Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1721

V Bruseli 15. decembra 2010

Životné prostredie: Komisia začína konzultácie o projektoch LIFE+ a Natura 2000

Európska komisia začala dve internetové konzultácie týkajúce sa oblasti životného prostredia. Prvá konzultácia sa týka nového finančného nástroja pre životné prostredie, ktorý nahradí nástroj LIFE+, ktorého platnosť uplynie koncom roka 2013. Druhá konzultácia sa týka financovania siete chránených oblastí - Natura 2000. Obe konzultácie budú trvať do polovice februára 2011.

Pokiaľ ide o projekt LIFE+, očakávajú sa názory na ciele, priority a spôsoby podpory. Táto internetová konzultácia je súčasťou širších verejných diskusií a Komisia využije jej výsledky pri formulovaní návrhu na vytvorenie nového nástroja. Vítané sú najmä príspevky od vnútroštátnych, regionálnych a miestnych správ, subjektov z oblasti životného prostredia, súkromného sektoru a širokej verejnosti. Konzultácia obsahuje 19 otázok, ktoré sú dostupné v 6 jazykoch EÚ. Konzultácia potrvá do 15. februára. Je prístupná v šiestich jazykoch (anglickom, francúzskom, španielskom, talianskom, nemeckom a poľskom). Projekt LIFE prispel na ochranu životného prostredia od roku 1992 viac ako 2 miliardami EUR. Do konzultácie je možné sa zapojiť na: http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm

Druhá konzultácia o financovaní siete Natura 2000 bude predstavovať základ pre oznámenie, ktoré sa má uverejniť v lete 2011 o hodnotení súčasného prístupu k financovaniu tejto siete. V rámci konzultácií sa rieši otázka, či je súčasný prístup primeraný, pokiaľ ide o efektívnu realizáciu siete a hľadá spôsoby, ako zlepšiť dosiahnuté výsledky. Očakávajú sa príspevky od verejných orgánov, súkromného sektoru, subjektov v oblasti životného prostredia a občanov, ktorých táto problematika zaujíma. Konzultácia obsahuje 10 otázok, je však možné uviesť vlastné názory a pripomienky. Sieť Natura 2000, ktorá predstavuje základný kameň politiky EÚ v oblasti biologickej diverzity, je najväčšou vzájomne prepojenou sieťou chránených oblastí na svete. V súčasnosti pokrýva takmer 18 % pevninského územia EÚ. Konzultácia, ktorá je dostupná v šiestich jazykoch, potrvá do 17. februára 2011. Pozri

http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm


Side Bar