Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/ 16

Bryssel 13. tammikuuta 2010

Komissio hyväksyy valtiontuen Vaasan lentoasemalle

Euroopan komissio teki tänään päätöksen, jonka mukaan se ei vastusta Suomen suunnitelmia myöntää julkista tukea Vaasan lentoaseman infrastruktuuri-investointeihin. Julkista rahoitusta on luvassa kolme miljoonaa euroa.

Pohjanmaalla ja sitä ympäröivillä alueilla ei tällä hetkellä ole käytettävissä erityisvalmiuksia lentorahdin käsittelyä varten. Tämä asettaa seudun yritykset epäedulliseen asemaan. Lentorahdin käsittelyyn tarvittaviin infrastruktuuri-investointeihin Vaasassa kohdistuva valtiontuki parantaa alueen liikenneyhteyksiä, kun lentoasemaa voidaan hyödyntää nykyistä enemmän ja tehokkaammin.

Komissio katsoo, että julkinen rahoitus infrastruktuuri-investoinneille Vaasan lentoasemalla ei ole ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa, koska se ei ole yleisen edun vastaista ja täyttää tukea koskevat EU-ehdot 1 .

Komission päätös on linjassa vuonna 2007 laaditun lentoasemien kapasiteettia koskevan toimintasuunnitelman 2 kanssa. Toimintasuunnitelmassa korostetaan alueellisten lentoasemien merkitystä yhtenäisen eurooppalaisen lentoliikenneverkon kannalta.

1 :

Yhteisön suuntaviivat lentoasemien rahoittamisesta ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista koskevasta valtiontuesta (EUVL C 312, 9.12.2005, s. 1).

2 :

Toimintasuunnitelma:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0819:FIN:FI:PDF .


Side Bar