Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Cancun, den 11. december 2010

EU hilser Cancunaftalen velkommen som et stort skridt fremad mod en global ramme for klimaindsatsen

EU hilser de positive resultater af Cancun-klimakonferencen velkommen. Den afbalancerede og omfattende pakke af beslutninger, der er vedtaget i dag, den såkaldte Cancunaftale, betegner et nyt stort skridt på den lange vej mod etablering af en samlet juridisk bindende ramme for klimaindsatsen efter 2012.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, sagde: "EU kom til Cancun for at få vedtaget en omfattende pakke af handlingsorienterede beslutninger og holde de internationale klimaforhandlinger i gang. Vi har været med til at opnå det resultat, som verden håbede på og havde brug for. Samtidig har de to uger i Cancun endnu en gang vist, hvor langsommelig og vanskelig en proces det er. Alle må være klar over, at vi stadig har en lang og besværlig vej at tilbagelægge, inden vi når målet om en juridisk bindende global ramme for klimaet."

Joke Schauvliege, som er den flamske minister for miljø, natur og kultur, og som repræsenterer det belgiske EU-formandskab i Cancun, sagde: "EU har arbejdet utrætteligt som brobygger i Cancun, samtidig med at vi har vundet gehør for vores holdning. EU har med fuld åbenhed rapporteret om de fremskridt, der er gjort med at finde de 7,2 mia. EUR i hurtig klimastøtte, der er givet løfte om i perioden 2010-2012, og det vil vi fortsat gøre en gang om året. Vi lykønsker det mexicanske formandskab med den forbilledlige konference, det er lykkedes at afholde."

Cancunaftalen bygger på de beslutninger, der blev truffet for et år siden i København, og fastlægger nogle processer for, hvordan der i fremtiden kan ske yderligere fremskridt. Den er et velafbalanceret kompromis mellem de forskellige interesser, der er i FN-systemet. Blandt de vigtigste elementer i pakken kan nævnes:

  • En erkendelse af for første gang i et FN-dokument, at den globale opvarmning må holdes under 2 °C i sammenligning med tiden før industrialiseringen, og etablering af en proces for at fastlægge det tidspunkt, hvor den globale udledning skal toppe, og de reduktionsmål, der skal gælde for den globale udledning i 2050.

  • I-landenes og ulandenes løfter om udledninger er blevet forankret i FN-processen, og der er fastlagt en proces for præcisering af dem. Det anerkendes også i teksten, at den samlede afbødningsindsats skal intensiveres, så loftet på 2 °C kan overholdes.

  • Enighed om at starte en proces, der gør tiltag til reduktion eller begrænsning af udledninger mere gennemsigtige, således at de overordnede fremskridt kan følges mere effektivt.

  • Bekræftelse af det mål, at i-landene vil bidrage med 100 mia. USD i klimastøtte til ulandene hvert år fra 2020, og oprettelse af en grøn fond, som det meste af klimastøtten skal kanaliseres igennem.

  • Enighed om Cancun-tilpasningsrammen, som skal fremme tiltag for tilpasning til klimaændringer.

  • Oprettelse af en "REDD+"-mekanisme for tiltag til reduktion af udledninger fra rydning og ødelæggelse af skovene i udviklingslandene.

  • Enighed om at overveje etablering af nye CO2-markedsbaserede mekanismer, der går videre end en projektorienteret tilgang.

  • Oprettelse af en teknologimekanisme, derunder et teknologiudvalg og et center og et net for klimateknologi, som skal øge teknologiudvikling og ‑overførsel.

  • Etablering inden 2015 af en veldefineret proces for revurdering af, om målet om at holde den globale opvarmning under 2 °C er tilstrækkelig, eller om det skal sættes ned til 1,5 °C.

  • Forlængelse af arbejdsperioden for ad hoc-arbejdsgrupperne under FN-konventionen om klimaændringer og Kyotoprotokollen med et år, idet den retlige form af det endelige forhandlingsresultat ikke fastlægges på forhånd.


Side Bar