Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Cancún, 11. detsember 2010

Euroopa Liit tervitab Cancúni kokkulepet kui tähtsat sammu üleilmse kliimameetmete raamistiku loomisel

Euroopa Liit tervitab Cancúni kliimakonverentsi positiivseid tulemusi. Täna vastu võetud sisuliste otsuste tasakaalustatud pakett, mis saab tuntuks Cancúni kokkuleppena, on tähtis samm põhjaliku ja õiguslikult siduva raamistiku kehtestamiseks pärast aastat 2012 võetavate kliimameetmete jaoks.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Euroopa Liit tuli Cancúni selleks, et võtta vastu meetmetele orienteeritud sisuliste otsuste pakett ja hoida kliimamuutusi käsitlevad rahvusvahelised läbirääkimised õigel kursil. Oleme aidanud saavutada olulise tulemuse, mida maailm ootas ja vajas. Kuid need kaks Cancúni nädalat näitasid veel kord, kui aeglane ja keeruline see protsess on. Kõigil on vaja arvesse võtta, et meil on üleilmse kliimaalase siduva õigusraamistiku loomise keerulisel teel veel pikk maa minna.”

Cancúnis ELi eesistujariiki Belgiat esindav Flandria keskkonna-, looduse- ja kultuuriminister Joke Schauvliege märkis: „EL on teinud Cancúnis väsimatult tööd sillaehitajana, kaitstes samal ajal oma seisukohti. EL on läbipaistvalt aru andnud edu kohta, mida ta on saavutanud aastateks 2010–2012 lubatud 7,2 miljardi euro paigutamisel nn kiire stardi rahastamisse, ning jätkab seda igal aastal. Avaldame tunnustust eesistujariigile Mehhikole konverentsi eeskujuliku korraldamise eest.”

Cancúni kokkulepe toetub aasta tagasi Kopenhaagenis vastu võetud otsustele ning loob eeldused edaspidiseks edukaks tegevuseks. See on suurepärane näide tasakaalustatud kompromissi saavutamisest erinevate huvide vahel ÜRO süsteemi raames. Pakett hõlmab järgmisi põhipunkte.

  • Esimest korda tunnustati ÜRO dokumendis asjaolu, et üleilmne soojenemine ei tohi ületada 2 ˚C tööstusajastu eelse tasemega võrreldes, ning tuleb käivitada protsess, et määrata kindlaks üleilmsete heitkoguste kõrgeima tasemeni jõudmise tähtaeg ning vähendamise eesmärk aastaks 2050.

  • Arenenud riikide ja arenguriikide lubadused vähendada heitkoguseid on lülitatud ÜRO protsessi ning loodud menetlus, et aidata neid lubadusi selgitada. Dokumendi tekstis märgitakse ka seda, et üldisi püüdlusi kliimamuutuste leevendamiseks tuleb suurendada, et temperatuur ei tõuseks enam kui 2° C.

  • Kokkulepe käivitada protsess heitkoguste vähendamis- või piiramismeetmete läbipaistvuse suurendamiseks, nii et üldisi edusamme saaks paremini jälgida.

  • Kinnitati eesmärki, et arenenud riikidelt oodatakse kuni 2020. aastani igal aastal 100 miljardit USA dollarit arenguriikide kliimameetmete rahastamiseks.

  • Kokkulepe Cancúni kohanemisraamistiku kohta, et tõhustada kliimamuutustega kohanemiseks võetavaid meetmeid.

  • Käivitada REDD+ mehhanism, mis võimaldab võtta meetmeid metsade hävitamisest ja metsade olukorra halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamiseks arenguriikides.

  • Kokkulepe kaaluda uute CO2-turu mehhanismide loomist, mis lähevad kaugemale projektipõhisest lähenemisviisist.

  • Tehnoloogiamehhanismi, sh tehnoloogia täitevkomitee ja kliima tehnoloogiakeskuse ning võrgustiku loomine, et tõhustada tehnoloogiaarendust ja tehnosiiret.

  • Luua 2015. aastaks selge protsess, et üle vaadata üleilmne eesmärk hoida soojenemine alla 2 °C, sealhulgas kaaluda eesmärgi karmistamist 1,5 °C-ni.

  • ÜRO kliimamuutuse konventsiooni ja Kyoto protokolli raames tegutsevate ajutiste töörühmade tööd pikendati ühe aasta võrra, jättes lahtiseks läbirääkimiste lõpptulemuse õigusliku vormi.


Side Bar