Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1721

2010 m. gruodžio 15 d., Briuselis

Aplinka. Komisija pradeda konsultacijas dėl LIFE+ priemonės ir Natura 2000 tinklo

Europos Komisija pradėjo dvejas interneto konsultacijas dėl aplinkos klausimų. Vienos konsultacijos – dėl naujausios aplinkos finansinės priemonės, kuri pakeis LIFE+ priemonę šiai nustojus galioti 2013 m. pabaigoje. Kitos konsultacijos – dėl ES saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 finansavimo. Abejos konsultacijos vyks iki 2011 m. vasario mėn. vidurio.

Konsultacijose dėl LIFE+ priemonės prašoma pareikšti nuomones apie pagal šią finansinę priemonę teikiamos paramos tikslus, prioritetus ir įgyvendinimo būdus. Šios interneto konsultacijos yra didesnių viešų konsultacijų dalis, o jų rezultatus Komisija panaudos rengdama naujos priemonės pasiūlymą. Ypač laukiama nacionalinių, regioninių bei vietos valdymo institucijų, aplinkos srities suinteresuotųjų šalių ir privataus sektoriaus atstovų, taip pat plačiosios visuomenės nuomonių. Konsultacijose pateikiama 19 klausimų šešiomis ES kalbomis. Konsultacijos vyks iki vasario 15 d., atsakymus siųsti galima viena iš šešių kalbų (anglų, prancūzų, ispanų, italų, vokiečių ir lenkų). Nuo 1992 m. pagal LIFE priemonę aplinkos apsaugai skirta daugiau nei 2 mlrd. eurų. Konsultacijas galima rasti adresu http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm.

Kitų konsultacijų – dėl Natura 2000 finansavimo – rezultatai bus panaudoti komunikate, kurį numatyta parengti 2011 m. vasarą ir kuriame bus įvertinta dabartinė tinklo finansavimo strategija. Prašoma teikti nuomones, ar iki šiol taikyta strategija buvo tinkama siekiant veiksmingai kurti šį tinklą, ir kviečiama siūlyti būdų, kaip dar pagerinti dabartinius rezultatus. Laukiama valdžios institucijų, privačiojo sektoriaus ir aplinkos srities suinteresuotųjų šalių atstovų bei besidominčių piliečių nuomonių. Konsultacijose pateikiama 10 klausimų, tačiau galima siųsti ir platesnio pobūdžio atsakymus bei komentarus. Natura 2000 – tai ES biologinės įvairovės išsaugojimo politikos kertinis akmuo ir didžiausias tarpusavyje susijusių saugomų teritorijų tinklas pasaulyje. Šiuo metu jam priklauso beveik 18 proc. ES sausumos ploto. Konsultacijos, kuriose galima pasisakyti viena iš šešių kalbų, vyks iki 2011 m. vasario 17 d. Jas galima rasti adresu http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm.


Side Bar