Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

Bruxelles, 14 decembrie 2010

Brevete: Comisia deschide calea pentru ca unele state membre să poată avansa în direcția unui brevet unitar

Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere prin care deschide calea către o „cooperare consolidată” în vederea instituirii unei protecții a brevetului unitar în UE. Această protecție a brevetului unitar ar permite statelor membre care doresc acest lucru să instituie de comun acord un brevet valabil în toate țările participante, care să poată fi obținut printr-o singură cerere. În prezent, obținerea unui brevet în Europa este de zece ori mai costisitoare decât în SUA, din cauza validării la nivel național și a costurilor aferente traducerii. Această situație descurajează cercetarea, dezvoltarea și inovarea și subminează competitivitatea Europei. Propunerile Comisiei privind un brevet unic european fac obiectul discuțiilor de mai bine de un deceniu. Există însă blocaje la nivelul Consiliului în ce privește aspectele lingvistice. Comisia a încercat să deblocheze situația prin propunerea sa din iunie 2010 privind cerințele de ordin lingvistic referitoare la brevetul european (a se vedea IP/10/870). Însă deoarece Consiliul de miniștri al UE nu a reușit să ajungă la un acord unanim cu privire la cerințele lingvistice referitoare la brevetul european, Comisia înaintează în prezent o propunere prin care solicită posibilitatea de a se recurge la „cooperarea consolidată” în acest domeniu, în conformitate cu tratatele UE.

„Depunerea de cereri de brevete în Europa reprezintă un demers costisitor și complicat, fiind astfel accesibil doar întreprinderilor care au buzunare adânci”, a afirmat Michel Barnier, comisarul european pentru piața internă și servicii. „Realitatea inacceptabilă este aceea că, în medie, inovatorii își validează și protejează brevetele în doar 5 din cele 27 de state membre, din cauza costurilor ridicate. Inventatorii europeni nu mai pot aștepta. De aceea Comisia propune ca unele state membre să poată avansa în direcția protecției brevetului unitar, iar eu sper că toate statele membre vor adera cu timpul la acest nou sistem. În orice caz, companiile nu vor fi discriminate și vor avea posibilitatea de a depune o cerere pentru obținerea brevetului european în condiții echitabile, indiferent din ce țară provin”.

Situația actuală în materie de brevete în Europa

Actualul sistem european de brevetare este foarte costisitor și complex, în special în ce privește cerințele legate de traducere. Oficiul European pentru Brevete (OEB) – un organism al Organizației Europene de Brevete, organizație interguvernamentală compusă din 38 de țări (EU 27 + alte 11 țări europene) - examinează cererile de brevete și este responsabil de acordarea brevetelor europene dacă sunt îndeplinite condițiile necesare. Însă, pentru ca brevetul acordat să fie valabil într-un stat membru, inventatorul trebuie să solicite validarea acestuia la nivel național în fiecare țară în care este necesară protecția brevetului. Acest proces presupune costuri administrative și de traducere suplimentare considerabile.

Un brevet european validat în nu mai mult de 13 state membre poate costa până la 18 000 EUR, din care 10 000 EUR reprezintă doar costul traducerii. S-a creat astfel situația în care costul unui brevet european este de zece ori mai ridicat decât cel al unui brevet american, care costă în medie 1 850 EUR. Din cauza acestor costuri, majoritatea inventatorilor nu își validează brevetul decât într-un număr foarte limitat de state membre.

Viitorul brevetelor

Propunerea de astăzi este rezultatul unei solicitări din partea a 12 state membre (Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovenia, Suedia și Regatul Unit). Aprobarea propunerii ar însemna că mecanismul de cooperare consolidată s-ar utiliza pentru a doua oară în istoria UE (a se vedea IP/10/347 și ar permite unor state membre să acționeze imediat, lăsând în același timp posibilitatea celorlalte state membre să adere ulterior la acest mecanism. Propunerea de decizie privind autorizarea cooperării consolidate în domeniul protecției brevetului unitar trebuie aprobată de Consiliul de miniștri al UE cu majoritate calificată, după obținerea aprobării Parlamentului European. Comisia va înainta în 2011 propuneri detaliate privind funcționarea cooperării consolidate pentru protecția brevetului unitar, inclusiv în ce privește cerințele legate de traducere.

În urma negocierilor purtate sub egida președinției belgiene a Consiliului de miniștri al UE, propunerea detaliată privind cerințele legate de traducere se va baza pe regimul lingvistic actual al OEB cu costuri competitive. Brevetul unitar ar urma să fie examinat și acordat într-una dintre actualele limbi oficiale ale OEB, și anume în engleză, franceză sau germană.

Pentru a facilita accesul la brevetul unitar, acesta trebuie să poată fi acordat tuturor solicitanților din UE, fără discriminare. Invențiile acestora vor fi protejate în toate țările UE care participă la mecanismul de cooperare consolidată. Solicitanții din UE a căror limbă oficială nu este engleza, franceza sau germana vor avea posibilitatea de a depune cereri în orice altă limbă oficială a Uniunii Europene. Costurile traducerii într-una din limbile oficiale ale OEB (pe care solicitantul brevetului o alege, în momentul depunerii cererii, dintre engleză, franceză și germană) vor putea fi compensate.

Context

În august 2000, Comisia a propus un regulament privind un brevet comunitar (denumit acum „brevetul UE”, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona), după ce o serie de încercări anterioare de a institui un brevet unitar au eșuat (Convenția de la Luxemburg din 1975 privind crearea unui sistem de brevete comunitar nu a intrat nici până acum în vigoare). În decembrie 2009, statele membre au adoptat cu unanimitate concluziile privind un sistem îmbunătățit de brevetare în Europa (a se vedea IP/09/1880). Acestea conțineau elementele cheie pentru concretizarea brevetului unic european și pentru crearea unei noi instanțe europene competente în materie de brevete. În iunie 2010, Comisia a înaintat o propunere de regulament privind cerințele legate de traducerea brevetului european, însă nu a obținut sprijinul unanim care ar fi fost necesar din partea Consiliului de miniștri al UE.

Conform Tratatului UE și Tratatului privind funcționarea UE, cooperarea consolidată permite unui număr de nouă sau mai multe țări să acționeze într-un anumit domeniu, ca soluție ultimă în cazul în care nu s-a putut ajunge la niciun acord la nivelul întregii UE într-o perioadă de timp rezonabilă. Alte state membre pot alege să participe la mecanism în orice moment înainte sau după demararea procesului de cooperare consolidată.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar