Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1721

Bruselj, 15. decembra 2010

Okolje: Evropska komisija začenja posvetovanji o instrumentu LIFE+ in mreži Natura 2000

Evropska komisija je začela dve spletni posvetovanji na področju okolja. Prvo zadeva finančni instrument za okolje. Ta bo nasledil instrument LIFE+, ki se izteče konec leta 2013. Drugo zadeva financiranje mreže varovanih območjih EU Natura 2000. Obe posvetovanji bosta potekali do sredine februarja 2011.

V zvezi z LIFE+ želi Komisija pridobiti mnenja o ciljih, prednostnih nalogah in možnih načinih podpore. Spletno posvetovanje je del širšega javnega posvetovanja, katerega rezultate bo Komisija uporabila pri pripravi predloga za nov instrument. Še posebno so dobrodošli prispevki nacionalnih, regionalnih in lokalnih uprav, okolijskih skupin, zasebnega sektorja in splošne javnosti. Posvetovanje obsega 19 vprašanj, ki so na voljo v šestih jezikih EU. Odprto je do 15. februarja, opravi pa se lahko v šestih jezikih (angleščini, francoščini, španščini, italijanščini, nemščini in poljščini). LIFE je od leta 1992 za varstvo okolja prispeval več kot 2 milijardi evrov. Več informacij najdete na http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm.

Rezultati posvetovanja o financiranju mreže Natura 2000 bodo uporabljeni v sporočilu, ki naj bi bilo pripravljeno poleti 2011, vsebovalo pa naj bi oceno trenutnega pristopa k financiranju mreže. Komisija želi s posvetovanjem izvedeti, ali so bili do zdaj uporabljeni pristopi primerni za zagotavljanje učinkovitega delovanja mreže in kako še povečati do zdaj dosežene uspehe. Zato jo zanimajo mnenja javnih organov, zasebnega sektorja, okolijskih skupin in zainteresiranih državljanov. Posvetovanje obsega 10 vprašanj, dobrodošli pa so tudi dodatni komentarji in pripombe. Natura 2000, temeljni kamen politike EU o biotski raznovrstnosti, je največja povezana mreža varovanih območij na svetu, ki trenutno zajema 18 % kopenskega območja EU. Posvetovanje je odprto do 17. februarja 2011, opravi pa se lahko v šestih jezikih. Več informacij najdete na http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm.


Side Bar