Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1720

Bruxelles, 15 decembrie 2010

Comisia salută acordul privind inițiativa cetățenilor europeni

Comisia Europeană salută cu căldură acordul de astăzi privind inițiativa cetățenilor europeni, care va permite pentru prima oară cetățenilor să propună direct noi acte legislative ale UE. Inovație prevăzută de Tratatul de la Lisabona, inițiativa cetățenilor europeni va permite unui număr de cel puțin un milion de cetățeni din cel puțin un sfert dintre statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să prezinte propuneri legislative în domeniile care intră în sfera de competență a acesteia. Organizatorii unei inițiative a cetățenilor, un comitet al cetățenilor format din cel puțin șapte cetățeni care își au reședința în cel puțin șapte state membre diferite, vor avea la dispoziție un an pentru a strânge semnături, iar Comisia va dispune de trei luni pentru a examina inițiativa și a hotărî ce curs să îi dea. La cererea Consiliului, legislația privind inițiativa cetățenilor europeni va începe să se aplice numai la un an de la publicarea sa în Jurnalul Oficial, ceea ce înseamnă că primele inițiative vor putea fi prezentate la începutul anului 2012.

„Sunt extrem de bucuros că Parlamentul și Consiliul au reușit să ajungă atât de repede la un acord privind inițiativa cetățenilor”, a afirmat Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru relații interinstituționale și administrație. „Inițiativa cetățenilor europeni va introduce o nouă formă de democrație participativă în UE. Este un pas important înainte în ceea ce privește viața democratică a Uniunii și un exemplu concret de apropiere a Europei de cetățenii săi. Inițiativa va încuraja o dezbatere transfrontalieră privind acțiunile pe care le desfășurăm la Bruxelles și avem speranța că va contribui astfel la dezvoltarea unui spațiu public european real.”

Ce formă va avea inițiativa cetățenilor?

O inițiativă trebuie să primească sprijinul a cel puțin un milion de cetățeni din cel puțin un sfert dintre statele membre. În fiecare din aceste state membre, numărul minim necesar de semnături va fi calculat înmulțind numărului de membri ai Parlamentului European din țara respectivă cu un factor de 750. Vârsta minimă a semnatarilor este vârsta la care cetățenii au drept de vot în alegerile pentru Parlamentul European. Inițiativele propuse trebuie înregistrate într-un registru online pus la dispoziție de către Comisie - înregistrarea poate fi refuzată dacă inițiativa este în mod vădit contrară valorilor fundamentale ale UE sau dacă actul legislativ cerut se situează clar în afara sferei de competență a Comisiei. Declarațiile de sprijin pot fi strânse pe hârtie sau online, iar organizatorii vor avea la dispoziție un an pentru a strânge semnăturile necesare după ce Comisia a confirmat înregistrarea propunerii. Pentru a facilita și garanta strângerea online a declarațiilor de sprijin, Comisia va elabora norme tehnice și va instala un program informatic de tip „sursă deschisă” (open source) care va fi disponibil gratuit, asigurând totodată întreținerea tehnică a acestuia.

Cum va proceda Comisia în cazul unei inițiative?

După ce semnăturile au fost strânse și verificate de statele membre, inițiativa cetățenilor trebuie transmisă Comisiei. Din acest moment, Comisia va avea la dispoziție trei luni pentru a examina cererea venită din partea cetățenilor. Între timp, organizatorii vor fi primiți la Comisie și vor avea, de asemenea, ocazia să prezinte inițiativa în cadrul unei audieri publice organizate la Parlamentul European. Comisia va expune apoi într-un document public concluziile sale privind inițiativa și, dacă este cazul, cursul pe care intenționează sa-l dea acesteia și își va motiva opțiunea.

Garanții

Acordul încearcă să garanteze faptul că procedurile pentru lansarea unei inițiative a cetățenilor sunt simple, ușor de utilizat și accesibile tuturor și că acestea nu reprezintă o povară excesivă pentru autoritățile naționale. Este important ca această nouă caracteristică a procesului democratic să fie credibilă, să garanteze pe deplin necesitatea protecției datelor cu caracter personal și să nu permită abuzul sau frauda. Fără a afecta dreptul de inițiativă legislativă al Comisiei, inițiativa cetățenilor va obliga Comisia să acorde o atenție deosebită solicitărilor susținute de cel puțin un milion de cetățeni.

Pentru informații suplimentare a se vedea site-ul consacrat inițiativei cetățenilor europeni:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_ro.htm


Side Bar