Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Bruxelles, 16 decembrie 2010

Agenda digitală: analizele arată că tehnologiile TIC în sprijinul persoanelor în vârstă stârnesc un puternic interes în rândul IMM-urilor și se bucură de sprijin din partea administrațiilor naționale

Astăzi, Comisia Europeană a prezentat un raport privind evoluția Programului comun AAL (Ambient Assisted Living Joint Progamme – Programul comun Asistență pentru autonomia la domiciliu) în care se subliniază nivelul foarte ridicat de implicare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în proiecte, precum și nivelul ridicat al sprijinului financiar din partea țărilor participante; raportul face de asemenea recomandări cu scopul de a asigura rezultate pozitive și pe viitor. Acest program de finanțare a cercetării și dezvoltării, în valoare de 600 de milioane EUR, vizează 23 de țări, alături de Uniunea Europeană și își propune să amelioreze calitatea vieții cetățenilor în vârstă cu ajutorul unor soluții inteligente bazate pe tehnologiile TIC. Raportul se adresează Parlamentului European și Consiliului de miniștri și reprezintă un pas important în direcția consolidării Programului comun AAL, una dintre acțiunile-cheie ale Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). Programul comun AAL poate aduce o importantă contribuție viitorului Parteneriat european pilot pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (a se vedea IP/10/1609).

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei pentru Agenda digitală a declarat: „Sunt mulțumită de faptul că țările participante privesc Programul comun AAL ca pe un instrument important de abordare a provocării reprezentate de îmbătrânirea populației, așa cum o demonstrează angajamentele lor financiare substanțiale. Tehnologiile informației și comunicațiilor sunt esențiale pentru ameliorarea calității vieții cetățenilor în vârstă ai Europei, care sunt din ce în ce mai numeroși. Programul AAL demonstrează cum, prin gruparea resurselor la nivelul Uniunii Europene, se pot obține succese mult mai importante în acest domeniu decât s-ar fi putut vreodată obține la nivelul statelor membre.”

Prima evaluare a Programului comun AAL efectuată de către Comisie se bazează pe concluziile, publicate și ele astăzi, ale unui grup la nivel înalt prezidat de fostul comisar european Meglena Kuneva, care a revizuit Programul comun AAL în contextul mai larg al inovării privite ca răspuns la provocările de ordin demografic.

Raportul indică faptul că programul comun a avut un foarte mare succes în ceea ce privește reunirea celor 23 de ţări participante în jurul unei mari provocări de ordin societal şi acoperirea golului creat între cercetarea avansată şi implementarea comercială pe scară largă a soluţiilor pentru o viaţă activă şi independentă. Succesul programului comun AAL se datorează și nivelului ridicat al investiţiilor financiare efectuate de ţările participante. În 2009 acestea s-au situat cu 50 % peste nivelul minim prevăzut iniţial. Un alt indicator decisiv al succesului este participarea foarte ridicată al IMM-urilor în consorţiile de proiecte (peste 40 %).

Soluții noi

Programul permite dezvoltarea de noi soluţii, care pot fi comercializate în termen de doi până la trei ani. Începând cu 2008, au fost lansate peste 50 de proiecte de cercetare şi inovare în domeniul gestionării bolilor cronice şi al interacţiunii sociale a persoanelor de vârsta a treia. Printre exemplele de soluții se numără roboţii care îndeplinesc sarcini casnice, permițând în același timp persoanei să păstreze contactul cu mediul său social, precum și „casele inteligente” care reacționează la mişcările şi comportamentul locuitorilor lor, pentru a le face viaţa mai uşoară.

Pentru a maximiza rezultatul pozitiv al programului, Comisia recomandă implicarea mai strânsă şi mai activă a utilizatorilor finali în faza de proiectare a soluţiilor. Norme mai coerente în ceea ce privește eligibilitatea și finanţarea ar trebui să reducă, de asemenea, contratimpii şi întârzierile de ordin operaţional care afectează uneori buna derulare a proiectelor. Comisia va acționa totodată în favoarea instituirii unor acorduri de finanţare destinate a reduce decalajul dintre „faza pilot” și penetrarea pieței pe scară largă. Acest lucru presupune sprijinirea în continuare a Forumului de investiții al AAL şi luarea în considerare a posibilei contribuţii a Programului comun AAL la Parteneriatul european pilot pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate. Parteneriatul-pilot, anunţat de iniţiativa emblematică O Uniune a inovării, va aborda barierele aflate în calea adoptării pe scară largă a inovaţiilor care răspund provocărilor reprezentate de îmbătrânirea populaţiei (a se vedea IP/10/1609).

Comisia va continua de asemenea să consolideze legăturile dintre Programul comun AAL, celelalte programe de cercetare și inovare finanţate de UE şi inițiativa 2012 Anul îmbătrânirii active şi al solidarității între generaţii.

Pe baza acestui raport, Comisia urmează să discute acum cu Parlamentul European şi cu Consiliului de Miniştri al UE următorii paşi în direcția implementării acestor acţiuni propuse şi a continuării programului după anul 2013 (data iniţială de expirare a acestuia).

Context

Programul comun AAL reunește 20 de state membre (Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria), trei state asociate (Elveția, Israel și Norvegia) și Comisia Europeană.

Programul sprijină soluții bazate pe TIC, care pot fi lansate pe piață în termen de doi până la trei ani și care pot deveni viabile din punct de vedere comercial. Se creează astfel noi oportunități de afaceri și se realizează economii uriașe în privința costurilor asistenței sociale și de sănătate. De exemplu, soluțiile de asistență la distanță (telecare) pot reduce costurile asistenței la domiciliu cu până la 30 %.

Sectorul public și cel privat din Europa investesc la ora actuală peste un miliard de euro în cercetare și inovare pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă: circa 600 de milioane de euro în Programul comun AAL, circa 400 de milioane de euro în Programul-cadru de cercetare al UE și peste 50 de milioane de euro până în prezent în Programul UE de sprijinire a politicii TIC.

Participarea Comisiei la Programul AAL are la bază un plan de acțiune din 2007 intitulat „A îmbătrâni frumos în societatea informațională” (a se vedea IP/07/831). Scopul acestuia este întărirea cooperării în materie de cercetare între statele membre cu ajutorul unei finanțări corespunzătoare din partea UE.

Raportul Comisiei și raportul de evaluare al grupului la nivel înalt pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar