Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Strasbourg, 2010. december 14.

Bürokráciacsökkentés a polgárok érdekében: az Európai Bizottság meg akarja könnyíteni a hivatalos dokumentumok – születési bizonyítványok, tulajdoni lapok – külföldi elismerését

A nem a saját hazájukban élő európaiak gyakran beleütköznek az alábbi bürokratikus akadályokba: Egy bírósági ítélethez vagy egy tulajdoni laphoz egy hivatalos pecsétre várni, egy születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat fordításáért fizetni, vagy a hatóságokkal való birkózás egy családnév elismertetése érdekében. Ahogy egyre több európai vándorol másik országba – ma körülbelül 12 millió uniós állampolgár él saját hazáján kívül valamely másik tagállamban – az emberek egyre többet panaszkodnak a hivatali nyilvántartások elismertetésével kapcsolatban. Egyes tagállamokban az állampolgároknak fizetniük kell azért, hogy egy másik tagállam által már hivatalosan kiállított okiratot hitelesnek ismerjenek el. További probléma, hogy egyes tagállamok olyan hivatalos okiratokat kérnek, amik nem léteznek az állampolgár hazájában. Ezek a tényezők mind a szabad mozgásnak az uniós szerződések által garantált jogát akadályozzák a mindennapi életben. Az Európai Bizottság, amely elkötelezett ezen akadályok megszüntetése iránt, ma közzétett egy, az állampolgárok számára fontos okiratok szabad áramlásának megkönnyítésével kapcsolatban több lehetőséget felvázoló szakpolitikai dokumentumot. Most mindenkinek lehetősége van észrevételeket tenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a helyzeten javítani annak biztosítása érdekében, hogy ezeket az okiratokat attól függetlenül elismerjék, hogy az állampolgár hol tartózkodik, vagy hová költözik. Április 30-ig lehet észrevételt tenni. A Bizottság az észrevételeket figyelembe fogja venni a 2013-as jogalkotási javaslattétel során.

Az európai egységes piac nem csak az áruk és szolgáltatások szabad mozgását gátló akadályok felszámolását, hanem az állampolgáraink életének könnyebbé tételét is jelenti, különösen abban az esetben, ha az unión belül költözködnek” mondta Viviane Reding alelnök, az unió jogérvényesülésért felelős biztosa. „Azonban az egységes piac állampolgári dimenziója nem valósult meg teljesen, a polgárok változásokat szeretnének: az európaiak háromnegyede az üzeni nekünk, hogy az EU-nak javítania kell a hivatalos okiratok uniós országok közötti áramlását. Az idejétmúlt formaságok frusztrálják az árampolgárokat, rabolják a pénzüket és idejüket. Ezért elkötelezett vagyok egy egységes uniós jogérvényesülési terület megteremtése iránt, amelyen belül a hivatalos okiratok teljeskörűen elismerésre kerülnek.”

A hivatalos okiratok (mint például a diplomák, állampolgársági okiratok, tulajdoni lapok) akadálymentes áramlása, és az „élet fő eseményeit” (amilyen a születés, az örökbefogadás, a házasság vagy a halál) rögzítő személyállapoti okiratok, vagy egy személy családneve létfontosságú azon állampolgárok számára, akik egy másik uniós országba költöznek. Jelentős különbségek vannak az egyes tagállamok nyilvántartásai és igazgatási rendszerei között, és ez nehézkes és drága formalitásokhoz vezet (fordítás, az okiratok hitelességének bizonyítása). Ezek a problémák megnehezítik az állampolgárok számára, hogy teljeskörűen élvezzék állampolgári jogaikat az Unión belül.

Egy 2010 októberi Eurobarométer felmérés szerint az európaiak 73 %-a véli úgy, hogy lépéseket kellene tenni a hivatalos okiratok uniós országok közti áramlásának megkönnyítése érdekében.

A ma elfogadott szakpolitikai dokumentumban a Bizottság arra kérdez rá, hogy hogyan kellene megkönnyíteni a hivatalos okiratok szabad áramlását. A Bizottság továbbá szakpolitikai lehetőségeket ajánl a személyállapoti okiratok határon átnyúló elismerésének megkönnyítése érdekében. Az egyik lehetőség a leggyakoribb személyállapoti okiratok összeurópai formanyomtatványának kialakítása lenne annak érdekében, hogy az állampolgároknak többé ne kelljen fizetni ezen okiratok elismertetéséért és fordításáért. A másik lehetőség a személyállapoti okiratok automatikus elismerése lenne. Ez nem járna a jelenlegi szabályok harmonizálásával, és nem érintené a tagállamok jogrendszereit.

A nyilvános konzultáció kimenetelétől függően a Bizottság két külön jogalkotási javaslatot tervez 2013-ra: az első a közokiratok szabad áramlására, a második pedig a személyállapoti élethelyzetek elismerésére vonatkozna.

Előzmények

Ezek a kezdeményezések a Bizottságnak az állampolgárok életét megnehezítő, és a vállalkozások számára extra költségekkel és jogbizonytalansággal járó bürokratikus akadályok felszámolására vonatkozó tervei részét képezik (lásd az IP/10/1390-et és a MEMO/10/525-öt). Amint a Bizottság elnöke, José Manuel Barroso 2009. szeptemberi politikai iránymutatásában leszögezte, az EU olyan Európát kíván, „amelynek menetrendje a polgárokra összpontosít”. Ez az elképzelés megjelenik a Lisszaboni Szerződésben is, amely a polgárokat helyezi az uniós politikák középpontjába. Ezért a Bizottság konkrét lépéseket tesz a szülőhazáján kívül élő 12 millió uniós állampolgár, valamint azok életének megkönnyítése érdekében, akik uniós jogaikkal élve valamely másik tagállamban házasodnak, vesznek házat vagy jegyeztetnek be autót a nyilvántartásba.

Az uniós polgárságról szóló, október 27-én elfogadott 2010. évi jelentésben a Bizottság 25 intézkedést vázol fel a következő évekre. Ezek a kezdeményezések 10 tájékoztatóban (factsheets) kerülnek kifejtésre.

A Bizottság a mai napon javasolta továbbá a „végrehajthatóvá nyilvánítási eljárásként” ismert költséges, megterhelő és időigényes bírósági eljárás eltörlését, ami évente 48 millió eurót spórolna meg az uniós vállalkozások számára, és lendületet adna az uniós gazdaságnak (lásd az IP/10/1705).

További információ

A Bizottságnak az okiratok szabad mozgásáról szóló zöld könyve elérhető a Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldalán:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

A polgári igazságszolgáltatásról szóló Eurobarométer külön felmérés elérhető:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

A Bizottságnak az uniós állampolgárok mindennapi életét megnehezítő akadályok eltávolítására vonatkozó kezdeményezéseiről szóló 10 tájékoztató elérhető:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm

MEMO/10/677


Side Bar