Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1718

Bruxelles, 15 decembrie 2010

Agenda digitală: Planul european de acțiune privind guvernarea electronică va facilita accesul la serviciile publice în întreaga UE

Comisia Europeană a prezentat un ambițios program de colaborare cu autoritățile publice ale statelor membre în vederea extinderii și îmbunătățirii serviciilor oferite via internet. Noul plan de acțiune privind guvernarea electronică prevede, pentru următorii cinci ani, 40 de măsuri specifice care vor permite cetățenilor și întreprinderilor să utilizeze facilitățile online, de exemplu pentru a înregistra o firmă, a solicita și a avea acces la asigurările sociale și de sănătate, a se înscrie la o universitate sau a participa la licitații pentru furnizarea de servicii și mărfuri către administrațiile publice. Promovarea guvernării electronice poate contribui la stimularea competitivității la nivel european și poate permite autorităților să furnizeze servicii de calitate superioară într-un mod mai rentabil, într-o perioadă caracterizată prin constrângeri de natură bugetară. Iată de ce ea reprezintă o componentă fundamentală a Agendei digitale pentru Europa, al cărei obiectiv este mărirea procentului de utilizatori ai serviciilor de guvernare electronică la 50 % în rândul cetățenilor și la 80 % în rândul întreprinderilor, până în 2015 (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). Noul plan de acțiune se bazează pe experiența acumulată în cadrul Planului european de acțiune privind guvernarea electronică 2006 (a se vedea IP/06/523).

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei pentru Agenda digitală, a declarat: „Acest Plan de acțiune privind guvernarea electronică va permite autorităților publice să utilizeze tehnologiile informației și comunicațiilor pentru a oferi servicii de calitate sporită la costuri reduse, ușurând viața cetățenilor și a întreprinderilor grație unui acces simplificat la serviciile publice.”

Printre obiectivele specifice ale Agendei digitale se numără:

 • mărirea procentului de utilizatori ai serviciilor de guvernare electronică la 50 % în rândul cetățenilor și la 80 % în rândul întreprinderilor, până în 2015 și

 • garantarea faptului că anumite servicii publice esențiale sunt disponibile online, astfel încât întreprinzătorii să poată înființa și administra o întreprindere oriunde pe teritoriul UE, indiferent de locația inițială și astfel încât cetățenii să poată studia, lucra, domicilia și să se poată pensiona cu mai mare ușurință oriunde pe teritoriul UE.

Planul de acțiune privind guvernarea electronică are ca obiectiv sprijinirea tranziției spre o nouă generație de servicii deschise, flexibile și neîntrerupte de guvernare electronică la nivel local, regional, național, precum și la nivelul UE. Mai exact, unul dintre obiectivele planului este ca aceste servicii să funcționeze în alte state membre ale UE la fel de bine pe cât funcționează acasă; de asemenea, planul deschide calea modelării active a serviciilor publice online, astfel încât acestea să răspundă mai bine nevoilor utilizatorilor.

Administrațiile naționale vor juca un rol important în implementarea planului de acțiune, în timp ce principala responsabilitate a Comisiei va fi ameliorarea condițiilor de dezvoltare a serviciilor de guvernare electronică transfrontaliere. Aceasta include stabilirea unor condiţii preliminare, cum ar fi interoperabilitatea, semnătura electronică şi identificarea electronică.

Măsurile cuprinse în planul de acțiune se împart în patru categorii:

 • Responsabilizarea utilizatorului:

 • servicii proiectate în funcție de nevoile utilizatorilor

 • crearea de servicii bazată pe colaborare, de exemplu utilizând tehnologiile Web 2.0

 • reutilizarea informațiilor din sectorul public (inclusiv revizuirea Directivei privind reutilizarea informațiilor din sectorul public – a se vedea IP/10/1103)

 • mărirea transparenței

 • implicarea cetăţenilor şi a întreprinderilor în procesul de decizie politică

 • Piața internă:

 • servicii neîntrerupte pentru întreprinderi

 • mobilitatea persoanelor

 • implementarea serviciilor transfrontaliere la scara întregii UE

 • Eficiența și eficacitatea administrațiilor publice:

 • ameliorarea proceselor organizaţionale (de exemplu achizițiile publice electronice, prelucrarea mai rapidă a cererilor)

 • reducerea poverii administrative

 • guvernarea ecologică (de exemplu arhivarea electronică, utilizarea videoconferințelor în locul deplasărilor)

 • Crearea condițiilor prealabile pentru dezvoltarea guvernării electronice:

 • specificații deschise și interoperabilitate (de exemplu aplicarea Cadrului european pentru interoperabilitate)

 • furnizarea de facilitatori-cheie (de exemplu revizuirea Directivei privind semnăturile electronice, elaborarea unei propuneri privind recunoașterea reciprocă a identificării electronice și a autentificării electronice la nivel paneuropean);

Exemple concrete de măsuri cuprinse în planul de acțiune:

 • implementarea înregistrării securizate unice a datelor de către administrație (pentru a evita obligația de a furniza aceleași informații în mod repetat diferitelor sectoare ale administrației)

 • implementarea utilizării identităților electronice naționale (eID) la nivelul întregii UE pentru simplificarea anumitor proceduri transfrontaliere, cum ar fi înființarea unei firme în străinătate, schimbarea domiciliului sau munca în străinătate, efectuarea online a formalităților de pensionare, în cazul celor care se pensionează într-un alt stat, sau înscrierea la o școală/universitate din străinătate

 • posibilitatea, pentru cetățeni și întreprinderi, de a urmări în timp real evoluția propriilor demersuri pe lângă administrație, grație unei transparențe și deschideri mai mari

 • personalizarea serviciilor pentru a le adapta mai bine nevoilor utilizatorilor, de exemplu asigurarea furnizării rapide și sigure a documentelor și informațiilor digitale

 • punerea la dispoziție a datelor pentru a fi reutilizate de părți terțe, astfel încât să poată fi dezvoltate noi aplicații și servicii (de exemplu hărți pentru sistemele de navigație sau aplicații pentru informațiile turistice)

Planul de acțiune se bazează pe succesul unor proiecte-pilot de mare amploare finanțate de UE privind serviciile transfrontaliere; vârful de lance este reprezentat de proiectele UE STORK, PEPPOL, SPOCS și epSOS aflate în prezent în desfășurare (a se vedea MEMO/10/680), care au ca obiectiv facilitarea accesului la serviciile online pentru cetățenii și întreprinderile din întreaga UE.

Context

Planul european de acțiune privind guvernarea electronică este răspunsul Comisiei la apelul statelor membre pentru o politică comună în materie de guvernare electronică în UE, așa cum se arată în Declarația ministerială de la Malmö privind guvernarea electronică (IP/09/1738).

Pentru informații suplimentare:

MEMO/10/681

Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2011-2015

Comunicatul de presă referitor la Declarația ministerială de la Malmö privind guvernarea electronică

Conferința pe tema guvernării electronice 'Lift Off Towards Open Government'

Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2006-2010:

Agenda digitală pentru Europa

STORK – (Secure Identity Across Borders Linked)

PEPPOL – (Pan-European Public Procurement Online)

SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-border Services)

epSOS (Smart Open Services for European Patients)


Side Bar