Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

V Bruseli 9. decembra 2010

Program Marie Curie financuje svojho 50 000. výskumníka

Akčný program Európskej únie Marie Curie, ktorý poskytuje finančnú podporu mladým výskumníkom patriacim k svetovej špičke, dnes oslavuje významný míľnik: 50 000 udelených grantov. Pri tejto príležitosti sa v Bruseli koná konferencia, ktorú otvoril predseda Európskej komisie José Manuel Barroso spolu s predsedom Európskeho parlamentu Jerzym Buzekom a komisárkou Androullou Vassiliouovou, ktorá má celkovú zodpovednosť za program Marie Curie. Od svojho vzniku v roku 1996 program Marie Curie podporil odbornú prípravu výskumníkov 100 rôznych národností, pracujúcich v 70 krajinách.

„Výsledkom akčného programu Marie Curie sú vynikajúci výskumní pracovníci, ktorí tvoria základ ekonomiky založenej na vedomostiach, ku ktorej Európa smeruje. Našim najsľubnejším výskumným pracovníkom dáva možnosť získať skúsenosti v zahraničí, v Európe aj mimo nej, a nám umožňuje prilákať najlepších mladých výskumníkov z krajín mimo EÚ, aby Európa mohla využiť ich talent,“ uviedla komisárka Vassiliouová.

Z 50 000 výskumných pracovníkov, ktorí doteraz získali grant Marie Curie, bolo 40 % žien. Od roku 2007 sa do programu zapojilo takmer 6 300 univerzít, výskumných organizácií a spoločností na celom svete (z toho 5 140 v EÚ). Rozpočet programu Marie Curie na obdobie rokov 2007 – 2013 predstavuje 4,7 miliardy EUR, pričom 80 % príspevkov je určených na odbornú prípravu výskumníkov mladších ako 35 rokov.

Od vzniku programu Marie Curie bolo najviac výskumných pracovníkov umiestnených v Spojenom kráľovstve, ďalej v Nemecku, vo Francúzsku, v Španielsku, Holandsku a Taliansku. Záujem o tento program však narastá v celej Európe: za posledné tri roky sa celkový počet žiadostí o grant zvýšil o 65 % a do konca roku 2013 by mal počet výskumných pracovníkov Marie Curie dosiahnuť 90 000.

Na odbornej príprave výskumníkov, ktorí získali grant z EÚ, sa aktívne podieľajú viacerí nositelia Nobelovej ceny. Za posledných päť rokov k nim patrili Françoise Barré-Sinoussiová (Nobelova cena za medicínu v roku 2008), Albert Fert a Peter Grünberg (Nobelova cena za fyziku v roku 2007) a Jean-Marie Lehn (Nobelova cena za chémiu v roku 1987). Niekoľko výskumníkov, pracujúcich na súčasných alebo nedávnych projektoch Marie Curie, získalo uznanie za svoju prácu.

Konferencia „Akcie Marie Curie pre inovatívnu Európu“

Jubilejného päťdesiattisíceho štipendistu Marie Curie bude zastupovať 25 výskumných pracovníkov na konferencii v Bruseli s názvom „Akcie Marie Curie pre inovatívnu Európu“. Konferencia bude prebiehať 9. a 10. decembra v budove Autoworld v parku Cinquantenaire. Spolu s 250 ďalšími účastníkmi vrátane poslancov Európskeho parlamentu, politických činiteľov, zástupcov univerzít, výskumných inštitúcií, významných spoločností a MSP budú diskutovať o dôležitých projektoch, na ktorých pracujú účastníci programu Marie Curie v oblasti rakoviny, kardiológie, fertility, zmeny klímy, obnoviteľnej energie, zachovania umeleckých predmetov, bezpečnosti dopravnej infraštruktúry a v ďalších oblastiach.

Nezamerajú sa len na nedávne výsledky, ale budú tiež uvažovať o tom, ako čo najviac vylepšiť program v budúcnosti, najmä pokiaľ ide o mobilitu, odbornú prípravu, zručnosti a kariérny rast.

Ako prebieha výber účastníkov programu

Na docielenie inovatívnej Únie potrebuje Európa špičkových výskumníkov, ktorí dokážu čeliť terajším aj budúcim výzvam. Európska únia sa zaviazala k inšpirovaniu, motivovaniu, odbornej príprave a udržaniu si svojich vysokokvalifikovaných výskumných pracovníkov.

Žiadosti o granty z programu Marie Curie posudzuje nezávislá komisia zložená z uznávaných európskych a medzinárodných vedcov. Základom hodnotenia je vedecká kvalita projektu a jeho pravdepodobný vplyv na konkurencieschopnosť Európy, ako aj vysoká úroveň programu odbornej prípravy, hostiteľského inštitútu a výskumného pracovníka. Grant dostanú iba tie najlepšie projekty.

Výskumníci programu Marie Curie môžu získať pracovnú zmluvu až na tri roky, ako aj úplné sociálne zabezpečenie a dôchodkové poistenie.

Predpokladá sa vytvorenie 7 000 nových pracovných miest

Akcie Marie Curie patria do programu „Ľudia“, ktorý je súčasťou 7. rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja. V roku 2011 bude na akcie Marie Curie vyčlenených 772 miliónov EUR a očakáva sa, že sa vďaka nim vytvorí 7 000 nových pracovných miest.

Okrem individuálnych štipendií sa akcie Marie Curie využívajú aj na podporu doktorandov, partnerstiev medzi akademickou obcou a priemyselným odvetvím, krátkodobých výmenných pobytov a reintegráciu výskumných pracovníkov po ich návrate zo zahraničia.

Viac informácií môžete nájsť na týchto webových stránkach:

  • Informácie o programe Marie Curie podľa krajín

  • Životopisy 25 výskumných pracovníkov

  • Zoznam projektov Marie Curie, ktoré budú predstavené na konferencii

  • Akcie Marie Curie


Side Bar