Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/172

V Bruselu dne 22. února 2010

Evropská komise navrhuje, aby EU podpořila zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným v atlantiku

Evropská komise dnes navrhla, aby Evropská unie důrazněji prosazovala, aby během příštího roku začal platit zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným v Atlantiku. Komise je velmi znepokojena skutečností, že nadměrný odlov tuňáka obecného v Atlantiku, z velké části způsobený mezinárodním obchodem, vážně ohrožuje stav populace tohoto druhu. Návrh bude projednáván s členskými státy tak, aby byl na příštím zasedání Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), které se bude konat ve dnech 13.-25. března 2010 v katarské Doze, dosažen společný postoj EU.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Máme odpovědnost vůči budoucím generacím a pokud hrozí, že navždy vyhyne nějaký druh, musíme přijmout rozhodná opatření. Je naší povinností zachovat náš přírodní kapitál. Vzhledem k tomu, že existuje vysoké riziko, že tuňák obecný v Atlantiku navždy vymizí, nezbývá nám nic jiného než nyní jednat a navrhnout zákaz mezinárodního obchodu.“

Maria Damanaki, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, upřesnila: „Naším cílem je zajistit udržitelnou budoucnost pro rybáře. To vyžaduje zdravou populaci tuňáka obecného v Atlantiku. Každému je jasné, že nadměrný rybolov zcela jistě není správnou cestou. Důležitou částí řešení, které dnes navrhujeme, je zvláštní ujednání pro plavidla provozující drobný pobřežní rybolov“ .

Komise je hluboce znepokojena špatným stavem zachování tuňáka obecného v Atlantiku a přiznává, že poptávka po tomto druhu je z velké části vyvolána mezinárodním obchodem.

Uznává sice, že Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) přijala od roku 2006 řadu opatření ke zlepšení této situace, domnívá se však, že by na základě nejnovějších dostupných vědeckých údajů měl být tuňák obecný v Atlantiku zapsán do přílohy I úmluvy CITES.

Příloha I uvádí druhy ohrožené vyhynutím. Obchod s nimi musí podléhat obzvláště přísným předpisům a může být povolen pouze za výjimečných okolností. Zapsání tuňáka obecného v Atlantiku do přílohy I by znamenalo zákaz mezinárodního obchodu s daným druhem.

Komise však navrhuje, aby k zapsání nedošlo ihned. Ze zasedání CITES v Doze zřejmě vyplyne, že o zapsání by měl rozhodnout stálý výbor CITES ve lhůtě 12 měsíců. Stálý výbor by své rozhodnutí měl založit na nejnovějších dostupných vědeckých údajích týkajících se stavu dané populace a měl by posoudit přiměřenost všech opatření přijatých komisí ICCAT na jejím zasedání v listopadu 2010.

Pokud bude zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným v Atlantiku přijat, dohlédne Komise na to, aby společnosti provozující drobný pobřežní rybolov směly zásobovat trh EU úlovky pocházejícími z domácích vod členských států.

Další informace: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar