Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

Bruksela, dnia 9 grudnia 2010 r.

Finansowanie z unijnego programu Marie Curie objęło już 50 tysięcy badaczy

Unijny program działań Marie Curie, zapewniający środki dla najwybitniejszych młodych naukowców na świecie, przekroczył próg 50 000 beneficjentów. Z tej okazji odbyła się dziś konferencja w Brukseli. Imprezę otworzył przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso wraz z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem i komisarz Androullą Vassiliou, na której spoczywa ogólna odpowiedzialność za program. Od momentu uruchomienia programu Marie Curie w 1996 r. udzielono w jego ramach wsparcia na szkolenia dla naukowców ponad 100 różnych narodowości pracujących w 70 krajach.

„System stypendialny Marie Curie to kuźnia wybitnych naukowców, którzy mają kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy, będącej celem Europy. Program pozwala naszym najbardziej obiecującym badaczom zdobyć doświadczenie za granicą, w Europie i w innych częściach świata, oraz przyciąga najlepszych młodych naukowców spoza UE, tak by Europa mogła skorzystać z ich talentu”, powiedziała komisarz Vassiliou.

Spośród 50 tys. naukowców, którzy otrzymali dotąd dotacje z programu Marie Curie, 40 proc. stanowią kobiety. Od 2007 r. w programie wzięło udział prawie 6 300 uniwersytetów, organizacji badawczych i przedsiębiorstw z całego świata (w tym 5 140 z UE). Budżet programu na lata 2007–2013 wynosi 4,7 mld euro, a 80 proc. środków przeznacza się na szkolenie naukowców poniżej 35 roku życia.

Kraje, które od początku istnienia programu goszczą największą liczbę jego beneficjentów, to Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia i Włochy. Program budzi jednak coraz większe zainteresowanie w całej Europie: w ostatnich trzech latach liczba wniosków o dotacje wzrosła o 65 proc., przewidywana liczba badaczy uczestniczących w programie ma do końca 2013 r. wynieść 90 tys.

W szkolenie badaczy otrzymujących dotacje unijne aktywnie zaangażowali się niektórzy laureaci Nagrody Nobla. W ostatnich pięciu latach byli to między innymi Françoise Barré-Sinoussi (Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny w 2008 r.), Albert Fert i Peter Grünberg (fizyka, 2007 r.) i Jean-Marie Lehn (chemia, 1987 r.). Wielu naukowców zaangażowanych w obecne lub niedawne projekty programu Marie Curie zyskało uznanie za swoją pracę.

Konferencja: Działania Marie Curie dla innowacyjnej Europy

Na konferencji Działania Marie Curie dla innowacyjnej Europy (Marie Curie Actions for an Innovative Europe), która odbędzie się w Brukseli w dniach 9–10 grudnia w Autoworld, Parc du Cinquantenaire, 50-tysięcznego stypendystę reprezentować będzie 25 badaczy. Wraz z pozostałymi 250 uczestnikami, w tym posłami do PE, politykami, przedstawicielami uniwersytetów, instytucji badawczych, dużych firm oraz MŚP, będą dyskutować na temat wybitnych badań prowadzonych w ostatnim czasie przez stypendystów programu Marie Curie między innymi w takich dziedzinach, jak onkologia, kardiologia, badania nad płodnością, zmiana klimatu, energia odnawialna, konserwacja dzieł sztuki i bezpieczeństwo infrastruktury transportowej.

Uczestnicy omówią ostatnie osiągnięcia, a także zastanowią się nad udoskonaleniem programu w przyszłości, zwłaszcza pod kątem mobilności, szkoleń, umiejętności i rozwoju kariery.

Jak wybierani są beneficjenci

Aby osiągnąć cel, jakim jest innowacyjna Unia Europejska, Europa potrzebuje światowej klasy badaczy, zdolnych stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Unia Europejska przywiązuje wagę do inspirowania, motywowania, szkolenia i zatrzymania u siebie naukowców o wysokich kwalifikacjach.

Wnioski o dotacje z programu Marie Curie ocenia niezależny panel uznanych naukowców z Europy i reszty świata. Oceny dokonuje się na podstawie wartości merytorycznej projektu oraz jego możliwego wkładu w konkurencyjność Europy. Pozostałe kryteria to jakość programu szkoleniowego i instytucji goszczącej oraz doświadczenie samego badacza. Środki są przyznawane tylko na najlepsze projekty.

Stypendyści otrzymują umowy o pracę na okres do trzech lat, a także pełne ubezpieczenie społeczne i emerytalne.

Prognozowane 7 tys. nowych miejsc pracy

Działania Marie Curie stanowią część programu „Ludzie” siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE. W 2011 r. budżet na działania programu Marie Curie wyniesie 772 mln euro, co zgodnie z oczekiwaniami ma pozwolić na stworzenie 7 tys. nowych miejsc pracy.

Oprócz indywidualnych stypendiów program Marie Curie oferuje także wsparcie dla studentów studiów doktoranckich, partnerstw między ośrodkami akademickimi i przemysłem, krótkoterminowych wymian oraz reintegracji badaczy powracających z zagranicy.

Dodatkowe informacje:

Informacje o programie Marie Curie w poszczególnych krajach

Życiorysy 25 badaczy

Lista projektów Marie Curie przedstawiona na konferencji

Działania programu Marie Curie


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website