Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

Bryssel, 9. joulukuuta 2010

Jo 50 000. tutkija saa tukea EU:n Marie Curie ‑ohjelmasta

Euroopan unionin Marie Curie -ohjelmasta annetaan rahoitusta maailman nuorille huippututkijoille. Ohjelmassa on saavutettu merkittävä virstanpylväs, kun tukea saaneiden määrä nousee 50 000:een. Brysselissä pidettiin tänään asiaa juhlistava konferenssi, jonka avasi komission puheenjohtaja José Manuel Barroso yhdessä Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin ja Marie Curie ‑ohjelmasta vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun kanssa. Marie Curie -ohjelma käynnistettiin vuonna 1996, ja tukea on annettu 100:aa eri kansallisuutta oleville ja 70 eri maassa työskennelleille tutkijoille.

”Marie Curie -ohjelma tuottaa eteviä tutkijoita, jotka ovat keskeisessä roolissa Euroopan tavoitteena olevan osaamistalouden rakentamisessa. Sen kautta lupaavimmat tutkijat voivat kerätä kokemusta ulkomailta – Euroopasta ja kauempaakin – ja se houkuttelee EU:n ulkopuolelta tutkijoita, joiden osaamisesta Eurooppa voi hyötyä”, sanoi komissaari Vassiliou.

Marie Curie -apurahoja tähän mennessä saaneista 50 000 tutkijasta 40 % on ollut naisia. Vuodesta 2007 ohjelmaan on osallistunut lähes 6 300 korkeakoulua, tutkimuslaitosta ja yritystä eri puolilta maailmaa (näistä 5 140 toimii EU:ssa). Marie Curie -ohjelman kustannusarvio kaudelle 2007–2013 on 4,7 miljardia euroa, ja 80 % rahoituksesta on suunnattu alle 35-vuotiaiden tutkijoiden koulutukseen.

Eniten Marie Curie -tutkijoita on ollut Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Italiassa. Kiinnostus ohjelmaa kohtaan kuitenkin kasvaa kaikkialla Euroopassa. Viimeisten kolmen vuoden aikana apurahahakemusten määrä on kasvanut 65 prosentilla, ja Marie Curie -tutkijoiden määrän arvellaan rikkovan 90 000 rajan vuoden 2013 loppuun mennessä.

EU:n rahoittamien tutkijoiden kouluttamiseen osallistuu aktiivisesti useita Nobel-palkinnon saajia. Viimeisten viiden vuoden aikana mukana ovat olleet muiden muassa Françoise Barré-Sinoussi (lääketiede, 2008), Albert Fert ja Peter Grünberg (fysiikka, 2007) sekä Jean-Marie Lehn (kemia, 1987). Monet nykyisissä tai viimeaikaisissa Marie Curie -hankkeissa mukana olleet tutkijat ovat saaneet tunnustusta työstään.

Konferenssi: ”Marie Curie Actions for an Innovative Europe”

Brysselissä pidettävässä konferenssissa, jonka nimenä on ”Marie Curie Actions for an Innovative Europe”, 50 000:tta Marie Curie -tutkimusapurahan saajaa edustaa 25 tutkijaa. (Konferenssi pidetään 9.–10. joulukuuta, ja pitopaikkana on Autoworld, Parc du Cinquantenaire). Muita osallistujia on 250, heidän joukossaan eurokansanedustajia, päättäjiä sekä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, suuryritysten ja pk-yritysten edustajia. Tilaisuudessa käsitellään Marie Curie -apurahan saajien viimeaikaisia merkittäviä saavutuksia esimerkiksi syöpään, sydänsairauksiin, hedelmällisyyteen, ilmastonmuutokseen, uusiutuvaan energiaan, taidekonservointiin ja liikennejärjestelmien turvallisuuteen liittyvän tutkimuksen alalla.

Viimeisimpien saavutusten lisäksi pohditaan myös sitä, miten ohjelmaa voitaisiin parhaiten kehittää tulevaisuudessa varsinkin niin, että liikkuvuuteen, koulutukseen, osaamiseen ja urakehitykseen liittyvät näkökohdat voidaan ottaa huomioon.

Tuen saajien valinta

Innovatiivisen unionin aikaansaamiseksi tarvitaan maailmanluokan tutkijoita, jotka kykenevät tarttumaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Euroopan unioni tahtoo inspiroida, motivoida ja kouluttaa huippututkijoitaan, ja heidän toivotaan pysyvän Euroopassa.

Marie Curie -apurahoja koskevat hakemukset arvioi maineikkaista eurooppalaisista ja kansainvälisistä tutkijoista muodostuva riippumaton lautakunta. Arviointi perustuu hankkeen tieteelliseen laatuun sekä siihen, miten hanke voi vaikuttaa Euroopan kilpailukykyyn ja millainen on koulutusohjelman, vastaanottavan laitoksen ja asianomaisen tutkijan tieteellinen taso. Vain parhaat hankkeet saavat rahoitusta.

Marie Curie -stipendiaatit saavat enintään kolmen vuoden työsopimuksen sekä kattavan sosiaaliturvan ja eläke-edut.

Odotettavissa 7 000 uutta työpaikkaa

Marie Curie -toimet ovat osa EU:n tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvaa ”Ihmiset”-ohjelmaa. Näihin toimiin on vuodeksi 2011 osoitettu yhteensä 772 miljoonaa euroa, ja niiden avulla odotetaan luotavan 7 000 uutta työpaikkaa.

Yksittäisten apurahojen lisäksi Marie Curie ‑toimilla tuetaan tohtorikoulutusta sekä akateemisen maailman ja elinkeinoelämän yhteistyötä, lyhytaikaisia tutkijavaihtoja ja ulkomailta palaavien tutkijoiden uudelleenintegroitumista.

Lisätietoja:


Side Bar