Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1721

Brüssel, 15. detsember 2010

Keskkond: komisjon käivitab arutelu LIFE+ ja Natura 2000 teemal

Euroopa Komisjon on Internetis käivitanud kaks keskkonnaalast arutelu. Esimene arutelu on seotud järgmise keskkonnaalase rahastamisvahendiga, millega asendatakse programmi LIFE+ rahastamisvahend pärast selle kehtivuse lõppemist 2013. aasta lõpus. Teine on seotud ELi kaitsealadevõrgustiku Natura 2000 rahastamisega. Mõlemad arutelud kestavad 2011. aasta veebruari keskpaigani.

Programmi LIFE+ puhul kogutakse arvamusi toetuse eesmärkide, prioriteetide ja viiside kohta. Praegune Interneti-arutelu on ulatuslikuma avaliku arutelu üks osa, mille tulemusi kasutab komisjon uue rahastamisvahendi kohta ettepaneku tegemisel. Eriti teretulnud on riiklike, piirkondlike ja kohalike haldusasutuste, keskkonnaalaste sidusrühmade, erasektori ning üldsuse arvamused. Arutelule on esitatud 19 küsimust kuues ELi keeles. Kuues keeles (inglise, prantsuse, hispaania, itaalia, saksa ja poola) on võimalik esitada arvamusi kuni 15. veebruarini 2011. Alates 1992. aastast on programmiga LIFE keskkonnakaitsesse panustatud rohkem kui kaks miljardit eurot. Arutelu on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm

Natura 2000 võrgustiku rahastamist käsitleva teise arutelu põhjal koostatakse eeldatavalt 2011. aasta suvel teatis, milles hinnatakse võrgustiku praegust rahastamisviisi. Arutelu käigus küsitakse, kas võrgustiku rakendamiseks seni võetud meetmed on olnud asjakohased, ning vaetakse võimalusi seniste edusammude tõhustamiseks. Oodatud on riigiasutuste, erasektori, keskkonnaalaste sidusrühmade ja asjast huvitatud isikute arvamused. Arutelule on esitatud kümme küsimust, aga ka avameelsed vastused ja märkused on teretulnud. ELi elurikkuspoliitika nurgakivi Natura 2000 on maailma suurim ühendatud kaitsealade võrgustik. Natura 2000 alad hõlmavad ligikaudu 18% ELi maismaast. Kuues keeles kättesaadav arutelu lõpeb 17. veebruaril 2011. Vt http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm


Side Bar