Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

Bryssel den 9 december 2010

EU:s Marie Curie-program ger bidrag åt sin 50 000:e forskare

Europeiska unionens Marie Curie-program, som ger stipendier till några av världens bästa unga forskare, firar idag en särskild milstolpe med en konferens i Bryssel för att markera sin 50 000:e stipendiat. Evenemanget invigdes av kommissionens ordförande José Manuel Barroso tillsammans med Europaparlamentets talman Jerzy Buzek och kommissionsledamot Androulla Vassiliou som ansvarar för Marie Curie-programmet. Sedan programmet startades 1996 har det gett bidrag till utbildning för forskare av 100 olika nationaliteter och som är verksamma i 70 länder.

- Marie Curie-programmet ger oss enastående forskare som befinner sig i centrum för den kunskapsbaserade ekonomi som Europa siktar mot. Våra mest lovande forskare kan tack vare programmet få erfarenhet utomlands, både i och utanför Europa, och vi kan dra till oss de bästa unga forskarna från länder utanför EU så att Europa kan dra fördel av deras begåvning, säger Androulla Vassiliou.

Av de 50 000 forskare som hittills fått Marie Curie-stipendier är 40 % kvinnor. Nästan 6 300 universitet, forskarorganisationer och företag i hela världen (vara 5 140 i EU) har deltagit i programmet sedan 2007. Budgeten för Marie Curie-systemet utgör 4,7 miljarder euro för åren 2007-2013, och 80 % av bidragen går till att utbilda forskare under 35 års ålder.

De länder som tagit emot flest Marie Curie-forskare sedan programmet startades är Förenade kungariket och därefter Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna och Italien. Intresset för programmet tilltar dock i hela Europa och antalet bidragsansökningar har ökat med 65 % under de sista tre åren. Man förväntar sig att antalet Marie Curie-forskare kommer att uppgå till 90 000 vid utgången av 2013.

Flera nobelpristagare är verksamma i utbildning av forskare med EU-bidrag. Under de sista fem åren har det gällt bland annat Françoise Barré-Sinoussi (nobelpris 2008 i medicin), Albert Fert och Peter Grünberg (fysik 2007), samt Jean-Marie Lehn (kemi 1987). Flera forskare som medverkar i aktuella eller tidigare Marie Curie-projekt har fått erkännande för sitt arbete.

Konferens: ”Marie Curie-insatser för ett innovativt Europa”

Vid en konferens i Bryssel under rubriken ”Marie Curie-insatser för ett innovativt Europa” kommer 25 forskare att företräda den 50 000:e Marie Curie-stipendiaten, (9-10 december i Autoworld, Parc du Cinquantenaire). Tillsammans med 250 andra deltagare, däribland ledamöter i Europaparlamentet, beslutsfattare, företrädare för universitet, forskningsinstitut, stora företag och små och medelstora företag, kommer de att diskutera en del av den aktuella enastående forskning som bedrivs av Marie Curie-stipendiater inom cancer, kardiologi, fertilitet, klimatförändring, förnybar energi, konstbevarande, säker transportinfrastruktur med flera områden.

Förutom att diskutera de senaste resultaten kommer man även att fundera kring hur programmet kan förbättras i framtiden, särskilt vad gäller rörlighet, utbildning, färdigheter och karriärutveckling.

Hur stipendiaterna väljs ut

För att få till stånd en innovativ union behöver Europa forskare i världsklass som kan ta sig an dagens och morgondagens utmaningar. Europeiska unionen vill inspirera, motivera, utbilda och behålla sina högt begåvade forskare.

Ansökningarna om Marie Curie-stipendier bedöms av en oberoende jury bestående av kända europeiska och internationella forskare. Bedömningen bygger på projektets vetenskapliga värde och dess sannolika effekter på Europas konkurrenskraft, samt på utbildningsprogrammets, värdinstitutets och forskarens höga kvalitet. Endast de bästa projekten får bidrag.

Marie Curie-stipendiaterna får anställningsavtal i högst tre år samt heltäckande socialförsäkring och pension.

7000 nya jobb

Marie Curie-insatserna ingår i programmet Människor i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Under 2011 får Marie Curie-insatserna en budget på 772 millioner euro och förväntas skapa 7 000 nya jobb.

Förutom individuella stipendier finns det i Marie Curie-insatserna även stöd till doktorander, partnerskap mellan universitet och näringsliv, kortare utbyten och återintegrering av forskare som återvänder från utlandet.

Mer information:


Side Bar