Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1692

Bruxelles, 10 decembrie 2010

O politică UE îmbunătățită care să contribuie la o mai bună informare privind calitatea produselor alimentare

Garantarea calității pentru consumatori și a unui preț echitabil pentru fermieri constituie dublul obiectiv al „Pachetului privind calitatea” adoptat azi de Comisia Europeană. Acest pachet privind calitatea instituie, pentru prima oară, o politică cuprinzătoare referitoare la sistemele de certificare, la mențiunile cu valoare adăugată pentru calitățile produselor agricole și la standardele privind produsele. Până acum, toate acestea erau reglementate cu ajutorul mai multor texte legislative. Prin acest pachet, Comisia cuprinde toate aspectele referitoare la calitate, de la respectarea unor standarde minime și până la produse foarte specifice.

„Punctul forte al producției agricole europene constă în diversitatea sa, în îndemânarea fermierilor, precum și în solurile și teritoriile dedicate producției”, a declarat astăzi Dacian CIOLOȘ, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, adăugând: „Fermierii, afectați de presiunea recesiunii economice, de concentrarea puterii de negociere a distribuitorilor și de concurența la nivel mondial, au nevoie de instrumente cu ajutorul cărora să informeze mai bine consumatorii în privința calităților propriilor produse. Acest pachet privind calitatea este un prim pas spre construirea unui sector agricol mai puternic și mai dinamic și va fi urmat de alte inițiative”.

Pachetul privind calitatea cuprinde:

  • o propunere pentru un nou „Regulament privind sistemele din domeniul calității produselor agricole”, care oferă coerență și claritate acestor sisteme ale Uniunii Europene: consolidând sistemul emblematic referitor la denumirile de origine protejate și la indicațiile geografice protejate (DOP și IGP); reformând sistemul referitor la specialitățile tradiționale garantate (STG) și instituind un nou cadru pentru dezvoltarea mențiunilor de calitate facultative care să le ofere consumatorilor informațiile pe care le solicită din ce în ce mai des, precum „creștere liberă”și „prima presare la rece”.

  • o propunere pentru simplificarea adoptării de către Comisie a standardelor de comercializare, care include competența de a extinde, conform specificității fiecărui sector agricol, menționarea „locului de proveniență agricolă” pe etichetele produselor.

  • noi orientări referitoare la bunele practici pentru sistemele de certificare voluntară și la etichetarea produselor pentru care se folosesc ingrediente cu indicații geografice.

Pachetul privind calitatea este primul pas în reformarea politicii în domeniul calității produselor agricole. Este rezultatul a trei ani de ample consultări și participări la lucrări ale părților interesate și deschide calea spre o politică mai coerentă în domeniul calității produselor agricole. Pentru viitor, Comisia și-a anunțat intenția de a continua să analizeze problemele cu care se confruntă micii producători în ceea ce privește participarea la sistemele de calitate ale UE și producătorii din zonele montane în ceea ce privește comercializarea produselor lor, precum și intenția de a propune măsuri suplimentare pe baza acestei analize, dacă este necesar.

Propuneri

Prima propunere legislativă a Comisiei vizează consolidarea sistemelor de calitate existente ale UE referitoare la indicațiile geografice, specialitățile tradiționale și mențiunile de calitate facultative, prin gruparea acestora într‑un singur cadru legislativ, prin introducerea unei proceduri comune, simplificate și scurtate pentru înregistrarea indicațiilor geografice și a specialităților tradiționale, precum și prin elaborarea unor dispoziții clare referitoare la raporturile dintre mărcile comerciale și indicațiile geografice, la rolul grupurilor care depun cereri de înregistrare și la definirea unei „specialități tradiționale garantate”.

Orientările facultative privind etichetarea produselor pentru care se folosesc ingrediente cu indicații geografice, adoptate în aceeași zi, conțin interpretarea Comisiei privind normele actuale în domeniu.

Standardele de comercializare contribuie la îmbunătățirea nu doar a condițiilor economice ale producerii și comercializării produselor agricole, ci și a calității produselor respective. Standardele de comercializare sectoriale actuale vor continua să existe și ar putea fi eficientizate în viitor, într-un mod mai coerent, cu ajutorul unui mecanism uniform, prin delegarea de competențe către Comisie în conformitate cu Tratatul de la Lisabona („acte delegate”). Astfel, normele tehnice vor putea fi adaptate la realitățile de pe teren. În cazul produselor pentru care nu există standarde specifice se vor aplica cerințe de bază. De asemenea, Comisia propune extinderea normelor sectoriale (tot ca „acte delegate”) referitoare la menționarea locului de proveniență agricolă, pe baza analizelor de impact și ținând cont de specificitățile fiecărui sector și de solicitările de transparență ale consumatorilor.

Orientările Comisiei privind funcționarea sistemelor de certificare voluntară pentru produsele agricole și alimentare constituie al patrulea element al pachetului. Acestea vizează indicarea bunelor practici pentru funcționarea sutelor de sisteme de certificare voluntară care s‑au dezvoltat în ultimul deceniu (un studiu de inventariere efectuat pentru Comisie și publicat recent enumeră peste 400 de astfel de sisteme care funcționează în UE).

Pagina de internet a DG AGRI referitoare la pachetul privind calitatea: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

MEMO/10/669


Side Bar