Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Cancun, 11. decembra 2010

Evropska unija zadovoljna s Cancunskim dogovorom, saj gre za pomemben korak pri vzpostavljanju svetovnega okvira za podnebne ukrepe

Evropska unija je izrazila zadovoljstvo nad pozitivnimi rezultati podnebne konference v Cancunu. Uravnotežen in obsežen sveženj danes sprejetih odločitev, znanih kot „Cancunski dogovor“, je pomemben nadaljnji korak k vzpostavitvi celovitega in pravno zavezujočega okvira za podnebne ukrepe za obdobje po letu 2012.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Cilj EU v Cancunu je bil sprejeti obsežen sveženj odločitev, usmerjenih v ukrepanje, in obdržati mednarodna pogajanja o podnebnih spremembah na dobri poti. Prispevali smo svoj delež k uspešnemu izidu konference, ki ga je svet pričakoval in potreboval. Kljub temu se je v dveh tednih v Cancunu ponovno pokazalo, da gre za zelo težavna in dolgotrajna pogajanja. Zavedati se moramo, da je do cilja, torej do sprejetja pravno zavezujočega svetovnega podnebnega okvira, pred nami še dolga in zahtevna pot“.

Joke Schauvliege, flamska ministrica za okolje, naravo in kulturo, ki je v Cancunu zastopala belgijsko predsedstvo Sveta Evropske unije, je dejala: „EU si je v Cancunu neutrudno prizadevala delovati kot posrednica, hkrati pa uveljaviti svoja stališča. Transparentno je poročala o napredku, ki ga je dosegla z uporabo 7,2 milijarde EUR sredstev za hiter začetek, zagotovljenih za obdobje 2010–2012, in bo to storila vsako leto tudi v prihodnje. Čestitamo mehiškemu predsedstvu za izvedbo vzorne konference.“

Cancunski dogovor gradi na odločitvah, sprejetih pred letom dni v Københavnu, ter opredeljuje ukrepe, s katerimi naj bi v prihodnosti dosegli nadaljnji napredek. Gre za uravnotežen kompromis med različnimi interesi v okviru sistema Združenih narodov. Ključni elementi svežnja so:

  • potrditev, ki je bila prvič vključena v dokument ZN, da povprečna svetovna temperatura ne sme preseči ravni iz predindustrijske dobe za več kot 2° C, ter vzpostavitev postopka za določitev datuma, ko naj bi svetovne emisije dosegle najvišje vrednosti, in cilja za zmanjšanje svetovnih emisij do leta 2050,

  • obljube razvitih držav in držav v razvoju glede znižanja emisij so bile vključene v proces ZN; določen je bil tudi postopek, ki naj bi prispeval k njihovi razjasnitvi. Poleg tega dogovor priznava, da je treba okrepiti prizadevanja za blažitev posledic podnebnih sprememb, če želimo, da globalno segrevanje ne preseže 2° C,

  • dogovor, da se zagotovi večja preglednost ukrepov za zmanjšanje ali omejitev emisij, tako da bo skupen napredek mogoče učinkoviteje spremljati,

  • potrditev cilja, da bodo razvite države do leta 2020 letno namenile 100 milijard dolarjev za boj proti podnebnim spremembam v državah v razvoju, ter ustanovitev zelenega podnebnega sklada, prek katerega se bodo ta sredstva večinoma zagotavljala,

  • dogovor o cancunskem okviru za prilagajanje, namenjenem krepitvi ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe,

  • vzpostavitev mehanizma „REDD+“, ki bo omogočal ukrepe za zmanjševanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov v državah v razvoju,

  • dogovor o razmisleku glede vzpostavitve novih mehanizmov trga z ogljikom, ki bi presegali projektni pristop,

  • vzpostavitev tehnološkega mehanizma, ki bo vključeval tehnološki izvršni odbor ter center in omrežje za podnebne tehnologije, z namenom izboljšanja razvoja in prenosa tehnologij,

  • vzpostavitev jasnega postopka za preverjanje ustreznosti cilja glede globalnega segrevanja (pod 2° C) ter razmislek o okrepitvi cilja na 1,5° C (predvidoma leta 2015), 

  • podaljšanje delovanja ad hoc delovnih skupin v okviru Konvencije ZN o podnebnih spremembah in Kjotskega protokola za eno leto, pri čemer ostaja odprto, kakšna naj bi bila pravna oblika končnega rezultata pogajanj.


Side Bar