Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

Bruxelles, 14 decembrie 2010

Concurență: Comisia adoptă norme revizuite în materie de concurență privind acordurile de cooperare orizontală

Comisia Europeană a revizuit normele de evaluare a acordurilor de cooperare între concurenți, așa-numitele acorduri de cooperare orizontală. Întrucât adesea este esențial ca întreprinderile să colaboreze pentru a obține sinergii, în multe industrii există un număr important de acorduri de cooperare orizontală. Textele actualizează și oferă clarificări suplimentare cu privire la aplicarea normelor în materie de concurență în acest domeniu, astfel încât întreprinderile să poată evalua mai bine dacă acordurile de cooperare la care participă sunt conforme cu aceste norme. Modificările se referă în principal la domeniul standardizării, al schimbului de informații, precum și la cercetare-dezvoltare (C-D).

Vicepreședintele Comisiei care răspunde de politica de concurență, dl Joaquín Almunia, a declarat: „Unul din obiectivele generale ale noilor norme este de a contribui la Strategia Europa 2020, lansată de Comisie, în special prin promovarea inovării și a competitivității. Noile orientări și regulamentele de exceptare pe categorii vor oferi întreprinderilor libertatea necesară în vederea cooperării pe o piață globalizată, reducând, în același timp, la minimum riscul unor acorduri care prejudiciază industria și consumatorii.”

Astăzi, Comisia a adoptat un set revizuit de orientări și două regulamente care descriu modul în care concurenții pot coopera fără a încălca normele UE în materie de concurență. „Orientările orizontale” oferă un cadru de analiză a celor mai frecvente forme de cooperare orizontală, ca de exemplu acorduri în domeniul C-D, al producției, achizițiilor, comercializării, standardizării, condițiilor standard și schimbului de informații. Cele două regulamente exclud de la normele în materie de concurență anumite acorduri de C-D, de specializare și de producție care nu sunt susceptibile să ridice probleme de concurență.

Un nou capitol în orientările orizontale cu privire la schimbul de informații și revizuirea substanțială a capitolului privind acordurile de standardizare sunt două elemente esențiale ale reformei.

Orientările promovează un sistem de stabilire a standardelor caracterizat prin deschidere și transparență, fapt care contribuie la o transparență mai mare a costurilor de autorizare în cazul drepturilor de proprietate intelectuală folosite în standarde. Capitolul revizuit privind standardizarea prezintă criteriile în baza cărora Comisia nu va contesta un acord de standardizare („zone de protecție”). Mai mult, capitolul prezintă orientări detaliate privind acordurile de standardizare care nu îndeplinesc criteriile privind zonele de protecție, pentru a permite întreprinderilor să evalueze dacă respectă dreptul UE în materie de concurență.

Organismele de standardizare pot să își exprime dorința ca membrii lor să prezinte, în mod unilateral, înainte de stabilirea unui standard, nivelul maxim al taxei pe care o vor percepe pentru drepturile de proprietate intelectuală care le aparțin, în cazul în care aceste drepturi ar urma să fie incluse într-un standard. Un astfel de sistem ar putea permite organismelor de standardizare și industriei să adopte o decizie pe baza informațiilor privind calitatea și prețul atunci când aleg tehnologia care ar trebui inclusă într-un standard. Normele revizuite oferă clarificări în sensul că un astfel de sistem nu încalcă, în mod normal, normele UE în materie de concurență.

Schimbul de informații poate stimula concurența, de exemplu, atunci când permite întreprinderilor să culeagă date de piață care le ajută să devină mai eficiente și să răspundă mai bine cerințelor clienților. Cu toate acestea, există și situații în care schimbul de informații cu privire la piață poate dăuna concurenței, de exemplu atunci când întreprinderile recurg la informații sensibile pentru a-și alinia prețurile. Orientările oferă îndrumări clare și detaliate cu privire la modalitatea de evaluare a compatibilității schimburilor de informații cu dreptul UE în materie de concurență.

În vederea facilitării inovării în Europa, Comisia a extins semnificativ sfera de aplicare a regulamentului de exceptare pe categorii în materie de C-D, care, în prezent, tratează nu numai activitățile de C-D efectuate în comun, ci și așa-numitele acorduri de „cercetare remunerată” în care o parte finanțează activitățile de C-D efectuate de cealaltă parte. Mai mult, noul regulament oferă părților un cadru mai larg pentru exploatarea în comun a rezultatelor activității de C-D.

Orientările orizontale vor intra în vigoare în momentul în care vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE, fapt care ar trebui să aibă loc în zilele următoare. Cele două regulamente vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu o perioadă de tranziție de doi ani, timp în care regulamentele anterioare vor rămâne în vigoare pentru acordurile care îndeplinesc condițiile acelor regulamente, dar care nu intră în sfera de aplicare a noilor regulamente.

Context

Printre exemplele de acorduri orizontale investigate recent de către Comisie se numără: Oneworld (a se vedea IP/10/936), Ship Classification (IP/09/1513) sau IPCom (MEMO/09/549).

Problema „ambuscadei brevetelor” a fost investigată de către Comisie în cazul Rambus (a se vedea IP/09/1897).

Noile norme înlocuiesc orientările orizontale anterioare și cele două regulamente de exceptare pe categorii pentru C-D, precum și pentru acordurile de specializare și producție comună, care au intrat în vigoare în 2001.

Proiectele aferente noilor norme au fost publicate în mai 2010 pentru consultare publică. În general, reacția părților interesate a fost pozitivă. Ulterior, proiectele au fost revizuite pentru a se ține seama de observațiile părților interesate.

Noile orientări orizontale și noile regulamente pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Pentru detalii suplimentare, a se vedea secțiunea întrebări și răspunsuri, MEMO/10/676.


Side Bar