Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1721

V Bruselu dne 15. prosince 2010

Životní prostředí: Komise zahajuje konzultace o projektech LIFE+ a Natura 2000

Evropská komise zahájila na internetu dvě konzultace v oblasti životního prostředí. První se týká nového finančního nástroje pro životní prostředí, který nahradí projekt LIFE+, až na konci roku 2013 skončí jeho platnost. Druhý se týká financování projektu Natura 2000, sítě chráněných oblastí v EU. Obě konzultace budou probíhat do poloviny února 2011.

Pokud jde o projekt LIFE+, očekávají se názory na cíle, priority a způsoby podpory. Tato internetová konzultace je součástí širší veřejné konzultace a Komise využije její výsledky při přípravě návrhu na vytvoření nového nástroje. Zvlášť vítané budou příspěvky státních, regionálních a místních správ, subjektů podílejících se na ochraně životního prostředí, soukromého sektoru a široké veřejnosti. Konzultace obsahuje devatenáct otázek v šesti jazycích EU. Konzultace potrvá do 15. února. Existuje v šesti jazykových zněních (anglickém, francouzském, španělském, italském, německém a polském). LIFE přispěl na ochranu životního prostředí od roku 1992 více než 2 miliardami EUR. Do konzultace je možno se zapojit na adrese http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm.

Úkolem druhé konzultace, týkající se financování projektu Natura 2000, je posoudit současnou koncepci financování sítě a poskytnout podklady pro sdělení, které by mělo být zveřejněno v létě roku 2011. Konzultace klade otázku, zda dosavadní koncepce umožňuje efektivní fungování sítě, a hledá způsoby, jak dosavadní úspěšné výsledky ještě zlepšit. Očekává se, že svými názory přispějí orgány veřejné správy, soukromý sektor, subjekty působící v ochraně životního prostředí a všichni občané, které tato problematika zajímá. Základem konzultace je deset otázek, lze však uvést i vlastní názory a připomínky. Natura 2000, jež je základním kamenem politiky EU týkající se biologické rozmanitosti, je největší vzájemně propojenou sítí chráněných oblastí na světě. V současné době se rozprostírá téměř na 18 % pevninského území EU. Konzultace, která je k dispozici v šesti jazycích, končí 17. února 2011. Viz: http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm


Side Bar