Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Strasbourg, 14. decembra 2010

Manj birokratskih ovir za državljane: Evropska komisija si prizadeva za enostavnejše priznavanje javnih listin v tujini

Evropejci, ki ne živijo v svoji matični državi, se pogosto soočajo z birokratskimi ovirami: morajo na primer čakati, da sodna odločba ali lastniška listina dobita uradni žig, plačati morajo prevod rojstnega, poročnega ali mrliškega lista ali pa se borijo z javnimi organi, da priznajo njihov priimek. Ker se mobilnost Evropejcev povečuje – približno 12 milijonov državljanov EU živi izven svoje matične države – se pogosto pritožujejo zaradi težav pri uradnem priznavanju javnih listin. V nekaterih državah članicah morajo državljani plačati takso, da se listine, ki so jim bile uradno izdane v eni od držav članic, priznajo kot avtentične. Drugi problem je, da lahko nekatere države članice zahtevajo listine, ki morda v matični državi državljana ne obstajajo. Vse to so ovire, ki otežujejo prosto gibanje v vsakdanjem življenju, kot ga zagotavljajo pogodbe EU. Evropske komisija, ki si prizadeva odstraniti te ovire, je danes objavila dokument, v katerem je predstavila več možnosti za izboljšanje prostega pretoka listin, ki so pomembne za državljane. Javnost ima zdaj priložnost, da izrazi svoje mnenje glede tega, kako bi bilo mogoče razmere izboljšati, da se zagotovi priznavanje teh dokumentov ne glede na to, kje v EU so državljani. Rok za odgovore je 30. april 2011. Komisija bo te odgovore upoštevala pri zakonodajnih predlogih v letu 2013.

„Evropski enotni trg ne pomeni samo odpravljanja ovir za blago in storitve – našim državljanom naj bi omogočal tudi lažje uveljavljanje pravic, zlasti kadar se gibljejo po EU,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Vendar pa enotni trg še ni popolnoma razvit, kar zadeva državljane, ki tudi zahtevajo spremembe: tri četrtine Evropejcev meni, da mora EU izboljšati pretok javnih listin med državami EU. Zastarele formalnosti predstavljajo državljanom vir frustracij, od njih pa zahtevajo čas in denar. Zato sem odločena ustvariti enotno območje pravice v EU, v katerem se bodo javne listine priznavale brez težav.“

Neoviran pretok javnih listin (diplom, dokazil o državljanstvu, lastniških listin) in priznavanje listin o osebnem stanju, ki beležijo „najpomembnejše dogodke“ v življenju posameznika (rojstvo, posvojitev, poroka ali smrt), ali priznavanje priimka posameznika, so ključnega pomena za državljane, ki se preselijo v drugo državo EU. Evidence in upravni sistemi se od države do države zelo razlikujejo, zaradi česar nastajajo nadležne in drage formalne ovire (na primer potreba po prevodu ali dodatnih dokazilih o avtentičnosti dokumentov). Zaradi tega državljani težko v celoti izkoristijo svoje pravice v EU.

Kot je razvidno iz raziskave Eurobarometra iz oktobra 2010, 73 % Evropejcev meni, da bi bilo treba sprejeti ukrepe za lažji pretok javnih listin med državami EU.

Komisija se v dokumentu, ki ga je sprejela danes, sprašuje, kako je mogoče izboljšati prost pretok javnih listin. Poleg tega predlaga možnosti za lažje čezmejno priznavanje listin o osebnem stanju. Lahko bi na primer pripravili evropske obrazce za najpogostejše listine o osebnem stanju, da državljanom ne bi bilo treba več plačevati za njihovo priznavanje in prevod. Druga možnost je samodejno priznavanje teh listin. Za tako priznavanje ne bi bilo potrebno usklajevanje obstoječih pravil in pravni sistemi držav članic bi ostali nespremenjeni.

Glede na izid javnega posvetovanja bo Komisija leta 2013 pripravila dva ločena zakonodajna predloga: o prostem pretoku javnih listin in o priznavanju listin o osebnem stanju.

Ozadje

Ti pobudi spadata v okvir načrtov Komisije za odpravljanje birokratskih ovir, ki državljanom otežujejo življenje, podjetjem pa povzročajo dodatne stroške in pravno negotovost (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525). Predsednik Komisije José Manuel Barroso je septembra 2009 v političnih smernicah navedel, da želi Evropska unija „Evropo, ki na prvo mesto postavlja ljudi“. Ta vizija se izraža v Lizbonski pogodbi, ki pri politikah EU na prvo mesto postavlja državljane. Komisija bo zato sprejela konkretne ukrepe, da bo omogočila lažje uveljavljanje pravic skoraj 12 milijonom državljanom EU, ki ne živijo v svoji matični državi in se želijo poročiti, kupiti hišo ali registrirati avto v drugi državi EU.

Komisija v poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010, ki ga je sprejela 27. oktobra, predstavlja 25 ukrepov, ki jih bo sprejela v naslednjih letih. Te pobude so obrazložene v 10 informativnih listih.

Danes je Komisija tudi predlagala ukinitev dragega, nadležnega in dolgotrajnega sodnega postopka „exequatur“, zaradi katere bodo družbe v EU prihranile do 48 milijonov EUR letno, pomenila pa bo tudi spodbudo gospodarstvu EU (glej IP/10/1705).

Dodatne informacije

Zelena knjiga Komisije o prostem pretoku javnih listin je na voljo v novinarskem središču generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Posebna raziskava Eurobarometra o civilnem pravosodju:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf

Spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

10 informativnih listov o pobudah Komisije za odpravljanje ovir, s katerimi se državljani EU srečujejo vsak dan:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm

MEMO/10/677


Side Bar