Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

Brussell, id-9 ta’ Diċembru 2010

Il-Programm tal-UE Marie Curie jiffinanzja l-50,000 riċerkatur tiegħu

Il-programm ta' azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, Marie Curie, li jipprovdi finanzjament għal uħud mill-aħjar riċerkaturi żgħażagħ fid-dinja, illum iċċelebra pass importanti b'konferenza fi Brussell li tfakkar il-50,000 benefiċjarju tiegħu. L-avveniment infetaħ mill-President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso, flimkien mal-President tal-Parlament Ewropew Jerzy Buzek u l-Kummissarju Androulla Vassiliou, li għandha r-responsabbiltà globali għall-Programm Marie Curie. Mindu tnieda fl-1996, il-Programm Marie Curie appoġġja t-taħriġ għal riċerkaturi ta' 100 nazzjonalità differenti li jaħdmu f'70 pajjiż.

"Il-Programm ta' Azzjonijiet Marie Curie jipproduċi riċerkaturi brillanti li huma fil-qalba tal-ekonomija bbażata fuq l-għerf li l-Ewropa qed timmira għaliha. Huwa jgħin lir-riċerkaturi tagħna fost dawk li huma l-aktar promettenti biex jiksbu esperjenza barra pajjiżhom, fl-Ewropa u lil hinn minnha, u jippermittilna li nattiraw l-aħjar riċerkaturi żgħażagħ minn barra l-UE biex l-Ewropa tkun tista' tibbenifika mit-talenti tagħhom," qalet il-Kummissarju Vassiliou.

Mill-50,000 riċerkatur li sal–lum irċevew għotjiet mill-Marie Curie, 40% kienu nisa. Kważi 6,300 università, organizzazzjoni ta' riċerka u kumpanija mid-dinja kollha (fosthom 5,140 fl-UE) pparteċipaw fil-programm mill-2007 sa llum. Il-baġit għall-iskema Marie Curie huwa EUR 4.7 biljun għall-perjodu 2007-2013 u 80% tal-finanzjament huma ddedikati għat-taħriġ tar-riċerkaturi li għandhom inqas minn 35 sena.

Il-pajjiżi li qed jospitaw l-akbar għadd ta’ riċerkaturi tal-Marie Curie mindu tnieda l-programm huma r-Renju Unit, segwit mill-Ġermanja, Franza, Spanja, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Italja. Iżda l-interess fil-programm qed jiżdied mal-Ewropa kollha; l-għadd totali ta’ applikazzjonijiet għal għotjiet kiber b’65% f’dawn l-aħħar tliet snin u l-għadd ta’ riċerkaturi tal-Marie Curie huwa mistenni li jmiss id-90,000 sal-aħħar tal-2013.

Għadd ta’ rebbieħa tal-Premju Nobel huma involuti b’mod attiv fit-taħriġ ta’ riċerkaturi ffinanzjati mill-UE. F’dawn l-aħħar ħames snin, huma kienu jinkludu lil Françoise Barré-Sinoussi (li rebħet il-Premju Nobel għall-Mediċina fl-2008), Albert Fert u Peter Grünberg (għall-Fiżika, fl-2007), u Jean Marie Lehn (għall-Kimika, fl-1987). Għadd ta’ riċerkaturi li huma involuti fi proġetti ta’ bħalissa jew riċenti tal-Marie Curie rċevew rikonoxximent għax-xogħol tagħhom.

Konferenza: “Azzjonijiet tal-Marie Curie għal Ewropa Innovattiva”

Ħamsa u għoxrin riċerkatur se jirrappreżentaw il-50,000 riċerkatur tal-Marie Curie fil-konferenza fi Brussell, bit-titlu “Azzjonijiet tal-Marie Curie għal Ewropa Innovattiva” (id-9 u l-10 ta’ Diċembru, il-post: Autoworld, Parc du Cinquantenaire). Flimkien ma’ 250 parteċipant ieħor, fosthom MPE, dawk li jfasslu l-politika, rappreżentanti ta’ universitajiet, istituzzjonijiet tar-riċerka, kumpaniji kbar u SMEs, huma se jiddiskutu wħud mir-riċerki importanti riċenti li saru minn riċerkaturi tal-Marie Curie fl-oqsma tal-kanser, il-kardjoloġija, il-fertilità, il-bidla fil-klima, l-enerġija rinnovabbli, il-konservazzjoni tal-arti, is-sikurezza tal-infrastruttura tat-trasport u oħrajn.

Barra li jiffukaw fuq il-kisbiet riċenti, huma se se jirriflettu wkoll fuq kif l-aħjar itejbu l-programm fil-ġejjieni, b’mod partikulari b’rabta mal-mobilità, it-taħriġ, il-ħiliet u l-iżvilupp tal-karriera.

Kif jintgħażlu l-benefiċjarji

Biex tinkiseb Unjoni innovattiva, l-Ewropa teħtieġ riċerkaturi ta’ klassi dinjija li jistgħu jittrattaw sfidi ta’ bħalissa u tal-ġejjieni. L-Unjoni Ewropea hija impenjata li tispira, timmotiva, tħarreġ u żżomm lir-riċerkaturi tagħha ta’ ħila kbira.

L-applikazzjonijiet għall-għotjiet tal-Marie Curie huma evalwati minn bord indipendenti ta' xjenzati Ewropej u internazzjonali magħrufa. Il-valutazzjoni hija msejsa fuq il-kwalità xjentifika tal-proġett u fuq l-impatt li din x'aktarx tħalli fuq il-kompetittività Ewropea, kif ukoll fuq l-eċċellenza tal-programm ta’ taħriġ, tal-istituzzjoni li tospita u tar-riċerkatur. L-aħjar proġetti biss ikunu ffinanzjati.

Ir-riċerkaturi tal-Marie Curie jirċievu kuntratti ta' impjieg sa massimu ta' tliet snin kif ukoll kopertura sħiħa tas-sigurtà soċjali u pensjoni.

Imbassra 7,000 impjieg ġdid

L-azzjonijiet tal-Marie Curie huma parti mill-programm "Nies" li huwa parti mis-Seba' Programm ta' Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku. Fl-2011, l-azzjonijiet tal-Marie Curie se jkollhom baġit totali ta' EUR 772 miljun u mistennija joħolqu 7,000 impjieg ġdid.

Barra mill-fellowships individwali, l-azzjonijiet tal-Marie Curie jappoġġjaw ukoll il-kandidati dottorali, is-sħubiji bejn l-akkademja u l-industrija, l-iskambji qosra u r-reintegrazzjoni tar-riċerkaturi li jiġu lura minn barra.

Biex tkun taf aktar:

Marie Curie information per country

Curriculum vitaes of the 25 researchers

List of Marie Curie projects presented at the conference

Marie Curie Actions


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website