Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

Brüsszel, 2010. december 14.

Szabadalmak: A Bizottság megnyitja néhány tagállam előtt az utat, hogy előmozdítsák az egységes szabadalom kérdését

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot terjesztett elő, amely megnyitja az utat a szabadalmak egységes uniós védelme terén folytatandó megerősített együttműködés előtt. Ez az egységes szabadalomvédelem lehetővé tenné az azzal élni kívánó tagállamok számára, hogy olyan szabadalom létrehozásáról állapodjanak meg, amely valamennyi részt vevő országban hiteles, és amely egyetlen bejelentéssel megszerezhető. Egy szabadalom megszerzése a nemzeti hitelesítések és a fordítási költségek miatt Európában jelenleg tízszer annyiba kerül, mint az USA-ban. Ez akadályt gördít a kutatás-fejlesztés és az innováció útjába, valamint aláássa Európa versenyképességét. A Bizottság egységes uniós szabadalomra vonatkozó javaslatairól már több mint egy évtizede folynak a viták, a nyelvi szabályok tekintetében azonban patthelyzet alakult ki a Tanácsban. A Bizottság megpróbálta feloldani ezt a helyzetet 2010. júniusi, az uniós szabadalmakkal kapcsolatos nyelvi követelményekről szóló javaslatával (lásd: IP/10/870). Mivel azonban az EU Miniszterek Tanácsának nem sikerült egyhangú megállapodásra jutnia az uniós szabadalmakkal kapcsolatos nyelvi követelmények tekintetében, a Bizottság most olyan javaslatot terjesztett elő, amely megnyitja az utat a megerősített együttműködés e téren, az EU-Szerződésekkel összhangban történő alkalmazásának engedélyezése előtt.

„A szabadalmak bejelentése Európában költséges és bonyolult mulatság, amelyet csak a jelentős forrásokkal rendelkező vállalatok engedhetnek meg maguknak” – nyilatkozta Michel Barnier, az Unió belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztosa. „Elfogadhatatlan a jelenlegi helyzet, miszerint a magas költségek miatt a 27-ből átlagosan mindössze csak 5 uniós tagállamban hitelesíttetik és védik szabadalmaikat az újítók. Az európai feltalálók nem engedhetik meg maguknak, hogy még tovább késlekedjenek. A Bizottság javaslata ezért arra irányul, hogy néhány tagállam előreléphessen az egységes szabadalomvédelem irányába. Reményeim szerint előbb-utóbb minden tagállam csatlakozik majd ehhez a rendszerhez. Mindenesetre a vállalatokat nem éri hátrányos megkülönböztetés az uniós szabadalom miatt, és a székhelyük szerinti országtól függetlenül azonos feltételek mellett kérvényezhetnek uniós szabadalmat.”

A szabadalmak jelenlegi helyzete Európában

A jelenlegi európai szabadalmi rendszer, különösen a fordítási követelmények tekintetében nagyon költséges és bonyolult. A szabadalom iránti kérelmeket az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) – a 38 ország (EU 27 + 11 egyéb európai ország) részvételével működő kormányközi Európai Szabadalmi Szervezet egyik szerve – vizsgálja meg, és az felel az európai szabadalom biztosításáért, ha a vonatkozó feltételek teljesülnek. Annak érdekében azonban, hogy a megadott szabadalom hatályos legyen egy tagállamban, a feltalálónak nemzeti szinten hitelesítést kell igényelnie minden egyes országban, ahol szabadalomvédelmet kíván igénybe venni. Ez az eljárás további jelentős fordítási és adminisztratív költségekkel jár.

Egy csupán 13 országban hitelesíttetett európai szabadalom akár 18 000 euróba is kerülhet, amelyből közel 10 000 eurót tesz ki csak a fordítások díja. Ennek következtében alakult ki az a helyzet, hogy egy európai szabadalom ára tízszerese egy amerikaiénak, amely átlagosan 1 850 euróba kerül. Az említett költségek miatt a legtöbb fejlesztő találmányát csupán kevés számú tagállamban szabadalmaztatja.

A szabadalmak jövője

A mai javaslat 12 tagállam (Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság) kérésének tesz eleget. Ez lenne a második alkalom az EU történetében, hogy alkalmazásra kerül a megerősített együttműködési mechanizmus (lásd: IP/10/347), és lehetővé válik néhány tagállam számára, hogy haladéktalanul előrelépjen, míg a többiek szabadon csatlakozhatnak egy későbbi szakaszban. Az egységes szabadalomvédelem terén folytatandó megerősített együttműködést jóváhagyó határozatra vonatkozó javaslatot az EU Miniszterek Tanácsának minősített többséggel kell jóváhagynia, az Európai Parlament egyetértését követően. A Bizottság 2011-ben terjeszt majd elő az egységes szabadalomvédelem terén folytatandó megerősített együttműködés végrehajtására – többek közt a fordítási követelményekre – vonatkozó, részletes javaslatokat.

Az EU Miniszterek Tanácsának belga elnöksége által vezetett tárgyalásokat követően a fordítási követelményekre vonatkozó részletes javaslat az EPO meglévő nyelvi szabályozására épülne, versenyképes költségekkel. Az egységes szabadalmak vizsgálata és megadása az EPO hivatalos nyelveinek egyikén – angolul, franciául vagy németül történne.

Az egységes szabadalomhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az egységes szabadalmat az EU-n belül minden pályázó számára megkülönböztetésmentes módon kell elérhetővé tenni. Találmányaik a megerősített együttműködésben részt vevő valamennyi uniós országban védelmet élveznének. A nem angol, francia vagy német nyelvű uniós pályázók számára nyitva állna a lehetőség, hogy az EU bármely más hivatalos nyelvén nyújtsák be kérelmüket. Az Európai Szabadalmi Hivatal eljárási nyelvére történő fordítás költségei visszatérítésre jogosultak lennének. Ez a nyelv lehet az angol, a francia vagy a német, a pályázó választja ki a kérelem benyújtásakor.

Háttér-információk

Miután az egységes szabadalom létrehozására tett korábbi kísérletek kudarcba fulladtak (a közösségi szabadalmakról szóló, 1975. évi Luxembourgi Egyezmény sosem lépett hatályba), a Bizottság 2000 augusztusában javaslatot tett egy, a közösségi szabadalmakról szóló rendelet elfogadására (a lisszaboni szerződés szerint ma uniós szabadalomként említik). 2009 decemberében a tagállamok egyhangúlag elfogadták a továbbfejlesztett európai szabadalmi rendszerről szóló következtetéseket (lásd IP/09/1880). Ezek az egységes uniós szabadalom kialakításának és az EU-n belül egy új szabadalmi bíróság létrehozásának kulcsfontosságú elemeit foglalták magukban. 2010 júniusában a Bizottság rendelettervezetet terjesztett elő az uniós szabadalmakkal kapcsolatos fordítási követelményekről, azonban nem sikerült megszereznie a Miniszterek Tanácsának egyhangú támogatását.

Az EU-Szerződés és az EU működéséről szóló szerződés szerint a megerősített együttműködés utolsó mentsvárként lehetővé teszi, hogy legalább kilenc ország előrébb lépjen egy adott területen, ha ésszerű időn belül nem érhető el az EU egészén belüli megállapodás. A többi uniós országnak joga van a megerősített együttműködés megkezdése előtt vagy azt követően bármikor csatlakozni.

További információ:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar