Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Bruselj, 16. decembra 2010

Digitalna agenda: močno zanimanje MSP in vladna podpora pri IKT za pomoč starejšim osebam

Evropska komisija je danes predstavila poročilo o napredku skupnega programa za podporo iz okolja pri samostojnem življenju, ki kaže zelo visoko udeležbo malih in srednjih podjetij pri projektih, visoke finančne podpore s strani sodelujočih držav in priporočila za zagotavljanje trajnih pozitivnih rezultatov. Ta 600 milijonov EUR vreden program za financiranje raziskav in razvoja vključuje 23 držav in EU, ki želijo izboljšati kakovost življenja starejših oseb s pametnimi rešitvami, ki temeljijo na IKT. Poročilo je naslovljeno na Evropski parlament in Svet ter je pomemben korak h krepitvi skupnega programa za podporo iz okolja pri samostojnem življenju, ki je eden ključnih ukrepov Evropske digitalne agende (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Ta program lahko pomembno prispeva k prihodnjemu pilotnemu evropskemu partnerstvu za inovacije za dejavno in zdravo staranje (glej IP/10/1609).

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije in komisarka za digitalno agendo, je dejala: Veseli me, da sodelujoče države vidijo skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju kot pomemben vzvod za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva, kar kažejo njihove znatne finančne zaveze. Informacijske in komunikacijske tehnologije so ključnega pomena za izboljšanje življenja vse večjega števil starejših oseb v Evropi. Program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju kaže, kako lahko EU z združevanjem virov na tem pomembnem področju doseže veliko več, kot bi lahko kadar koli dosegla posamezna država članica.

Komisija je prvič ocenila skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju na podlagi sklepov (tudi objavljeni danes) skupine na visoki ravni, ki ji predseduje bivša evropska komisarka Meglena Kuneva. Program je bil obravnavan v širšem kontekstu inovacij kot odgovoru na demografske izzive.

Poročilo kaže, da je bil skupni program zelo uspešen pri združevanju 23 sodelujočih držav za spopadanje s perečim družbenim izzivom. Prav tako je zapolnil vrzel med naprednimi raziskavami in ambicioznimi tržnimi rešitvami za aktivno in neodvisno življenje starejših oseb. K temu, da je skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju tako uspešen, so prispevale tudi visoke finančne naložbe sodelujočih držav. Leta 2009 so znašale 50 % več od prvotno predvidenega minimuma. Drugi odločilen dejavnik za uspeh je zelo močna udeležba MSP v projektnem konzorciju (več kot 40 %).

Nove rešitve

Program razvija nove rešitve, ki bodo v dveh do treh letih pripravljene za uporabo na trgu. Od leta 2008 naprej je bilo izvedenih več kot 50 projektov za raziskave in inovacije, in sicer na področju obvladovanja kroničnih bolezni in družbenih stikov starejših državljanov. Primeri vključujejo robote, ki opravljajo gospodinjska dela in pomagajo osebi, da ostane povezana s svojo družbeno okolico, ter „pametni domovi“, ki se odzivajo na gibanje in obnašanje stanovalcev ter jim tako olajšajo življenje.

Da bi bili pozitivni učinki programa čim večji, Komisija priporoča tesnejšo in bolj smiselno udeležbo končnih uporabnikov pri snovanju rešitev. Skladnejša pravila glede upravičenosti in financiranja morajo čim bolj zmanjšati operativne pomanjkljivosti in zamude, ki včasih vplivajo na nemoten potek projektov. Komisija si bo tudi prizadevala za finančne ureditve, ki bi zapolnile vrzel med pilotno fazo in ambicioznim vstopom na trg. To vključuje nadaljnjo podporo investicijskemu forumu za podporo iz okolja pri samostojnem življenju in upoštevanje prispevka, ki ga lahko skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju nudi pilotnemu evropskemu partnerstvu za inovacije za dejavno in zdravo staranje. Pilotno partnerstvo, ki je bilo napovedano z vodilno pobudo Unije inovacij, bo obravnavalo ovire pri ambicioznih inovacijah, ki so odziv na problem staranja prebivalstva (glej IP/10/1609).

Komisija bo tudi nadalje okrepila vezi med skupnim programom za podporo iz okolja pri samostojnem življenju, drugimi programi za raziskave in inovacije, ki jih financira EU, ter evropskim letom aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti v 2012.

Na podlagi tega poročila bo Komisija zdaj razpravljala z Evropskim parlamentom in Svetom EU o naslednjih ukrepih pri izvajanju teh predlaganih ukrepov ter nadaljevanju programa po njegovem začetnem roku za iztek leta 2013.

Ozadje

V skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju je vključenih 20 držav članic EU (Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo), tri pridružene države (Izrael, Norveška in Švica) ter Evropska komisija.

Program podpira rešitve, podprte z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki jih je mogoče dati na trg v roku dveh do treh let in ki so tržno donosne. S tem odpira nove priložnosti za podjetja ter občutno zmanjšuje stroške socialnega in zdravstvenega varstva. Že teleoskrba lahko na primer zniža stroške nege za skoraj 30 %.

Evropski javni in zasebni sektor sta vložila več kot milijardo evrov v raziskave in inovacije za izboljšanje kakovosti življenja starejših oseb: približno 600 milijonov EUR je bilo vloženih v skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju, približno 400 milijonov EUR v okvirni raziskovalni program EU in doslej tudi že več kot 50 milijonov EUR v podporni program EU za politiko IKT.

Komisija v programu za podporo iz okolja pri samostojnem življenju sodeluje na podlagi akcijskega načrta iz leta 2007 z naslovom „Prijetno staranje v informacijski družbi“ (glej IP/07/831). Cilj tega akcijskega načrta je okrepiti sodelovanje med državami članicami na področju raziskav z uporabo ustreznih sredstev EU.

Poročilo Komisije in ocenjevalno poročilo, ki ga je pripravila skupina na visoki ravni, sta na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar