Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1705

Strasbourg, 14 decembrie 2010

Comisia Europeană contribuie la reducerea birocrației pentru întreprinderi și consumatori în acțiunile în instanță transfrontaliere

O întreprindere cu sediul în Franța a încheiat un contract de construcție cu un antreprenor cu sediul în Polonia în vederea construirii unei fabrici lângă Paris. Cele două firme convin că orice litigiu privind contractele va fi soluționat de o instanță din Varșovia. Firma poloneză dă în judecată întreprinderea franceză pentru că aceasta este în urmă cu plățile. Instanța din Varșovia dispune ca întreprinderea franceză să plătească suma restantă. Ulterior, întreprinderea poloneză dorește ca hotărârea să se aplice activelor întreprinderii franceze deținute de aceasta din urmă în Franța. Acest lucru necesită, în prezent, ca întreprinderea poloneză să parcurgă mai întâi o procedură îndelungată în fața unei instanțe franceze, denumită „exequatur”, ale cărei costuri se pot ridica până la 3 000 de EUR. Procedura de exequatur, inițiată de peste 10 000 de ori pe an în UE, este depășită, având în vedere dezvoltarea pieței unice europene și nivelul de încredere între sistemele juridice ale statelor membre în materie civilă și comercială. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a propus astăzi eliminarea procedurii de exequatur, acțiune care ar putea contribui la economisirea a până la 48 de milioane EUR pe an și la facilitarea activităților economice transfrontaliere, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Reducerea costurilor este unul din obiectivele propunerii Comisiei privind o amplă reformă a așa-numitului Regulament Bruxelles I din 2001, un set de norme ale UE care determină instanța competentă în cazurile transfrontaliere și modul în care hotărârile judecătorești emise într-un stat membru al UE sunt recunoscute și executate într-un alt stat membru. Reforma are ca scop consolidarea pieței unice și reducerea birocrației. De asemenea, aceasta va consolida protecția consumatorilor europeni în relațiile lor cu întreprinderi din țări terțe, va spori securitatea juridică în cazul alegerii de către întreprinderi a legislației aplicabile și va îmbunătăți competitivitatea organismelor europene de arbitraj.

„Comisia propune astăzi eliminarea unei proceduri complicate și costisitoare privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială între statele membre. Aceasta este o veste bună pentru cetățenii și IMM-urile din Europa. Propunerile noastre vor conduce la o soluționare mai rapidă și mai puțin costisitoare a litigiilor transfrontaliere, cu realizarea unor economii cuprinse între 2 000 și 12 000 de EUR în cazuri individuale”, a declarat José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene.

Într-o veritabilă piață unică, hotărârile judecătorești în materie civilă și comercială pronunțate într-un stat membru ar trebui să beneficieze de încredere deplină în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene. Acesta este motivul pentru care acționăm astăzi în vederea eliminării procedurii de exequatur, care este depășită și excesiv de birocratică, înlăturând astfel un factor de descurajare important pentru tranzacțiile transfrontaliere în Europa.”, a precizat Viviane Reding, comisarul european pentru justiție și vicepreședinte al Comisiei Europene. „Obiectivul meu este ca, până în 2013, hotărârile judecătorești în materie civilă și comercială să poată fi executate în mod eficient, rapid și la prețuri rezonabile în întreaga UE, indiferent dacă sunt pronunțate de o instanță națională sau de o instanță dintr-un alt stat membru al UE”.

Chiar dacă piața unică a UE oferă întreprinderilor accesul la o piață de 500 de milioane de consumatori, doar un sfert din cele 20 de milioane de IMM-uri din Europa sunt implicate în comerțul transfrontalier. Un studiu recent a arătat că aproape 40 la sută din întreprinderi ar fi dispuse într-o mai mare măsură să desfășoare activități comerciale în afara pieței lor naționale, în cazul în care procedurile pentru soluționarea litigiilor în fața instanțelor din străinătate ar fi simplificate. Prin urmare, înlăturarea obstacolelor birocratice care impun întreprinderilor costuri suplimentare și creează incertitudine juridică pentru acestea, constituie o parte esențială a acțiunilor Comisiei de a face viața mai ușoară pentru întreprinderi și cetățeni (a se vedea IP/10/1390 și MEMO/10/525).

Astăzi, Comisia a convenit asupra unei reforme a Regulamentului Bruxelles I din 2001. Acest regulament are un rol fundamental pentru litigiile transfrontaliere, deoarece determină instanța care are competență în cazurile transfrontaliere. De asemenea, permite ca hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat membru să fie recunoscute într-un alt stat membru.

Reforma propusă astăzi de Comisie cuprinde patru modificări-cheie:

  • eliminarea procedurii greoaie de exequatur: conform normelor în vigoare, o hotărâre pronunțată într-un stat membru nu produce efecte în mod automat într-un alt stat membru. Aceasta trebuie mai întâi să fie recunoscută și declarată executorie în cadrul unei etape intermediare speciale de către o instanță din statul membru de executare - așa-numita procedură de exequatur. În cazurile complexe, costurile procedurii pot ajunge până la 12 700 de EUR pentru onorariile avocaților, traduceri și cheltuielile de judecată. De asemenea, în unele țări ar putea dura câteva luni până când o hotărâre este recunoscută și executată. În aproape 95% din cazuri, procedura este doar o formalitate. Prin urmare, Comisia propune eliminarea acesteia. În viitor, hotărârile în materie civilă și comercială pronunțate de către o instanță într-un stat membru vor deveni, astfel, în mod automat, executorii pe întreg teritoriul UE. Cu toate acestea, executarea unei hotărâri judecătorești ar putea fi oprită de către o instanță, dar numai în circumstanțe excepționale (cum ar fi încălcarea dreptului la un proces echitabil de către instanța care a pronunțat hotărârea în străinătate);

  • consolidarea protecției consumatorilor în ceea ce privește litigiile care implică țări din afara UE: în prezent, normele naționale privind competența în cazul pârâților din țări terțe diferă foarte mult între statele membre. Legislația națională a unei țări poate permite unui cetățean sau unei întreprinderi să cheme în judecată un pârât din afara UE în fața instanței naționale, în timp ce acest lucru nu este posibil în alte țări. Reformele propuse astăzi vor schimba acest lucru. În special în relațiile dintre un consumator domiciliat în UE și o întreprindere cu sediul în afara UE, instanțele din țara de rezidență a consumatorului vor avea competență în viitor, indiferent de statul membru;

  • asigurarea securității juridice în cazul acordurilor de alegere a forului încheiate între întreprinderi: în cadrul relațiilor dintre întreprinderi, acestea convin de multe ori ca toate litigiile să fie soluționate de către o anumită instanță. Cu toate acestea, tacticile privind litigiile au condus la o situație în care validitatea unei astfel de alegeri a forului este contestată în instanță într-un alt stat membru al UE, cu scopul de a întârzia soluționarea litigiului - o practică denumită uneori „torpila italiană". Comisia a propus astăzi măsuri în vederea eliminării unor astfel de tactici abuzive prin asigurarea faptului că instanța aleasă în cadrul acordului de alegere a forului este întotdeauna prima care poate stabili dacă acordul este valabil sau nu;

  • consolidarea competitivității organismelor europene de arbitraj: propunerile de reformă ale Comisiei vor aduce clarificări privind procesul de arbitraj, care, până în prezent, nu este reglementat de Regulamentul Bruxelles I. Pentru soluționarea litigiilor comerciale, peste 60% din marile întreprinderi europene preferă mai degrabă arbitrajul, decât litigiile în instanță. Organismele de arbitraj europene de la Londra și Paris instrumentează cazuri cu o valoare totală de peste 50 de miliarde EUR. Aceasta este o afacere de 4 miliarde EUR pe an în UE. Cu toate acestea, în prezent, o întreprindere care dorește să renunțe la un acord de arbitraj poate relativ ușor să invoce faptul că înțelegerea nu este valabilă și să intenteze un proces în fața unei instanțe dintr-un stat membru în care este posibilă obținerea unei decizii favorabile care să conteste validitatea acordului de arbitraj. Acesta este motivul pentru care Comisia a propus astăzi conferirea unei siguranțe întreprinderilor cu privire la faptul că alegerea instanțelor arbitrale este în afara influenței tacticilor abuzive în cadrul proceselor.

Istoricul dosarului

Regulamentul Bruxelles I facilitează cooperarea judiciară în materie civilă în UE prin determinarea instanței cele mai adecvate pentru soluționarea unui litigiu transfrontalier și prin asigurarea unei recunoașteri și executări rapide a hotărârilor judecătorești pronunțate într-un alt stat membru. Acestea contribuie la buna funcționare a pieței unice.

La opt ani de la intrarea în vigoare a regulamentului inițial, propunerile de reformă ale Comisiei încearcă în prezent să-i confere acestuia o mai mare eficiență.

Propunerea de eliminare a procedurii de exequatur vine în completarea unor acțiuni anterioare, cum ar fi somația europeană de plată (o procedură simplificată pentru creanțele necontestate transfrontaliere), procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă (pentru creanțe transfrontaliere de mai puțin de 2 000 de EUR) și Regulamentul privind obligațiile de întreținere.

Comisia a prezentat un raport privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I în aprilie 2009, împreună cu un document care definește diferitele opțiuni politice.

De asemenea, Comisia a publicat astăzi o carte verde care prezintă mai multe opțiuni privind facilitarea liberei circulații a documentelor de stare civilă (a se vedea IP/10/1704).

Etapele următoare

Urmează ca Parlamentul European și Consiliul de Miniștri să ajungă la un acord privind propunerile Comisiei de reformă a Regulamentului Bruxelles I.

Pentru informații suplimentare:

MEMO/10/677

Sala de presă pe teme de justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Chart 1: Relevance of rules on jurisdiction and enforcement for cross-border commercial activity

"To what extent would you be inclined to engage in (more) cross-border commercial activity if, in the event of a dispute, a judgement obtained in one Member State would be enforceable in another without additional procedures?"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: CSES study, Text box 3.3, p. 61

Chart 2: Number of exequatur applications and success rates (2009)

Member State

No. Applications

Success rate %

Austria

244

93

Belgium*†

307

95

Bulgaria

54

56

Cyprus

14

75

Czech Rep

42

93

Denmark*

163

95

Estonia

8

78

Finland

46

100

France

1,176

99

Germany*

1,638

88

Greece*

500

95

Hungary*

53

88

Ireland

127

93

Italy

1,156

93

Latvia

55

76

Lithuania

183

83

Luxemburg

244

95

Malta

7

93

Netherlands*

378

95

Poland

444

88

Portugal

205

93

Romania

153

93

Slovakia

18

83

Slovenia

238

93

Spain

887

93

Sweden

380

90

UK*

1,202

93

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU27

9,922

93

Chart 3: Cost and length of exequatur proceedings in the EU Member States

Member State

Estimated cost of exequatur proceedings

(€)

Length of 1st instance exequatur proceedings

Length of 2nd instance exequatur proceedings

Austria

2,786

1 week

n.a

Belgium

1,893

1-4 months

Liège: 1 year; Antwerp: 1 year; Brussels: up to 2 years

Bulgaria

1,102

n.a.

n.a

Cyprus

1,824

1-3 months

n.a

Czech Rep

1,334

n.a

n.a

Denmark

2,666

n.a

n.a

Estonia

1,883

3-6 months

6 months to 1-2 years

Finland

2,765

2-3 months

6 months

France

3,086

10-15 days

n.a

Germany

2,986

3 weeks

1-6 months; applications which obviously have no chance of success are immediately closed within a period of 1-2 weeks

Greece

1,873

10 days-7 months

6-10 months

Hungary

1,878

1-2 hours

3 months (in more than 50 % of the cases)

Ireland

3,565

1 week or more

n.a

Italy

3,855

Milan: 20-30 days ; Bolzano: 7-20 days

about 2 years

Latvia

2,616

10 days

2-6 months

Lithuania

1,309

up to 5 months

up to 2 months

Luxemburg

1,863

1-7 days

10-12 months

Malta

1,449

Exemplary single cases with procedures concluded within days up to 3 months

first hearing after 2 years; decision 3-12 months later

Netherlands

3,136

n.a.

n.a.

Poland

1,299

1-4 months

1-3 months

Portugal

2,193

n.a.

4-5 months

Romania

1,296

n.a.

n.a.

Slovakia

1,308

n.a.

n.a.

Slovenia

1,893

n.a.

2-12 months

Spain

1,048

n.a.

2-4 months

Sweden

2,646

2-3 weeks

n.a.

UK

3,955

1-3 weeks

1-2 months

EU27

2,208

n.a.

n.a.

Source: CSES study, p. 42.


Side Bar