Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2010

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: η Επιτροπή ανοίγει το δρόμο για να υιοθετήσουν ορισμένα κράτη μέλη ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα πρόταση με την οποία ανοίγει ο δρόμος για «ενισχυμένη συνεργασία» ώστε να δημιουργηθεί στην ΕΕ ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Μια τέτοια ενιαία προστασία των ευρεσιτεχνιών θα επέτρεπε σε όσα κράτη μέλη το επιθυμούν να συμφωνήσουν στην καθιέρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα ισχύει σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και θα μπορεί να αποκτάται με μία και μόνη αίτηση. Η απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη στοιχίζει σήμερα δεκαπλάσια χρήματα απ’ όσο στις ΗΠΑ, λόγω της υποχρέωσης επικύρωσης σε εθνικό επίπεδο και των μεταφραστικών δαπανών. Η κατάσταση αυτή αποθαρρύνει την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, ενώ παράλληλα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι προτάσεις της Επιτροπής για ενιαίο ενωσιακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βρίσκονται στο στάδιο των συζητήσεων από δεκαετίας και πλέον. Στο Συμβούλιο όμως προέκυψε αδιέξοδο, λόγω των κανόνων που διέπουν το γλωσσικό καθεστώς. Η Επιτροπή προσπάθησε να άρει το αδιέξοδο με την πρότασή της του Ιουνίου 2010 σχετικά με τις γλωσσικές απαιτήσεις του ενωσιακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (βλέπε IP/10/870). Επειδή όμως το Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ δεν κατάφερε να αποφανθεί ομόφωνα σχετικά με τις γλωσσικές απαιτήσεις των ενωσιακών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση με την οποία ανοίγει ο δρόμος για να θεσπιστεί στον συγκεκριμένο τομέα «ενισχυμένη συνεργασία», σύμφωνα με τις συνθήκες ΕΕ.

«Η συμπλήρωση φακέλου για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη είναι πολυέξοδη και πολύπλοκη υπόθεση, οπότε μόνο όσες εταιρείες έχουν χοντρά πορτοφόλια έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν τη διαδικασία», δήλωσε ο κ. Michel Barnier, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες. «Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι, λόγω του υψηλού κόστους, οι εφευρέτες επικυρώνουν και προστατεύουν κατά μέσον όρο τις ευρεσιτεχνίες τους σε 5 μόνο από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης, γεγονός απαράδεκτο. Οι Ευρωπαίοι εφευρέτες δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί η δυνατότητα σε ορισμένα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ελπίζω δε ότι με την πάροδο του χρόνου όλα τα κράτη μέλη θα υιοθετήσουν το νέο αυτό σύστημα. Πάντως, δεν θα γίνονται διακρίσεις μεταξύ των εταιρειών και αυτές θα είναι σε θέση να υποβάλλουν αίτηση για ενιαίο ενωσιακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπό ισότιμες συνθήκες, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους.»

Υφιστάμενη κατάσταση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη

Το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ιδιαίτερα από πλευράς μεταφραστικών απαιτήσεων, είναι ιδιαίτερα πολυέξοδο και πολύπλοκο. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) - ένα όργανο του διακυβερνητικού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που περιλαμβάνει 38 χώρες (τις 27 της ΕΕ + 11 άλλες ευρωπαϊκές χώρες) - εξετάζει τις αιτήσεις ευρεσιτεχνίας και είναι αρμόδιο για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για να ισχύσει όμως σε ένα κράτος μέλος ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο εφευρέτης οφείλει να ζητήσει την επικύρωσή του σε εθνικό επίπεδο σε κάθε μεμονωμένη χώρα όπου επιζητείται προστασία της ευρεσιτεχνίας. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται σημαντικές περαιτέρω μεταφραστικές και διοικητικές δαπάνες.

Ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο επικυρώνεται σε 13 μόνο κράτη μέλη μπορεί να στοιχίσει μέχρι και 18.000€, από τα οποία σχεδόν 10.000€ καλύπτουν μόνο τις αμοιβές μεταφράσεων. Έχει λοιπόν διαμορφωθεί το παράδοξο να κοστίζει ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το δεκαπλάσιο εκείνου μιας αμερικανικής ευρεσιτεχνίας, η οποία κοστίζει κατά μέσον όρο 1850€. Λόγω λοιπόν του κόστους, οι περισσότεροι εφευρέτες κατοχυρώνουν την εφεύρεσή τους ως ευρεσιτεχνία σε πολύ περιορισμένο αριθμό κρατών μελών.

Το μέλλον για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Η σημερινή πρόταση είναι απόρροια αιτήματος 12 κρατών μελών (Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Θα είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιείται ο «μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας» (βλέπε IP/10/347) και θα επιτρέψει σε ορισμένα κράτη μέλη να προχωρήσουν αμέσως, αφήνοντας στα υπόλοιπα τη δυνατότητα να ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο Η προτεινόμενη απόφαση να επιτραπεί ενισχυμένη συνεργασία για ενιαία προστασία των ευρεσιτεχνιών χρειάζεται να εγκριθεί από το Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ με ειδική πλειοψηφία, και μάλιστα μετά τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2011 λεπτομερείς προτάσεις υλοποίησης της ενισχυμένης συνεργασίας για ενιαία προστασία των ευρεσιτεχνιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφραστικών απαιτήσεων.

Κατόπιν των υπό την αιγίδα της βελγικής προεδρίας διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου υπουργών της ΕΕ, η λεπτομερής πρόταση για τις μεταφραστικές απαιτήσεις θα στηριχθεί στο υφιστάμενο γλωσσικό καθεστώς του ΕΓΔΕ με ανταγωνιστικό κόστος. Το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα εξετάζεται και χορηγείται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ - αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει γίνει διαθέσιμο σε όλους τους αιτούντες στην ΕΕ, χωρίς διακρίσεις. Οι εφευρέσεις τους θα προστατεύονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας. Οι αιτούμενοι από χώρες της ΕΕ που δεν έχουν ως γλώσσα τα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν αιτήσεις σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος της μετάφρασης σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ (την οποία θα επιλέγει ο αιτούμενος, μεταξύ των αγγλικών, των γαλλικών ή των γερμανικών, όταν συμπληρώνει την αίτηση) μπορεί να είναι επιλέξιμο για αποζημίωση.

Ιστορικό

Τον Αύγουστο του 2000, η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (το σήμερα αποκαλούμενο, βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, ενωσιακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ), αφού είχαν αποτύχει προηγούμενες απόπειρες θέσπισης ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας (η Σύμβαση του Λουξεμβούργου του 1975 για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν ετέθη ποτέ σε ισχύ). Τον Δεκέμβριο του 2009 τα κράτη μέλη κοινοποίησαν ομοφώνως συμπεράσματα σχετικά με ένα ενισχυμένο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη (βλέπε IP/09/1880). Τα συμφωνηθέντα κάλυπταν τα κυριότερα σημεία για τη θέσπιση ενιαίου ενωσιακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και την ίδρυση νέου δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2010, η Επιτροπή εισηγήθηκε κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις μετάφρασης για το ενωσιακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο οποίος όμως δεν έτυχε της απαιτούμενης ομόφωνης στήριξης του Συμβουλίου υπουργών της ΕΕ.

Βάσει της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, η ενισχυμένη συνεργασία επιτρέπει σε εννέα - ή και περισσότερες - χώρες να προχωρήσουν, ως έσχατη λύση, σε συγκεκριμένους τομείς, εάν και εφόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία από το σύνολο της ΕΕ εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ακολουθήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο, πριν ή μετά τη δρομολόγηση της ενισχυμένης συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar