Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1690

Brüssel, 9. detsember 2010

ELi Marie Curie programmi 50 000. teadlasetoetus

Euroopa Liidu Marie Curie meetmeprogramm, mis rahastab maailma parimate hulka kuuluvaid noorteadlasi, tähistab täna Brüsselis toimuva konverentsiga erilist sündmust: on jõutud 50 000. toetusesaajani. Ürituse avas Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso koos Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzeki ja volinik Androulla Vassiliouga, kelle vastutusalasse Marie Curie programm kuulub. Alates oma loomisest aastal 1996 on Marie Curie programm toetanud 100 rahvusest ja 70 riigis töötava teadlase koolitust.

Marie Curie meetmeprogramm annab meile säravaid teadlasi, kes on Euroopa sihiks oleva teadmistepõhise majanduse keskpunktis. See võimaldab meie kõige paljutõotavamatel teadlastel omandada kogemusi välismaal, nii Euroopas kui ka väljaspool, ning tõmmata ligi parimaid noori teadlasi väljastpoolt Euroopa Liitu, et ka Euroopa nende andest kasu saaks,” ütles volinik Vassiliou.

Senini Marie Curie toetust saanud 50 000 teadlasest on 40% naised. 2007. aastast saadik on programmis osalenud ligi 6300 ülikooli, teadusorganisatsiooni ja äriühingut kogu maailmast (sealhulgas 5140 EList). Marie Curie programmi eelarve aastateks 2007–2013 on 4,7 miljardit eurot ning 80% rahadest on pühendatud alla 35-aastaste teadlaste väljaõppele.

Kõige rohkem teadlasi, kes on programmi käivitamisest saadik saanud Marie Curie toetusi, töötab Ühendkuningriigis, sellele järgnevad Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Madalmaad ja Itaalia. Huvi programmi vastu on aga kogu Euroopas tõusuteel: toetustaotluste koguarv on viimase kolme aasta jooksul kasvanud 65% ja 2013. aasta lõpuks jõuab Marie Curie toetust saanud teadlaste arv eeldatavasti 90 000-ni.

ELi toetusi saanud teadlaste väljaõpetamises osaleb aktiivselt mitu Nobeli preemia laureaati. Viimase viie aasta jooksul on nende hulka kuulunud Françoise Barré‑Sinoussi (Nobeli meditsiinipreemia aastal 2008), Albert Fert ja Peter Grünberg (füüsikapreemia 2007) ja Jean Marie Lehn (keemia 1987). Paljud teadlased, kes on praegu või on olnud lähiminevikus seotud Marie Curie projektidega, on saanud oma töö eest tunnustuse.

Konverents „Marie Curie meetmed uuendusmeelse Euroopa heaks”

Brüsselis toimuval konverentsil „Marie Curie meetmed uuendusmeelse Euroopa heaks” (9.-10. dets, toimumiskoht: Autoworld, Parc du Cinquantenaire) esindavad 50 000. Marie Curie programmi kaudu toetust saanud teadlast 25 teadlast. Koos 250 muu osalisega, kelle hulgas on Euroopa Parlamendi liikmeid, poliitikuid, ülikoolide, teadusasutuste, suurfirmade ja VKE-de esindajaid, arutatakse uuemate silmapaistvate teadusuuringute teemadel, millega Marie Curie teadurid on tegelenud vähiuuringute, kardioloogia, viljakuse, kliimamuutuste, taastuvenergia, kunstiväärtuste konserveerimise, transpordi infrastruktuuride ohutuse jm aladel.

Lisaks hiljutistele saavutustele räägitakse ka sellest, kuidas saaks programmi tulevikus parandada, eriti liikuvuse, koolituse, oskuste ja karjäärivõimaluste osas.

Kuidas toetuse saajad välja valitakse

Innovaatiline Euroopa Liit vajab maailmaklassi teadlasi, kes suudavad leida lahendusi praegustele ja tulevastele probleemidele. Euroopa Liidul on kindel soov oma tippteadureid inspireerida, motiveerida, välja õpetada ja alles hoida.

Marie Curie toetustaotlusi hindab sõltumatu žürii, mis koosneb tuntud Euroopa ja rahvusvahelistest teadlastest. Hindamine põhineb projekti kvaliteedil ja selle tõenäolisel mõjul Euroopa konkurentsivõimele, aga ka koolitusprogrammi, vastuvõtva asutuse ja teadlase tasemel. Raha antakse ainult parimatele projektidele.

Marie Curie teadlased saavad kuni kolmeaastase töölepingu, täieliku sotsiaalkindlustuskatte ja pensionikindlustuse.

Prognoositakse 7000 uut töökohta

Marie Curie meetmed on osa ELi teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 7. raamprogrammi alla kuuluvast programmist „Inimesed”. Aastal 2011 on Marie Curie meetmeprogrammi eelarve 772 miljonit eurot ning eeldatavasti luuakse sellega 7000 uut töökohta.

Lisaks individuaalsetele stipendiumidele toetatakse Marie Curie meetmetest ka doktorante, akadeemiliste ringkondade ja tööstuse vahelisi partnerlusi, lühiajalisi vahetusi ja välismaalt naasvate teadlaste taasintegreerimist.

Lisateave:


Side Bar