Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Cancún, 11 decembrie 2010

Uniunea Europeană salută Acordul de la Cancún ca pe un pas important în direcția realizării unui cadru global de politici climatice

Uniunea Europeană salută rezultatele pozitive ale Conferinței de la Cancún privind schimbările climatice. Pachetul echilibrat și substanțial de decizii adoptat astăzi, cunoscut drept Acordul de la Cancún, reprezintă o importantă realizare în direcția construirii unui cadru de politici climatice complet și obligatoriu din punct de vedere juridic pentru perioada de după 2012.

Dna Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „UE a venit la Cancún pentru a obține un pachet substanțial de decizii pragmatice și pentru a continua negocierile internaționale privind schimbările climatice. Am contribuit la obținerea rezultatului de succes pe care lumea întreagă îl aștepta și de care avea nevoie. Însă cele două săptămâni petrecute la Cancún au arătat din nou cât de lent și de dificil este acest proces. Trebuie să fim cu toții conștienți că ne așteaptă încă un drum lung și anevoios până la atingerea obiectivului, și anume realizarea unui cadru global de combatere a schimbărilor climatice cu forță juridică obligatorie”.

Dna Joke Schauvliege, ministrul flamand al mediului, naturii și culturii, care reprezintă președinția belgiană a Consiliului Uniunii Europene la Cancún, a declarat: „Uniunea Europeană a făcut numeroase eforturi pentru a juca rolul de mediator la Cancún și pentru a-și face în același timp auzite opiniile. UE a prezentat informații transparente cu privire la progresele înregistrate în procesul de colectare a sumei de 7,2 miliarde EUR, reprezentând finanțarea inițială rapidă pe care s-a angajat să o aloce pentru perioada 2010-2012 și va continua să facă acest lucru în fiecare an. Felicităm președinția Mexicului pentru organizarea unei conferințe exemplare”.

Acordul de la Cancún pornește de la deciziile luate la Copenhaga cu un an în urmă și stabilește procedurile necesare în vederea obținerii de noi progrese pe viitor. El reprezintă un compromis echilibrat între diferitele interese existente în cadrul sistemului Națiunilor Unite. Printre elementele cheie ale pachetului de măsuri se numără următoarele:

  • Recunoașterea, pentru prima dată într-un document al ONU, a necesității ca încălzirea globală să fie menținută sub pragul de 2°C față de temperatura perioadei preindustriale, precum și definirea unei proceduri de stabilire a unei date la care să se stabilizeze emisiile globale și a unui obiectiv de reducere a emisiilor globale până în 2050;

  • Angajamentele în materie de emisii luate de țările dezvoltate și de cele în curs de dezvoltare s-au integrat în procesul ONU și a fost demarat un proces în vederea clarificării acestora. Textul recunoaște, de asemenea, că eforturile globale de atenuare a efectelor schimbărilor climatice trebuie intensificate pentru a se putea respecta plafonul de 2°C;

  • Acordul cu privire la lansarea procesului de ameliorare a transparenței acțiunilor întreprinse în vederea reducerii sau limitării emisiilor, astfel încât progresele globale să poată fi urmărite mai eficient;

  • Confirmarea obiectivului țărilor dezvoltate de a aloca, până în 2020, 100 miliarde USD pe an pentru finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare, precum și instituirea unui fond „verde” pentru climă prin care va fi canalizată o parte importantă a finanțării.

  • Acordul privind cadrul de adaptare de la Cancún în vederea promovării de măsuri privind adaptarea la schimbările climatice;

  • Lansarea mecanismului „REDD+” de instituire a măsurilor de reducere a emisiilor provenind din despăduriri și din degradarea pădurilor în țările în curs de dezvoltare;

  • Acordul cu privire la eventuala creare de noi mecanisme pe piața carbonului care să fie mai ambițioase decât o abordare pe bază de proiecte;

  • Crearea unui mecanism pentru aspectele tehnologice, care să includă un Comitet executiv pentru tehnologie, precum și un Centru și o Rețea de tehnologie în materie de climă, pentru a încuraja dezvoltarea și transferul tehnologiei;

  • Instituirea unui proces clar de revizuire a gradului de adecvare a obiectivului constând în menținerea încălzirii globale sub pragul de 2°C, inclusiv luarea în considerare a coborârii plafonului la 1,5°C, obiectiv care trebuie realizat până în 2015;

  • Extinderea lucrărilor grupurilor de lucru ad hoc din cadrul Convenției ONU privind schimbările climatice și al Protocolului de la Kyoto pentru încă un an, lăsând deschisă forma juridică a rezultatului eventual al negocierilor.


Side Bar