Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1721

Bruxelles, den 15. december 2010

Miljø: Kommissionen indleder høringer om LIFE+ og Natura 2000

Europa-Kommissionen har indledt to onlinehøringer på miljøområdet. Den første høring handler om det næste finansielle instrument for miljø, der skal afløse instrumentet LIFE+, når det udløber i slutningen af 2013. Den anden handler om finansieringen af Natura 2000, som er EU’s netværk af beskyttede områder. Begge høringer kører indtil midten af februar 2011.

Med hensyn til LIFE+ indsamles der synspunkter om mål, prioriteringer og støttemetoder. Denne onlinehøring er del af en større offentlig høring, og Kommissionen skal bruge resultatet til at formulere et forslag til et nyt instrument. Forslag fra nationale, regionale og lokale administrationer, miljøaktører, den private sektor og den brede offentlighed er især velkomne. Høringen består af 19 spørgsmål, som findes på seks EU-sprog (engelsk, fransk, spansk, italiensk, tysk og polsk), og den løber indtil den 15. februar. LIFE har siden 1992 ydet mere end 2 mia. EUR til miljøbeskyttelse. Høringen findes her: http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm

Den anden høring, der drejer sig om finansieringen af Natura 2000, skal danne grundlag for en meddelelse, der forventes at være klar i sommeren 2011, og som skal vurdere den nuværende strategi for finansieringen af netværket. Høringen skal give svar på, om den nuværende metode har været den rigtige til at opbygge netværket, og der skal findes en måde at bygge videre på de positive resultater. Offentlige myndigheder, den private sektor, miljøinteressenter og interesserede borger – alle disses meninger efterlyses. Høringen består af 10 spørgsmål, men åbne svar og kommentarer er også velkomne. Natura 2000, som er hjørnestenen i EU’s biodiversitetspolitik, er det største sammenhængende netværk af beskyttede områder i verden. Det dækker nu næsten 18 % af EU's landareal. Høringen, som findes på seks sprog, afsluttes den 17. februar 2011. Se: http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm


Side Bar