaid teaduslike andmeid kalavarude olukorra kohta ja hindaks nende meetmete sobivust, mida ICCAT võtab 2010. aasta novembri kohtumisel.

Keelu jõustumisel näeb komisjon ette, et rannalähedase püügiga tegelevatel ettevõtetel lubatakse varustada ELi turgu liikmesriikide vetes püütud hariliku tuuniga.

Täiendav teave: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar