Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

Bruselj, 9. decembra 2010

Program EU Marie Curie financira svojega 50 000. raziskovalca

Dejavnosti Marie Curie so program Evropske unije, ki zagotavlja sredstva za nekatere izmed najboljših mladih raziskovalcev na svetu, danes pa s konferenco v Bruslju slavi poseben mejnik v svoji zgodovini – svojega 50 000. štipendista. Prireditev je odprl predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso skupaj s predsednikom Evropskega parlamenta Jerzyjem Buzkom in komisarko Androullo Vassiliou, ki je splošno pristojna za program Marie Curie. Od svojega začetka leta 1996 je program Marie Curie podprl usposabljanja za raziskovalce 100 različnih narodnosti, ki delajo v 70 državah.

„Program dejavnosti Marie Curie ustvarja sijajne raziskovalce, ki so v samem jedru na znanju temelječega gospodarstva, za katerega se zavzema Evropa. Našim najobetavnejšim raziskovalcem omogoča, da pridobivajo izkušnje v tujini, tako v Evropi kot drugje, nam pa, da privabljamo najboljše mlade raziskovalce od zunaj EU, tako je njihova nadarjenost Evropi v korist,“ je dejala komisarka Vassiliou.

Med 50 000 raziskovalci, ki so do zdaj prejeli štipendije Marie Curie, je 40 % žensk. Od leta 2007 je pri programu sodelovalo skoraj 6 300 univerz, raziskovalnih organizacij in podjetij po svetu (5 140 v EU). Proračun za shemo Marie Curie znaša 4,7 milijarde EUR za obdobje 2007–2013, pri čemer je 80 % sredstev namenjenih za usposabljanje raziskovalcev, mlajših od 35 let.

Države, ki so vse od začetka programa gostovale največ raziskovalcev Marie Curie, so Združeno kraljestvo in nato Nemčija, Francija, Španija, Nizozemska in Italija. Vendar je zanimanje za program čedalje večje po vsej Evropi; skupno število vlog za štipendije se je v zadnjih treh letih povečalo za 65 % in pričakuje se, da bo do konca leta 2013 že kar 90 000 raziskovalcev Marie Curie.

Več Nobelovih nagrajencev je dejavno vključenih v usposabljanje raziskovalcev, ki jih financira EU. V zadnjih petih letih so na primer sodelovali Françoise Barré-Sinoussi (Nobelova nagrada za medicino leta 2008), Albert Fert in Peter Grünberg (za fiziko leta 2007) in Jean Marie Lehn (za kemijo leta 1987). Več raziskovalcev, ki sodelujejo ali so nedavno sodelovali pri projektih Marie Curie, so prejeli priznanja za svoje delo.

Konferenca: „Dejavnosti Marie Curie za inovativno Evropo“

25 raziskovalcev bo predstavljalo 50 000. štipendista Marie Curie na bruseljski konferenci z naslovom „Dejavnosti Marie Curie za inovativno Evropo“ (9.–10. decembra v Autoworldu, Parc du Cinquantenaire). Skupaj z 250 drugimi udeleženci, vključno s člani Evropskega parlamenta, oblikovalci politik, predstavniki univerz, raziskovalnimi institucijami, večjimi podjetji ter malimi in srednjimi podjetji, bodo razpravljali o nekaterih vidnih raziskavah, ki so jih izvedli štipendisti Marie Curie na področju raka, kardiologije, plodnosti, podnebnih sprememb, energije iz obnovljivih virov, ohranjevanja umetniških del, varnosti prometnih infrastruktur idr.

Pri razpravi se ne bodo osredotočali samo na zadnje dosežke, ampak tudi na razmislek, kako čim bolje izboljšati program za prihodnost, zlasti glede mobilnosti, usposabljanja, razvoja spretnosti in znanja ter poklicnega razvoja.

Izbor štipendistov

Za dosego inovativne Unije potrebuje Evropa raziskovalce na svetovni ravni, ki se lahko spoprimejo s sedanjimi in prihodnjimi izzivi. Evropska unija se zavzema, da bi svoje raziskovalce z vrhunskimi znanji navdihovala, motivirala, usposabljala in obdržala.

Vloge za štipendije Marie Curie oceni neodvisna komisija, ki jo sestavljajo priznani evropski in mednarodni znanstveniki. Ocena je odvisna od znanstvene kakovosti projekta in pomena njegovega vpliva na konkurenčnost Evrope, pa tudi od odličnosti programa usposabljanja, instituta gostitelja in raziskovalca. Samo najboljši projekti se financirajo.

Štipendisti Marie Curie dobijo pogodbe o zaposlitvi za obdobje do treh let s polnim socialnim in pokojninskim zavarovanjem.

Napovedanih 7 000 novih delovnih mest

Dejavnosti Marie Curie so del programa Ljudje v sklopu sedmega okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj. Leta 2011 bo skupni proračun za dejavnosti Marie Curie znašal 772 milijonov EUR in pričakuje se, da bodo te ustvarile 7 000 novih delovnih mest.

Poleg individualnih štipendij podpirajo dejavnosti Marie Curie tudi kandidature za doktorat, partnerstva med akademskim svetom in industrijo, krajše izmenjave in ponovno vključevanje raziskovalcev po vrnitvi iz tujine.

Več o tem:


Side Bar