Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Bruxelles, 16 decembrie 2010

UE plasează lupta împotriva sărăciei în centrul obiectivelor pentru locuri de muncă și creștere economică

Peste 80 de milioane de persoane din UE trăiesc în continuare cu riscul sărăciei și un sfert dintre acești cetățeni sunt copii. Criza economică a exacerbat această situație, expunând și mai mult grupurile vulnerabile. Acum, când Anul european împotriva sărăciei și excluziunii sociale 2010 se apropie de final, UE trebuie să continue să își intensifice eforturile în acest domeniu esențial pe parcursul deceniului următor. Aducerea grupurilor vulnerabile în centrul societăților noastre și al piețelor forței de muncă este esențială pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Reducerea sărăciei reprezintă un motor al acestei creșteri viitoare. La inițiativa Comisiei Europene, liderii UE au stabilit deja, pentru prima dată, un obiectiv cuantificat concret de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale cu cel puțin 20 de milioane de persoane până în 2020. Comunicarea de astăzi, „Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale” stabilește modalități de sprijinire a statelor membre în trecerea la o viteză superioară a combaterii excluziunii sociale. Țările trebuie să își stabilească acum propriile obiective naționale ambițioase și să raporteze progresele înregistrate în fiecare an. Comisia va susține aceste eforturi prin mobilizarea – printre altele – a unor politici precum protecția socială, ocuparea forței de muncă și educația, precum și a finanțării UE. Ea va promova, de asemenea, noi parteneriate și noi modalități de combatere a sărăciei prin inovare socială pentru încercarea unor noi idei politice.

Adresându-se jurnaliștilor la lansarea noii inițiative emblematice privind sărăcia, László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Combaterea sărăciei este o necesitate economică. Prin milioanele de oameni care trăiesc în continuare la marginea societății, risipim o mare parte a resurselor noastre umane. Copiii, tinerii, migranții, bătrânii și alte grupuri vulnerabile au nevoie de o atenție specială.” El a adăugat: „Sunt convins că inițiativa emblematică a platformei va contribui la îndeplinirea obiectivului la nivelul UE, acționând ca o rampă de lansare pentru soluții inovatoare și eficiente din punct de vedere al costurilor în lupta împotriva excluziunii”.

Una dintre cele șapte inițiative emblematice ale strategiei Europa 2020 a UE, comunicarea privind Platforma europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale stabilește acțiuni de stimulare a activității la toate nivelurile pentru a se atinge obiectivul principal al UE de reducere a sărăciei. Aceasta este complementară și strâns legată de celelalte inițiative emblematice care se concentrează pe creșterea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea educației și competențelor.

Comunicarea de astăzi ia în considerare atât problemele prezente pe care le are Europa în combaterea sărăciei și excluziunii sociale, cât și natura schimbătoare a sărăciei. În plus, comunicarea identifică necesitatea generală a realizării de acțiuni anti-sărăcie pe întreg spectrul politic precum: prevenirea transmiterii sărăciei de la generație la generație și combaterea sărăciei copiilor; utilizarea ocupării forței de muncă drept cale de ieșire din sărăcie prin strategii de incluziune activă și întețirea eforturilor de integrare socială și economică a grupurilor minoritare precum romii.

Statele membre trebuie să preia inițiativa în combaterea excluziunii sociale și a sărăciei. Ele își vor detalia inițiativele în rapoartele naționale privind strategia Europa 2020, drept contribuții la crearea de creștere economică și de locuri de muncă. Comisia va evalua aceste acțiuni și va stabili bune practici.

Printre acțiunile esențiale ale platformei se numără:

  • Promovarea inovării în politica socială. Încurajarea inovării pentru găsirea de soluții inteligente în Europa post-criză, mai ales în sensul unui sprijin social mai eficient și eficace. Aceasta înseamnă promovarea inovării pe bază de probe în politica socială prin utilizarea de metode de încercare pe bază de probe și evaluarea schimbărilor de politici. De exemplu, încercarea de diferite modalități de distribuție sau gestionare a beneficiilor existente pentru grupuri specifice.

  • La nivel UE. Utilizarea la maximum a tuturor fondurilor UE, mai ales Fondul social european, pentru sprijinirea obiectivelor de incluziune socială și propunerea ca politica socială să devină o prioritate pentru viitoarele finanțări ale UE. Noul instrument de microfinanțare va deveni funcțional la începutul anului 2011 și are drept obiectiv sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru a obține acces la împrumuturi pentru înființarea propriilor întreprinderi.

  • Eficientizarea și îmbunătățirea reactivității protecției sociale și serviciilor la noile necesități sociale. Comisia va publica, în 2011, o carte albă pentru abordarea securității, adecvării și viabilității pensiilor. De asemenea, se planifică acțiuni legate de calitatea serviciilor sociale, de inegalitățile în ceea ce privește sănătatea și de excluziunea de la locuință, iar 2012 va fi Anul european al îmbătrânirii active.

  • Atragerea unei game mult mai extinse de parteneri în lupta împotriva excluziunii. Comisia va prezenta orientări voluntare privind implicarea părților interesate în definirea, conceperea și realizarea de acțiuni de reducere a sărăciei care să aibă loc la nivel național, regional și local.

Informații suplimentare

„Platforma europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale”, comunicare:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

„Platforma europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale”: rezumat pentru cetățeni:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Sondajul Eurobarometru „Sărăcia și excluziunea socială”:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

A se vedea, de asemenea: MEMO/10/687


Side Bar