Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

Bruselj, 14. december 2010

Patenti: Komisija nekaterim državam članicam odpira pot proti enotnemu patentu

Danes je Evropska komisija predstavila predlog, ki odpira pot „okrepljenemu sodelovanju“ za uvedbo enotne zaščite patentov v EU. Taka enotna zaščita patentov bi omogočila tistim državam članicam, ki so to želele, da se sporazumejo o uvedbi patenta, ki bi bil veljaven v vseh sodelujočih državah in bi se ga lahko pridobilo na podlagi enega samega zahtevka. Zaradi stroškov potrditve na nacionalni ravni in prevajanja stane pridobitev patenta v Evropi trenutno desetkrat več kot v Združenih državah. To negativno vpliva na raziskave, razvoj in inovacije ter zmanjšuje konkurenčnost Evrope. O predlogih Komisije glede enotnega patenta EU se razpravlja že več kot desetletje. Vendar je Svet na področju pravil o jezikih obstal na mrtvi točki. Komisija je junija 2010 skušala to stanje odpraviti s predlogom o jezikovnih zahtevah patentov EU (glej IP/10/870). A ker se Svet ministrov EU ni mogel soglasno dogovoriti o jezikovnih zahtevah patentov EU, je zdaj Komisija predlagala, da se na tem področju v skladu s pogodbami EU podpre „okrepljeno sodelovanje“.

„Postopki za pridobitev patentov v Evropi so dragi in zapleteni, tako da si jih lahko privoščijo le podjetja z globokimi žepi,“ je dejal Michel Barnier, komisar EU za notranji trg in storitve. „Nesprejemljivo dejstvo je, da inovatorji zaradi visokih stroškov v povprečju potrdijo in zaščitijo svoje patente samo v petih državah članicah od sedemindvajsetih. Evropski izumitelji si ne morejo privoščiti nadaljnjega odlašanja. Zato Komisija predlaga, da je treba nekaterim državam članicam omogočiti nadaljevanje poti proti enotni zaščiti patentov, upam pa, da se bodo v novi sistem sčasoma vključile vse države članice. Vsekakor proti podjetjem ne bo nobene diskriminacije, tako da bodo lahko zaprosila za pridobitev patenta EU pod enakimi pogoji ne glede na državo, v kateri imajo sedež.“

Sedanji patentni sistem v Evropi

Sedanji evropski patentni sistem je zelo drag in zapleten, zlasti zaradi zahtev v zvezi s prevajanjem. Evropski patentni urad (EPO) – organ medvladne Evropske patentne organizacije, ki ga sestavlja 38 držav (EU 27 in 11 drugih evropskih držav) – preučuje zahtevke in je pristojen za podeljevanje evropskega patenta, če so izpolnjeni ustrezni pogoji. Da je podeljeni patent veljaven v državi članici, mora izumitelj zaprositi za potrditev na nacionalni ravni v vsaki posamezni državi, v kateri želi zaščititi svoj patent. Ta postopek vključuje znatne dodatne prevajalske in upravne stroške.

Evropski patent, ki je potrjen samo v 13 državah članicah lahko stane tudi do 18 000 EUR, od česar je skoraj 10 000 EUR stroškov za prevajanje. Zato so stroški za evropski patent desetkrat višji od tistih za patent v Združenih državah, ki stane povprečno 1 850 EUR. Zaradi stroškov večina izumiteljev patentira svoj izum v zelo malo državah članicah.

Nadaljnji koraki glede patentov

Današnji predlog temelji na zahtevi 12 držav članic: Danske, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Poljske, Slovenije, Švedske in Združenega kraljestva. „Mehanizem okrepljenega sodelovanja“ bi bil tako uporabljen drugič (glej IP/10/347), nekaterim državam članicam pa bi omogočil takojšnji premik naprej in ostalim pustil možnost, da se pridružijo pozneje. Predlagano odločitev, da se dovoli uporaba okrepljenega sodelovanja na področju enotne zaščite patentov, mora po soglasju Evropskega parlamenta odobriti Svet ministrov EU s kvalificirano večino. Komisija bo leta 2011 predložila podrobne predloge za izvajanje okrepljenega sodelovanja za enotno zaščito patentov, vključno z zahtevami za prevajanje.

Po pogajanjih, ki jih je vodilo belgijsko predsedstvo Sveta ministrov EU, bi podrobni predlog glede zahtev prevajanja temeljil na sedanji jezikovni ureditvi EPO po konkurenčnih cenah. Enotni patent bi se preučeval in podeljeval v enem od uradnih jezikov EPO – angleškem, francoskem ali nemškem.

Za lažji dostop do enotnega patenta bi bil ta na nediskriminatoren način na voljo vsem prosilcem v EU. Njihovi izumi bi bili zaščiteni v vseh sodelujočih državah EU v okviru okrepljenega sodelovanja. Prosilci v EU, katerih jezik ni angleščina, francoščina ali nemščina, bi lahko zahtevke vložili v katerem koli drugem uradnem jeziku Evropske unije. Stroški prevajanja v enega izmed uradnih jezikov EPO (ki ga prosilec ob vložitvi izbere med angleščino, francoščino ali nemščino) bodo upravičeni do povračila.

Ozadje

Potem ko prejšnji poskusi uvedbe enotnega patenta niso obrodili sadov (Luksemburška konvencija o patentu Skupnosti iz leta 1975 ni nikdar začela veljati), je Komisija avgusta 2000 predlagala uredbo o patentu Skupnosti (po Lizbonski pogodbi patent EU). Decembra 2009 so države članice soglasno sprejele sklepe o izboljšanju patentnega sistema v Evropi (glej IP/09/1880). Ti so zajemali ključne elemente za uresničitev enotnega patenta EU in ustanovitev novega sodišča za patente v EU. Komisija je junija 2010 predlagala uredbo o zahtevah glede prevajanja patentov EU, vendar zanjo ni dobila potrebne soglasne podpore Sveta ministrov EU.

Po Pogodbi EU in Pogodbi o delovanju EU okrepljeno sodelovanje kot zadnja rešitev omogoča devetim ali več državam, da napredujejo na določenem področju, če EU v razumnem roku ne more doseči skupnega dogovora. Države članice se lahko kadar koli pred ali po začetku okrepljenega sodelovanja prostovoljno pridružijo.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar