Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

Bruksela, dnia 9 grudnia 2010 r.

Finansowanie z unijnego programu Marie Curie objęło już 50 tysięcy badaczy

Unijny program działań Marie Curie, zapewniający środki dla najwybitniejszych młodych naukowców na świecie, przekroczył próg 50 000 beneficjentów. Z tej okazji odbyła się dziś konferencja w Brukseli. Imprezę otworzył przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso wraz z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem i komisarz Androullą Vassiliou, na której spoczywa ogólna odpowiedzialność za program. Od momentu uruchomienia programu Marie Curie w 1996 r. udzielono w jego ramach wsparcia na szkolenia dla naukowców ponad 100 różnych narodowości pracujących w 70 krajach.

„System stypendialny Marie Curie to kuźnia wybitnych naukowców, którzy mają kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy, będącej celem Europy. Program pozwala naszym najbardziej obiecującym badaczom zdobyć doświadczenie za granicą, w Europie i w innych częściach świata, oraz przyciąga najlepszych młodych naukowców spoza UE, tak by Europa mogła skorzystać z ich talentu”, powiedziała komisarz Vassiliou.

Spośród 50 tys. naukowców, którzy otrzymali dotąd dotacje z programu Marie Curie, 40 proc. stanowią kobiety. Od 2007 r. w programie wzięło udział prawie 6 300 uniwersytetów, organizacji badawczych i przedsiębiorstw z całego świata (w tym 5 140 z UE). Budżet programu na lata 2007–2013 wynosi 4,7 mld euro, a 80 proc. środków przeznacza się na szkolenie naukowców poniżej 35 roku życia.

Kraje, które od początku istnienia programu goszczą największą liczbę jego beneficjentów, to Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia i Włochy. Program budzi jednak coraz większe zainteresowanie w całej Europie: w ostatnich trzech latach liczba wniosków o dotacje wzrosła o 65 proc., przewidywana liczba badaczy uczestniczących w programie ma do końca 2013 r. wynieść 90 tys.

W szkolenie badaczy otrzymujących dotacje unijne aktywnie zaangażowali się niektórzy laureaci Nagrody Nobla. W ostatnich pięciu latach byli to między innymi Françoise Barré-Sinoussi (Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny w 2008 r.), Albert Fert i Peter Grünberg (fizyka, 2007 r.) i Jean-Marie Lehn (chemia, 1987 r.). Wielu naukowców zaangażowanych w obecne lub niedawne projekty programu Marie Curie zyskało uznanie za swoją pracę.

Konferencja: Działania Marie Curie dla innowacyjnej Europy

Na konferencji Działania Marie Curie dla innowacyjnej Europy (Marie Curie Actions for an Innovative Europe), która odbędzie się w Brukseli w dniach 9–10 grudnia w Autoworld, Parc du Cinquantenaire, 50-tysięcznego stypendystę reprezentować będzie 25 badaczy. Wraz z pozostałymi 250 uczestnikami, w tym posłami do PE, politykami, przedstawicielami uniwersytetów, instytucji badawczych, dużych firm oraz MŚP, będą dyskutować na temat wybitnych badań prowadzonych w ostatnim czasie przez stypendystów programu Marie Curie między innymi w takich dziedzinach, jak onkologia, kardiologia, badania nad płodnością, zmiana klimatu, energia odnawialna, konserwacja dzieł sztuki i bezpieczeństwo infrastruktury transportowej.

Uczestnicy omówią ostatnie osiągnięcia, a także zastanowią się nad udoskonaleniem programu w przyszłości, zwłaszcza pod kątem mobilności, szkoleń, umiejętności i rozwoju kariery.

Jak wybierani są beneficjenci

Aby osiągnąć cel, jakim jest innowacyjna Unia Europejska, Europa potrzebuje światowej klasy badaczy, zdolnych stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Unia Europejska przywiązuje wagę do inspirowania, motywowania, szkolenia i zatrzymania u siebie naukowców o wysokich kwalifikacjach.

Wnioski o dotacje z programu Marie Curie ocenia niezależny panel uznanych naukowców z Europy i reszty świata. Oceny dokonuje się na podstawie wartości merytorycznej projektu oraz jego możliwego wkładu w konkurencyjność Europy. Pozostałe kryteria to jakość programu szkoleniowego i instytucji goszczącej oraz doświadczenie samego badacza. Środki są przyznawane tylko na najlepsze projekty.

Stypendyści otrzymują umowy o pracę na okres do trzech lat, a także pełne ubezpieczenie społeczne i emerytalne.

Prognozowane 7 tys. nowych miejsc pracy

Działania Marie Curie stanowią część programu „Ludzie” siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE. W 2011 r. budżet na działania programu Marie Curie wyniesie 772 mln euro, co zgodnie z oczekiwaniami ma pozwolić na stworzenie 7 tys. nowych miejsc pracy.

Oprócz indywidualnych stypendiów program Marie Curie oferuje także wsparcie dla studentów studiów doktoranckich, partnerstw między ośrodkami akademickimi i przemysłem, krótkoterminowych wymian oraz reintegracji badaczy powracających z zagranicy.

Dodatkowe informacje:

Informacje o programie Marie Curie w poszczególnych krajach

Życiorysy 25 badaczy

Lista projektów Marie Curie przedstawiona na konferencji

Działania programu Marie Curie


Side Bar