Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Brussel, 10 december 2010

Digitale Agenda: uit beoordeling blijkt sterke interesse van het MKB en steun van de regeringen voor ICT om ouderen te helpen

De Europese Commissie heeft vandaag een verslag gepresenteerd over de vooruitgang van het gemeenschappelijk programma Ambient Assisted Living (GP AAL) waaruit blijkt dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) sterk bij projecten betrokken is en dat de deelnemende landen veel financiële steun bieden. In het verslag worden aanbevelingen gedaan om ook voor de toekomst tot dergelijke positieve resultaten te komen. Bij dit programma ter financiering van onderzoek en ontwikkeling ter waarde van 600 miljoen euro zijn 23 landen en de EU betrokken om de levenskwaliteit van senioren te verbeteren door middel van slimme ICT-oplossingen. Het verslag is gericht aan het Europees Parlement en aan de Raad van Ministers en is een belangrijke stap op weg naar versterking van het GP AAL, één van de belangrijkste acties van de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200). Het GP AAL kan een belangrijke bijdrage leveren aan de komende proef met een Europees innovatiepartnerschap over actief en gezond ouder worden (zie IP/10/1609).

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor de Digitale Agenda zei hierover het volgende: “Ik ben verheugd dat de deelnemende landen het gemeenschappelijk programma Ambient Assisted Living als een belangrijk middel zien om met het probleem van de vergrijzing om te gaan, zoals blijkt uit hun substantiële financiële toezeggingen op dat gebied. Informatie- en communicatietechnologie is van cruciaal belang voor de verbetering van het leven van een steeds groeiend aantal Europese ouderen. Uit het programma AAL blijkt hoe wij in de EU, door onze middelen te bundelen, op dit belangrijke gebied veel meer kunnen bereiken dan afzonderlijke lidstaten ooit hadden gekund.”

De eerste evaluatie van het gemeenschappelijk programma AAL is gebaseerd op de (eveneens vandaag uitgebrachte) conclusies van een panel op hoog niveau dat door voormalig Europees Commissaris Meglena Kuneva wordt voorgezeten. Dat panel heeft het GP AAL beoordeeld in het bredere kader van innovatie in antwoord op demografische uitdagingen.

Het verslag wijst uit dat het gemeenschappelijk programma zeer succesvol is geweest bij het verenigen van de 23 deelnemende landen rond een urgent maatschappelijk probleem en bij het overbruggen van de kloof tussen geavanceerd onderzoek en breed in te zetten marktoplossingen op het gebied van actief en zelfstandig leven. Het succes van het GP AAL wordt verder versterkt door de ruime mate waarin de deelnemende landen erin hebben geïnvesteerd. In 2009 was dit 50% meer dan het oorspronkelijk voorziene minimumniveau. Een andere belangrijke indicator voor het succes ervan is de zeer sterke participatie van het MKB in de projectconsortia (meer dan 40%).

Nieuwe oplossingen

Door het programma worden nieuwe oplossingen ontwikkeld die klaar zijn om binnen twee tot drie jaar op de markt te worden gebracht. Sinds 2008 zijn meer dan 50 onderzoeks- en innovatieprojecten opgestart op het gebied van de behandeling van chronische ziekten. Zo zijn er robots die huishoudelijke taken verrichten en ondertussen de persoon helpen in contact te blijven met zijn of haar sociale omgeving, en "slimme woonomgevingen” die reageren op de verplaatsingen en het gedrag van de bewoners om hun leven te vergemakkelijken.

Om de positieve effecten van het programma zo groot mogelijk te maken, beveelt de Commissie aan de eindgebruikers nauwer en diepgaander bij het ontwerp van oplossingen te betrekken. Verder moeten de subsidieregels meer samenhang vertonen, zodat problemen en vertragingen, waardoor de projecten soms in hun voortgang worden gehinderd, zo min mogelijk optreden. De Commissie zal ook werken aan het opzetten van financieringsregelingen om de periode tussen de proeffase en het op grote schaal op de markt brengen te overbruggen. Dit behelst onder meer de voortzetting van het AAL-investeringsforum, en dit betekent wellicht ook dat het GP AAL mogelijk zal bijdragen aan de proef met het Europees innovatiepartnerschap over actief en gezond ouder worden. Met het proefpartnerschap dat door het vlaggenschipinitiatief van de Innovatie-Unie is aangekondigd, zullen de hindernissen voor de grootschalige invoering van innovaties in reactie op de vergrijzing worden aangepakt.

De Commissie zal ook de banden tussen het GP AAL, de andere door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprogramma’s en het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties in 2012 verder versterken.

Op basis van dit verslag zal de Commissie met het Europees Parlement en met de Raad van Ministers van de EU de volgende stappen bespreken voor de uitvoering van deze voorgestelde acties en de voortzetting van het programma na afloop van de eerste termijn in 2013.

Achtergrond

Het GP AAL brengt 20 EU-lidstaten (België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), drie geassocieerde landen (Israël, Noorwegen en Zwitserland) en de Europese Commissie samen.

Met het GP AAL wordt steun gegeven voor oplossingen om gezond ouder te worden die binnen twee à drie jaar op de markt kunnen worden gebracht en die commercieel levensvatbaar kunnen worden. Dit zorgt voor nieuwe zakelijke kansen en enorme besparingen op de kosten van de sociale en de gezondheidszorg. Door televerzorgingsoplossingen bijvoorbeeld kan tot wel 30% op de kosten van zorgvoorzieningen worden bespaard.

Door de publieke en private sector wordt in Europa meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en innovatie op het gebied van gezond ouder worden. Daarvan gaat zowat 600 miljoen euro naar het gemeenschappelijk programma AAL (GP AAL), ongeveer 400 miljoen naar het kaderprogramma voor onderzoek van de EU en tot nu toe meer dan 50 miljoen euro naar het programma van de EU ter ondersteuning van het ICT-beleid.

De deelneming van de Commissie aan het AAL-programma is een gevolg van een actieplan van de Commissie uit 2007 over "Gezond ouder worden in de informatiemaatschappij" (zie IP/07/831). Doel daarvan is de samenwerking op onderzoeksgebied tussen de lidstaten te versterken door EU-middelen ter beschikking te stellen die evenredig zijn aan de nationale bijdragen.

Het verslag van de Commissie en het evaluatieverslag door het panel op hoog niveau zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar