Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1692

Briuselis, 2010 gruodžio 10 d.

Patobulinta ES politika padės geriau informuoti apie maisto produktų kokybę

Šiandien Europos Komisija priėmė kokybės dokumentų rinkinį, kurio tikslai – vartotojams užtikrinti kokybę, o ūkininkams – sąžiningą kainą. Šiuo kokybės dokumentų rinkiniu pirmą kartą nustatoma nuosekli sertifikavimo sistemų, žemės ūkio produktams pridėtinės vertės suteikiančių savybių įvardijimo ir produktų standartų politika. Iki šiol šie aspektai buvo reglamentuojami skirtingais teisės aktais. Šiame dokumentų rinkinyje Komisija aptaria visus kokybės aspektus: nuo būtiniausių standartų iki labai specifinių produktų.

Europos žemės ūkio produkcijos stiprioji pusė yra jos įvairovė, ūkininkų sukaupta praktinė patirtis, net pats dirvožemis ir auginimo vietos, – šiandien sakė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas CIOLOŞAS. – Dėl ekonomikos nuosmukio, mažmenininkų derybinės galios koncentracijos ir pasaulinės konkurencijos spaudimą jaučiantiems ūkininkams reikia priemonių, kad galėtų geriau informuoti vartotojus apie savo produktus. Šis kokybės dokumentų rinkinys – pirmasis stipresnio ir dinamiškesnio žemės ūkio sektoriaus kūrimo etapas, vėliau bus imtasi kitų iniciatyvų.“

Į kokybės dokumentų rinkinį įtraukta:

  • naujo žemės ūkio produktų kokybės schemų reglamento pasiūlymas, kuriuo būtų suderintos ES schemos ir užtikrintas didesnis aiškumas stiprinant iniciatyvinę saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų (SKVN ir SGN) sistemą, peržiūrint garantuotų tradicinių gaminių (GTG) sistemą ir sukuriant naują neprivalomų kokybę nurodančių terminų kūrimo sistemą, kad vartotojai gautų jų pageidaujamos informacijos, pavyzdžiui „pagaminta iš laisvai laikomų gyvulių“ arba „pirmojo šalto spaudimo“.

  • pasiūlymas supaprastinti Komisijos vykdomą prekybos standartų priėmimą, įskaitant leidimą etiketėse nurodyti ir ūkininkavimo vietą, atsižvelgiant į kiekvieno žemės ūkio sektoriaus specifiškumą,

  • savanoriškų sertifikavimo sistemų taikymo geriausios patirties ir produktų sudedamųjų dalių ženklinimo naudojant geografines nuorodas naujos gairės.

Kokybės dokumentų rinkinys yra pirmasis žemės ūkio produktų kokybės politikos peržiūros etapas. Tai yra trejus metus vykusių plataus masto konsultacijų, kuriose dalyvavo suinteresuotosios šalys, rezultatas. Atveriama galimybė kurti nuoseklesnę žemės ūkio produktų kokybės politiką. Komisija paskelbė, kad ateityje ketina toliau analizuoti, kokių problemų kyla ES kokybės sistemose dalyvaujantiems smulkiesiems gamintojams ir kalnų vietovėse įsikūrusiems gamintojams, norintiems pateikti rinkai savo produktus, ir, jei reikės, remdamasi šia analize, pasiūlyti papildomų tolesnių veiksmų.

Pasiūlymai

Pirmuoju Komisijos teisės akto pasiūlymu siekiama sustiprinti esamas ES kokybės sistemas, susijusias su geografinėmis nuorodomis, tradiciniais gaminiais ir neprivalomais kokybę nurodančiais terminais, sudedant jas į vieną teisės aktą, nustatant bendrą supaprastintą ir sutrumpintą geografinių nuorodų ir tradicinių gaminių registravimo procedūrą, taikant aiškesnes nuostatas dėl prekės ženklų ir geografinių nuorodų ryšio, pareiškėjų grupių vaidmens ir garantuoto tradicinio gaminio apibrėžties.

Tą pačią dieną priimtose savanoriškose produktų sudedamųjų dalių ženklinimo naudojant geografines nuorodas gairėse pateikiamas Komisijos galiojančių taisyklių išaiškinimas šiuo aspektu.

Prekybos standartais prisidedama prie žemės ūkio produktų gamybos ir prekybos ekonominių sąlygų gerinimo, taip pat prie tokių produktų kokybės didinimo. Esami atskirų sektorių prekybos standartai ir toliau egzistuos, o ateityje juos bus galima racionalizuoti ir labiau suderinti taikant vienodą mechanizmą, kurį parengtų Komisija, gavusi įgaliojimus pagal Lisabonos sutartį (deleguotieji teisės aktai). Taip būtų galima technines normas pritaikyti konkrečios srities realijoms. Produktams, kuriems nėra parengtų konkrečių standartų, bus taikomi pagrindiniai reikalavimai. Komisija taip pat siūlo, remiantis poveikio vertinimais ir atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus ir vartotojų skaidrumo reikalavimus, išplėsti sektoriaus taisykles (deleguotaisiais teisės aktais), susijusias su nuoroda į ūkininkavimo vietą.

Ketvirtasis dokumentų rinkinio elementas yra Komisijos gairės dėl žemės ūkio ir maisto produktų savanoriškų sertifikavimo sistemų taikymo. Jų tikslas yra pademonstruoti per pastarąjį dešimtmetį sukurtų savanoriško sertifikavimo sistemų (neseniai paskelbtame Komisijos užsakymu atliktame sistemų aprašo tyrime išvardyta daugiau kaip 400 ES veikiančių sistemų) taikymo geriausią patirtį.

Kokybės dokumentų rinkiniui skirta Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato svetainė

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

MEMO/10/669


Side Bar