Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1721

Bryssel 15. joulukuuta 2010

Ympäristö: komissio käynnistää kuulemiset LIFE+- ja Natura 2000 -ohjelmista

Euroopan komissio on käynnistänyt kaksi online-kuulemista ympäristöalalla. Ensimmäinen niistä koskee ympäristöalan uutta rahoitusvälinettä, joka otetaan käyttöön LIFE+-ohjelman päätyttyä vuoden 2013 lopussa. Toinen koskee Natura 2000 -ohjelman eli EU:n luonnonsuojelualueverkoston rahoitusta. Molemmat kuulemiset jatkuvat vuoden 2011 helmikuun puoliväliin.

LIFE+-ohjelmaa koskevassa kuulemisessa halutaan mielipiteitä ohjelman tavoitteista, prioriteeteista ja tukimuodoista. Online-kuuleminen on osa laajempaa julkista kuulemista, jonka tuloksia komissio hyödyntää laatiessaan ehdotusta uudesta välineestä. Mielipiteitä toivotaan erityisesti valtion-, alue- ja paikallishallinnoilta, ympäristöalan sidosryhmiltä, yksityissektorilta ja suurelta yleisöltä. Kuulemisen muodostavat 19 kysymystä on esitetty kuudella EU:n kielellä. Kuuleminen päättyy 15. helmikuuta, ja kysymykset ovat saatavilla englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, italiaksi, saksaksi ja puolaksi. LIFE-ohjelmasta on vuodesta 1992 alkaen osoitettu yli 2 miljardia euroa ympäristönsuojeluun. Kuuleminen tapahtuu verkossa osoitteessa
http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm.

Natura 2000 -ohjelman rahoitusta koskevaa kuulemista taasen hyödynnetään verkon nykyistä rahoitusmallia arvioivassa tiedonannossa, joka on määrä julkaista kesällä 2011. Kuulemisessa kysytään, onko verkosto pantu riittävän tehokkaasti täytäntöön nykyisellä lähestymistavalla, ja etsitään tapoja tehostaa tähänastisia onnistumisia. Mielipiteitä odotetaan viranomaisilta, yksityissektorilta, ympäristöalan sidosryhmiltä ja asiasta kiinnostuneilta kansalaisilta. Kuuleminen muodostuu kymmenestä kysymyksestä, mutta avoimet vastaukset ja kommentit ovat myös tervetulleita. Natura 2000 on EU:n biodiversiteettipolitiikan kulmakivi ja maailman laajin toisiinsa liittyvien luonnonsuojelualueiden verkosto. Se kattaa nyt lähes 18 % EU:n maapinta-alasta. Kuuleminen päättyy 17. helmikuuta 2011, ja kysymykset ovat saatavilla kuudella kielellä.
Osoite on
http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm.


Side Bar