Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

Brussel, 9 december 2010

50 000e onderzoeksbeurs van het Marie Curie-programma van de EU

Vandaag wordt in Brussel een conferentie gehouden om de 50 000e onderzoeksbeurs te vieren van het Marie Curie-programma van de EU, dat financiële steun verleent aan een aantal van de beste jonge onderzoekers ter wereld. De conferentie wordt geopend door de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, de voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek, en commissaris Androulla Vassiliou, die de algemene verantwoordelijkheid voor het Marie Curie-programma draagt. Het programma heeft sinds 1996 de opleiding van onderzoekers van 100 verschillende nationaliteiten in 70 landen financieel ondersteund.

Volgens commissaris Vassiliou "ondersteunt het programma briljante onderzoekers, die een centrale rol spelen in de kenniseconomie waarnaar Europa streeft. Dankzij het programma kunnen onze meest veelbelovende onderzoekers ervaring in het buitenland – in Europa en elders – opdoen. Bovendien kunnen we de beste jonge onderzoekers van buiten de EU aantrekken, zodat Europa van hun talent kan profiteren."

40% van de 50 000 onderzoekers die tot dusver een Marie Curie-beurs hebben ontvangen, zijn vrouwen. Sinds 2007 hebben wereldwijd bijna 6300 universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven aan het programma deelgenomen (waarvan 5140 in de EU). Het programma beschikt over een budget van 4,7 miljard euro voor de periode 2007-2013 en 80% van de financiële middelen is bestemd voor de opleiding van onderzoekers jonger dan 35 jaar.

De landen met het grootste aantal Marie Curie-onderzoekers sinds de start van het programma zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland en Italië. In heel Europa neemt de belangstelling voor het programma echter toe. De voorbije drie jaar is het totale aantal beursaanvragen met 65% gestegen en verwacht wordt dat het aantal Marie Curie-onderzoekers eind 2013 tot 90 000 zal zijn gestegen.

Verschillende Nobelprijswinnaars – onder meer Françoise Barré-Sinoussi (geneeskunde, 2008), Albert Fert en Peter Grünberg (natuurkunde, 2007) en Jean-Marie Lehn (scheikunde, 1987) – zijn actief betrokken bij de opleiding van onderzoekers met een EU-beurs. Tal van onderzoekers bij lopende of recente Marie Curie-projecten hebben erkenning voor hun werk gekregen.

Conferentie 'Marie Curie Actions for an Innovative Europe'

25 onderzoekers zullen aan de conferentie 'Marie Curie Actions for an Innovative Europe' in Brussel deelnemen (9 en 10 december in Autoworld, Jubelpark). Samen met 250 andere deelnemers – onder wie europarlementsleden, beleidsmakers en vertegenwoordigers van universiteiten, onderzoeksinstellingen, grote bedrijven en kmo's – zullen zij recent onderzoek van Marie Curie-onderzoekers bespreken op het gebied van onder meer kanker, cardiologie, vruchtbaarheid, klimaatverandering, hernieuwbare energie, conservatie van kunst en veiligheid van vervoersinfrastructuur.

Ze zullen niet alleen recente resultaten bespreken, maar ook nagaan hoe het programma in de toekomst optimaal kan worden verbeterd (met name op het gebied van mobiliteit, opleiding, vaardigheden en loopbaanontwikkeling).

Wie krijgt een beurs?

Met het oog op een innovatieve Unie heeft Europa behoefte aan onderzoekers van wereldniveau die uitdagingen kunnen aangaan. De Europese Unie hecht er veel belang aan hooggekwalificeerde onderzoekers te inspireren, te motiveren, op te leiden en te overtuigen hun onderzoek in Europa te doen.

De aanvragen voor Marie Curie-beurzen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van vooraanstaande Europese en internationale wetenschappers. De beoordeling is zowel gebaseerd op de wetenschappelijke kwaliteit van het project en het verwachte effect ervan op het Europese concurrentievermogen, als op de uitstekende kwaliteiten van het opleidingsprogramma, de gastinstelling en de onderzoeker. Alleen de beste projecten worden financieel gesteund.

Marie Curie-onderzoekers krijgen een arbeidsovereenkomst van maximaal drie jaar. Ze zijn volledig sociaal verzekerd en bouwen pensioenrechten op.

Mogelijk 7000 nieuwe banen

Het Marie Curie-programma vormt een onderdeel van het programma "Mensen" van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de EU. Het programma beschikt in 2011 over een budget van 772 miljoen euro en zal naar verwachting 7000 nieuwe banen creëren.

Naast individuele beurzen verleent het Marie Curie-programma ook steun aan doctoraatskandidaten, partnerschappen tussen de academische wereld en het bedrijfsleven, korte uitwisselingen en de herintegratie van onderzoekers die na een verblijf in het buitenland naar hun eigen land terugkeren.

Nadere informatie:


Side Bar