Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1718

Brussels, 15 December 2010

Den digitala agendan: Handlingsplan för e-förvaltning ska underlätta tillgången till offentliga tjänster i hela EU

Europeiska kommissionen har tagit fram ett omfattande program för att tillsammans med medlemsländernas myndigheter utöka och förbättra de tjänster de erbjuder via Internet. Den nya handlingsplanen för e-förvaltning planerar fyrtio specifika åtgärder inom de fem kommande åren för att människor och företag ska kunna använda tjänster online för att till exempel registrera företag, ansöka om och få tillgång till sociala trygghetsförmåner och sjukförmåner, registrera sig vid ett universitet eller lämna bud på varor och tjänster till myndigheter. Genom att främja e-förvaltning kan man göra Europa mer konkurrenskraftigt och underlätta för myndigheter att erbjuda bättre tjänster mer kostnadseffektivt vid budgetnedskärningar. Därför är detta en viktig del av Europas digitala agenda, vilken avser att öka användningen av e-förvaltningstjänster med 50 % för individer, och 80 % för företag senast 2015 (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Den nya handlingsplanen bygger på erfarenheter från 2006 års europeiska handlingsplan för e-förvaltning (se IP/06/523).

– Handlingsplanen för e-förvaltning kommer att underlätta för myndigheter att använda informations- och kommunikationsteknik för att erbjuda bättre tjänster till en lägre kostnad för att förenkla och förbättra livet för människor och företag genom förbättrad tillgång till offentliga tjänster, säger Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den digitala agendan.

Specifika mål för den digitala agendan är att

 • öka användningen av e-förvaltningstjänster till att omfatta 50 % av människorna och 80 % av företagen inom EU senast 2015, och

 • garantera ett antal offentliga nyckeltjänster online så att företagare kan starta och bedriva verksamhet var som helst inom EU oberoende av var de kommer ifrån och så att det blir enklare för människor att studera, arbeta, bo och pensionera sig var som helst inom EU.

Den europeiska handlingsplanen för e-förvaltning avser att stödja övergången till en ny generation med öppna, flexibla och sömlösa e-förvaltningstjänster på lokal, regional och nationell nivå, och på EU-nivå. Mer specifikt avser man med planen att tjänsterna ska fungera lika bra i andra medlemsländer som de gör hemma och att användare aktivt ska få utforma offentliga tjänster online som uppfyller deras behov på bästa sätt.

Nationella myndigheter kommer att vara viktiga för åtgärdsplanens genomförande. Kommissionens huvudansvar är att förbättra villkoren för utvecklandet av gränsöverskridande e-förvaltningstjänster. Det omfattar att skapa förutsättningar såsom interoperabilitet, e-signaturer och e-legitimation.

Handlingsplanens åtgärder kan delas in i fyra kategorier:

 • Användarinflytande

 • tjänster utformade efter användarens behov

 • samarbete i framställningen av tjänster, till exempel användningen av Webb 2.0-tekniker

 • vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (inklusive utvärdering av direktivet om information från den offentliga sektorn – se IP/10/1103)

 • förbättrad insyn

 • människor och företags delaktighet i den politiska beslutsprocessen,

 • Den inre marknaden

 • sömlösa tjänster för företag

 • personlig rörlighet

 • EU-täckande genomförande av gränsöverskridande tjänster

 • Myndigheternas effektivitet

 • förbättrade organisatoriska processer (till exempel e-upphandling och snabbare handläggning av ansökningar)

 • minskning av administrativa bördor

 • grön förvaltning (till exempel elektronisk arkivering, och videokonferenser i stället för resor)

 • Skapande av förutsättningar för att utveckla e-förvaltning

 • öppna specifikationer och interoperabilitet (till exempel tillämpning av den europeiska interoperabilitetsstrategin)

 • skapa grundförutsättningar (till exempel revidering av direktivet om e-signaturer, ett förslag till ett ömsesidigt erkännande av e-legitimation och e-autentisering i hela EU)

Konkreta exempel av handlingsplanens åtgärder omfattar

 • genomförande av en säker engångsregistrering av uppgifter till myndigheter (för att undvika att behöva ge samma information om igen till olika delar av myndigheter)

 • utvecklande av ett EU-täckande bruk av nationella elektroniska identiteter (e-ID) för att förenkla gränsöverskridande förfaranden såsom att starta ett företag utomlands, flytta hem eller arbeta utomlands, ordna pensionen online om man går i pension i ett annat land eller att registrera sig vid en utländsk skola eller högskola

 • ge människor och företag möjlighet att i realtid se följa utvecklingen av sina ärenden hos myndigheter tack vare ökad öppenhet och insyn

 • utforma tjänster så att de bättre svarar mot användarnas verkliga behov, såsom att fastställa säker och snabb leverans av dokument och information

 • göra uppgifter tillgängliga för vidareutnyttjande av tredje parter så att nya offentliga tjänster och applikationer kan utvecklas, såsom kartor för navigationssystem eller applikationer som ger reseinformation.

Handlingsplanen bygger på framgångarna hos EU-finansierade storskaliga pilotprojekt för gränsöverskridande tjänster ledda av de pågående EU-projekten STORK; PEPPOL; SPOCS och epSOS (se MEMO/10/680), med avsikt att förbättra tillgängligheten för människor och företag till tjänster online inom EU.

Bakgrund

EU:s e-förvaltningsplan är kommissionens svar på medlemsländernas intresse av en gemensam e-förvaltningspolitik inom EU, enligt ministerdeklarationen om e-förvaltning som antogs i Malmö 2009 (IP/09/1738).

Ytterligare upplysningar

MEMO/10/681

Den europeiska handlingsplanen för e-förvaltning för 2011-2015

Pressmeddelande om Ministerdeklarationen om e-förvaltning från Malmö

Konferensen om e-förvaltning: 'Lift Off Towards Open Government'

Handlingsplan för 2006-2010

Europas digitala agenda

STORK – Secure Identity Across Borders Linked

PEPPOL – Pan-European Public Procurement Online

SPOCS – Simple Procedures Online for Cross-border Services

epSOS – Smart Open Services for European Patients


Side Bar