Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1721

Brussel, 15 december 2010

Milieu: de Commissie start raadplegingen over LIFE+ en Natura 2000

De Europese Commissie heeft twee onlineraadplegingen op milieugebied gestart. De eerste raadpleging gaat over het volgende financiële instrument voor het milieu, dat het LIFE+-instrument eind 2013 zal opvolgen. De tweede raadpleging gaat over de financiering van Natura 2000, het EU-netwerk van beschermde natuurgebieden. Beide raadplegingen lopen tot half februari 2011.

Voor LIFE+ vraagt de Commissie naar meningen over doelstellingen, prioriteiten en soorten ondersteuning. Deze onlineraadpleging maakt deel uit van een uitgebreidere openbare raadpleging. De Commissie gaat de resultaten ervan gebruiken bij het opstellen van een voorstel voor een nieuw instrument. Vooral bijdragen van nationale, regionale en lokale overheden, belanghebbenden op het gebied van milieu, de particuliere sector en het publiek zijn welkom. De raadpleging loopt tot en met 15 februari 2011 en bestaat uit 19 vragen. De raadpleging is beschikbaar in zes talen (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Duits en Pools). Sinds 1992 heeft LIFE meer dan 2 miljard euro bijgedragen aan milieubescherming. U kunt de raadpleging vinden op http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm.

Op basis van de tweede raadpleging, met de financiering van Natura 2000 als onderwerp, zal de Commissie naar verwachting in de zomer van 2011 een mededeling publiceren. Daarin zal de Commissie de huidige aanpak voor de financiering van het netwerk beoordelen. In de raadpleging vraagt de Commissie of de aanpak tot nu toe voor een effectieve uitvoering van het netwerk heeft gezorgd. Ook wordt er gekeken naar manieren om nog meer successen te behalen. De Commissie wil graag de mening kennen van openbare autoriteiten, de particuliere sector, belanghebbenden uit de milieusector en belangstellende burgers. De raadpleging bestaat uit 10 vragen, hoewel open antwoorden en opmerkingen ook welkom zijn. Natura 2000, de hoeksteen van het EU-biodiversiteitsbeleid, is het grootste netwerk van onderling verbonden natuurgebieden ter wereld. Het netwerk beslaat bijna 18% van het grondgebied van de EU. Deze raadpleging, die in zes talen beschikbaar is, loopt tot en met 17 februari 2011. Zie http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm.


Side Bar